Menu

Przygotowanie layoutów DWG do wykorzystania w Autodesk Inventor

Poznaj sposoby inżyniera aplikacji Autodesk Inventor, Przemysława Sokołowskiego, na poprawne przygotowanie layoutów w formacie .dwg do wykorzystania w programie Inventor.


Przygotowanie layoutów DWG do pracy w Autodesk Inventor

Zachęcam do oglądnięcia prezentacji inżyniera aplikacji Autodesk Przemka Sokołowskiego dotyczącej wykorzystania layoutów DWG w Autodesk Inventor.

W prezentacji można zobaczyć w jaki sposób oczyścić layout, uzgodnić cechy, uzgodnić warstwy, przygotować dane do dalszej obróbki, w jaki sposób automatycznie wybrać wszystkie interesujące nas obiekty z rysunki, jak usunąć pokrywające się linie, łuki,… Te zabiegi mają duże znaczenie w przypadku pracy na layoutach mających dużą objętość rzędu np: 50-100 MB. Usunięcie zbędnych danych, ukrytych bloków, definicji, itp. ma potem decydujący wpływ na wydajność pracy z takim rysunkiem.

Na przygotowanym planie można wykonać w dalszej części pozycjonowanie siatki budynku czy ustalić położenie maszyn w projektowanym obiekcie.

Mając tak przygotowany layout możemy wykorzystać go jako podkład do pracy w środowisku 3D w Autodesk Inventor. Autodesk Inventor pozwalana na wczytywanie plików DWG jako podkładów na których możemy rozmieszczać obiekty 3D i tworzyć plany rozmieszczenia maszyn czy wyposażenia i tworzyć wizualizacje rozmieszczenia obiektów w przestrzeni 3D.

Znacznie polepszenie funkcjonalności i pracy na layoutach zyskamy dzięki dodatkowi Factory Utility z pakietu programów Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Factory Utility ułatwia wstawianie podkładów DWG, automatycznie umieszcza je i pozycjonuje w przestrzeni 3D, posiada narzędzia do szybkiego umieszczania i planowania obiektów 3D w przestrzeni przemysłowej, bogate biblioteki wyposażenia przemysłowego, narzędzia do analizy i optymalizacji layoutów.

Szczegóły w poniższej prezentacji:

Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska