Menu

Otwieranie i zapisywanie danych DWG a importowanie i eksportowanieKategoria: Autodesk Inventor, Tagi:

Jaki jest cel otwierania/zapisywania plików DWG w programie Autodesk Inventor?


Zapis w .dwg plików z Inventora

Współdziałanie formatu DWG jest możliwe w ten sposób, aby było elastyczne i mogło zostać użyte w wielu różnych sferach projektowania. Poniżej przedstawiono przykłady kilku procesów roboczych z użyciem danych z plików DWG:

Podczas pracy z plikami DWG dostępne są następujące opcje:

  • Można bezpośrednio otworzyć plik DWG, a dane AutoCAD pozostaną danymi AutoCAD w programie Autodesk Inventor.
  • Można zapisać plik jako rysunek programu Autodesk Inventor (.dwg), a dane AutoCAD są zapisywane jako dane AutoCAD.
  • Można zaimportować plik .dwg. Dane programu AutoCAD są poddane zmianie na dane programu Autodesk Inventor.
  • Można wyeksportować plik .dwg. Dane programu Autodesk Inventor są poddane zmianie na dane programu AutoCAD.

Użyj polecenia Otwórz, aby otworzyć dane programu AutoCAD (.dwg) bezpośrednio w programie Autodesk Inventor. Jeśli otwierasz plik AutoCAD DWG (.dwg) w programie Autodesk Inventor, dane AutoCAD pozostają danymi AutoCAD. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Wszystkie dane programu są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Pliki AutoCAD DWG można otworzyć w programie Autodesk Inventor, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor.

Można zapisywać rysunki programu Autodesk Inventor we własnym formacie DWG bez translacji. Dane rysunku programu Autodesk Inventor pozostają skojarzone z modelem. Podczas otwierania pliku w programie AutoCAD dane rysunku programu Autodesk Inventor wyglądają tak samo jak w programie Autodesk Inventor. W programie AutoCAD użytkownik może przeglądać, drukować, mierzyć i w niewielkim stopniu edytować dane rysunków programu Autodesk Inventor. Fragmenty danych programu Autodesk Inventor mogą być ponownie użyte w programie AutoCAD jako bloki.

Otwórz pliki AutoCAD DWG, aby bezpośrednio je przeglądać, drukować lub mierzyć dane w programie Autodesk Inventor, albo gdy chcesz przekształcić (kopiuj/wklej) dane programu AutoCAD wybiórczo do szkicu programu Inventor. Dużą zaletą plików w formacie .DWG jest fakt, że aby poznać zawartość takiego pliku, można skorzystać z bezpłatnej przeglądarki DWG – np. Autodesk A360. Nie jest wtedy potrzebny żadne program.

Formatu własnego DWG programu Autodesk Inventor należy używać, gdy potrzebne są pliki rysunków programu Autodesk Inventor, które mogą być przeglądane, drukowane lub mierzone w programie AutoCAD i nadal pozostają skojarzone z danymi modelu Autodesk Inventor.

Podczas importu danych DWG programu AutoCAD do programu Autodesk Inventor dane programu AutoCAD są przekształcane na plik części lub rysunku programu Autodesk Inventor w oparciu o parametry importu ustawione przez użytkownika. Oryginalny plik programu AutoCAD pozostaje niezmieniony.

Podczas eksportowania pliku programu Autodesk Inventor do formatu AutoCAD DWG, dane programu Autodesk Inventor są przekształcane na obiekty programu w nowym pliku DWG. Przekształcone dane programu AutoCAD nie są powiązane z modelem programu Autodesk Inventor, ale dane programu AutoCAD są dostępne do edycji w programie AutoCAD.

Importowanie lub eksportowanie powinno być używane, jeśli potrzebne są dane dostępne do edycji w programach AutoCAD lub Autodesk Inventor.