REGULAMIN PROMOCJI ‘BONY DO EPMIKU’ – SKLEP ON-LINE PCC POLSKA

REGULAMIN PROMOCJI ‘BONY DO EPMIKU’

1.

[Organizator]

Organizatorem promocji jest PCC Polska z siedzibą we Wrocławiu, 51-416, przy ul. Kościerzyńskiej 10. NIP: 899-245-74-50

2.

[Zasady Promocji]

2.1 Aby wziąć udział w promocji – otrzymać  Ekartę Prezentową znawą dalej Bonem na zakupy na empik.com – należy dokonać zakupów licencji rocznej lub wieloletniej
programu Autodesk z rodziny LT w sklepie on-line PCC Polska (sklep.pccpolska.pl/)  w dniach 22.11.2016 – 27.01.2017.

2.3. W zależności od rodzaju zakupionej licencji przyznawane są następujące bony rabatowe (Ekarty Prezentowe):

– Bon o wartości 25 zł za zakupy licencji 1 rocznej,

– Bon o wartości 50 zł za zakupy licencji  2 letniej,

– Bon o wartości 75 zł za zakupy licencji  3 letniej.

2.4 Bon na zakupy na empik.com oraz szczegółowe informacje go dotyczące zostaną przesłane wraz z fakturą elektroniczną
na podany w zamówieniu adres e-mail po weryfikacji przez Organizatora zakupu oprogramowania.
Bon na na zakupy na empik.com należy samodzielnie zachować aż do czasu wykorzystania. Maksymalny czas na realizację bonu – 1 rok.

2.5 Promocje PCC Polska nie łączą się ze sobą.

3.

[Przetwarzanie danych osobowych]

3.1 Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika Promocji jest Organizator.

3.2 Danymi niezbędnymi do celów realizacji Promocji i postanowień Regulaminu są dane pozostawione w procesie rejestracji
i zakupu oprogramowania poprzez sklep on-line PCC Polska.

3.3 Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.),
Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
o produktach lub usługach oferowanych przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji zamówienia i udziału w promocji.

3.5 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.

[Postępowanie reklamacyjne]

4.1 Reklamacje dotyczące Promocji ‘BONY DO EPMIKU’ związane z Bonami Uczestnicy mogą zgłaszać
za pomocą wiadomości e-mail na adres marketing@pccpolska.pl.

4.2 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, nr zamówienia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4.4 Reklamacja rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.5 O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony
za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji.

5.

[Postanowienia końcowe]

5.1 Regulamin Promocji jest dostępny na stronie Promocji na www.pccpolska.pl

5.2 Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, którymi są:
przedłużenie lub skrócenie okresu trwania Promocji, zmiany przedmiotu Promocji,
ważne przyczyny ekonomiczne lub marketingowe leżące po stronie Organizatora.
Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników.

5.4 Bony do Empiku powinny przez Uczestnika zostać zaksięgowane jako przychody firmy.

&nbsp: