Menu

Poprawione wyświetlanie grafiki – wygładzanieKategoria: Architektura, Tagi:

LINESMOOTHING (Zmienna systemowa)
W AutoCAD 2015 zostało ulepszone wygładzanie wyświetlania obiektów 2D, takich jak: łuki, linie pod kątem, okręgi itp.


Tryb wygładzania linii w AutoCAD

Zmienna LINESMOOTHING pozwala na zmianę trybu wygładzania linii.

Aktywacja zmiennej na TAK (domyślenie ustawione w AutoCAD 2015), powoduje, że obiekty wydają się gładsze. Pewna niedogodnością ustawienia zmiennej LINESMOOTHING na TAK jest „rozmyty” wygląd linii lub łuków. Można to wyłączyć przez ustawienie zmiennej na NIE (aby zmienić wartość zmiennej wystarczy wpisać w polu poleceń nazwę zmiennej i nacisnąć enter).