Menu

ProModel Autodesk Edition – zaawansowane narzędzie do symulacji procesów

ProModel Autodesk Edition Zaawansowane narzędzie do symulacji procesów

Kategoria: Architektura, Tagi: ,

Dotychczasowe rozwiązania Autodesk dostępne w narzędziu Factory Design Utilities zostały rozbudowane o specjalną edycję programu ProModel.


Narzędzie do symulacji procesów – ProModel Autodesk Edition

ProModel łączy potężny pakiet komercyjnych technologii symulacyjnych z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie szkoleń i konsultacji rozwiązania. Ta wiedza pozwala klientom lepiej zrozumieć krytyczny wpływ decyzji biznesowych. ProModel zapewnia oparte na symulacji rozwiązania wspomagające podejmowanie decyzji, które pozwalają organizacjom zrozumieć wydajność systemu w środowisku niskiego ryzyka.

ProModel Autodesk Edition


Współpracując z Autodesk, ProModel zintegrował przeglądarkę Autodesk Factory Asset Browser ze wstążką ProModel Process Simulator Ribbon w programie Microsoft Visio. Klienci mogą teraz przeciągać i upuszczać zasoby fabryczne, aby zdefiniować model procesu. Wraz z tym zyskują umiejętność w celu zsynchronizowania modeli procesów z układami fabrycznymi w programie AutoCAD i / lub Inventor lub wyeksportowania pliku do zaimportowania do jednego z nich.

Edycja ProModel Autodesk

Zaprojektuj układ fabryki już za pierwszym razem dzięki ProModel® Optimization Suite zintegrowanemu z Autodesk® Factory Assets, AutoCAD® i Inventor®

ProModel wraz z oprogramowaniem Autodesk pozwala bezproblemowo tworzyć, uruchamiać i optymalizować modele symulacyjne, z którymi można synchronizować układy narzędzi z programów AutoCAD i Inventor.

 

ProModel oferuje więcej możliwości niż Symulator procesu takich jak:

 • Integracja z zewnętrznymi systemami i źródłami danych, takimi jak systemy ERP
 • Modele dźwigów
 • Modelowanie ciągłego przepływu, takie jak układy płynowe i gazowe
 • Modele zbiorników – procesy wsadowe i / lub ciągłe
 • Możliwość łączenia modeli
 • Pełne możliwości logiczne
 • Alternatywne metody planowania
 • Optymalizacja
 • Render 3D i animacja

Porównanie funkcjonalności programu Autodesk Process Analysis, ProModel Process Simulation i ProModel Optimisation Suite

 

Funkcja Autodesk Process Analysis ProModel Process Simulation ProModel Optimisation Suite
Diagram blokowy V V V
Animacja Symulacji V V V
Podkład CAD V V V
Modelowanie hierarchiczne z podprocesami V V V
Import zasobów fabrycznych z komputera i chmury V V V
Import zasobów fabrycznych z bazy Vault V V
Synchronizacja modelu procesu z Inventor V V
Synchronizacja modelu procesu z AutoCAD V V V
Import / eksport danych za pośrednictwem programu Excel V V V
Import danych z  innych baz danych V
Modelowanie push V V V
Modelowanie pull V V
Modelowanie wielowariantowych systemów produktów V V
Sieci ścieżek modelowych (przestrzeń i odległość) V V
Modelowe przenośniki i dźwigi V V
Model ciągłego przepływu V
Robocizna i przeładunek materiałów V V
Modelowanie zmianowe V V
Programowanie logiki V V
Zmienna i atrybuty zdefiniowane przez użytkownika V V
Podstawowe raporty analityczne V V V
Zaawansowane raportowanie analizy porównawczej z wieloma scenariuszami V V
Wiele scenariuszy symulacji V V
Powtórzenia symulacji dla uśrednionego wyniku V V
Wtyczka do Microsoft Visio V
Analiza Six Sigma z Minitab V V

ProModel w AutoCAD

W jaki sposób zainstalować bezpłatną wersję Promodel:

 1. Uruchomić program AutoCAD
 2. Przejść do ikony Sklep Autodesk App Store (opcjonalnie można zalogować się na stronie internetowej: https://apps.autodesk.com/AMECH_PP/pl/Home/Index?from=infocenter)
 3. Pobrać aplikację Promodel
 4. Zainstalować aplikację Promodel
 5. Przy pierwszym uruchomieniu zaznaczyć logowanie z Autodesk
 6. Zalogować się kontem Autodesk, na którym dostępna jest subskrypcja pakietu Autodesk Product Design & Manufacturing Collection
 7. Kliknąć przycisk Request Code
 8. Mail powinien dotrzeć w kilka sekund, warto sprawdzić spam
 9. Wpisać kod aktywacyjny do programu

 

Więcej informacji już niedługo!

 

Autor: Jakub Piwowar | PCC Polska