Menu

Edukacja

Często zadawane pytania dotyczące bezpłatnego oprogramowanie udostępnionego  instytucjom edukacyjnym w Centrum Zasobów Akademickich Autodesk ( ARC ).

 1. Jakie instytucje edukacyjne kwalifikują się do bezpłatnych licencji oprogramowania firmy Autodesk?
 2. Jak uzyskać darmowe licencje dla instytucji edukacyjnych?
 3. Czym jest Centrum Zasobów Akademickich?
 4. Które oprogramowanie Autodesk jest dostępne za pośrednictwem Centrum Zasobów Akademickich?
 5. Czy bezpłatne Oprogramowanie dla Instytucji Edukacyjnych, działa tak samo jak w wersji komercyjnej ?
 6. Czy oprogramowanie jest dostępne w różnych językach?
 7. Co zrobić, jeśli wymagane  oprogramowanie nie jest wymienione wCentrum Zasobów Akademickich (ARC)?
 8. Jak uzyskać darmowe licencje dla instytucji edukacyjnych jako uczeń lub wykładowca?
 9. Subskrypcja dla bezpłatnych licencji edukacyjnych w ARC ?


1) Jakie instytucje edukacyjne kwalifikują się do bezpłatnych licencji oprogramowania firmy Autodesk?

Firma Autodesk udostępnia darmowe licencje oprogramowania wyłącznie dla instytucji edukacyjnych , które muszą być uznane przez autoryzowane agencję rządową. W Polsce jest to wpis na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszystkie licencje edukacyjne podlegają warunkom  licencyjnym: umowa licencyjna na oprogramowanie.


2) Jak uzyskać darmowe licencje oprogramowania Autodesk dla instytucji edukacyjnych?

Jeśli instytucja edukacyjna nie znajduje się na dostępnej liście, wybierz „Inna”, aby dodać nową instytucję edukacyjną.

     1. Określić:
     • pakiet oprogramowania lub pojedynczy program
     • wersję
     • wymaganą liczbę stanowisk (minimum 125 szt.)
     • typ licencji: licencja sieciowa  lub wielokrotna licencja jednostanowiskowa
     • po pobraniu, zostaniesz skierowany do aktywacji  licencji edukacyjnej za pomocą unikatowych  numerów seryjnych i kluczy produktu, otrzymując wiadomość pocztą elektroniczną, dla każdej licencji.

Żądanie licencji oprogramowania dla instytucji edukacyjnych, jest możliwe po określeniu osoby uprawnionej do wysłania żądania w imieniu instytucji edukacyjnych.


3) Czym jest Centrum Zasobów Akademickich?

Centrum Zasobów Akademickich (ARC) to portal  używany do dystrybuowania bezpłatnych  licencji edukacyjnych oprogramowania firmy Autodesk. Po zalogowaniu się do ARC  można dodać instytucję edukacyjną, pobierać oprogramowanie, zarządzać licencjami i kontaktami. Pojedynczy użytkownik posiadający konto ARC może pobrać i zarządzać licencjami danej instytucji edukacyjnych dla wielu działów / oddziałów  poprzez dodawanie ich w polu „Instytucja” w menu głównym.


4) Które oprogramowanie Autodesk jest dostępne za pośrednictwem Centrum Zasobów Akademickich?

Oprogramowanie przeznaczone wyłącznie dla placówek, które mają status szkół średnich, uczelni.

Education Master Suite – składa się z:
AutoCAD
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD Architecture
AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Electrical
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD MEP
AutoCAD Raster Design
AutoCAD Structural Detailing
AutoCAD Utility Design
Autodesk Alias Design
Autodesk InfraWorks
Autodesk Inventor Professional
Autodesk Mudbox ™
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Revit
Autodesk Robot ™ Structural Analysis Professional
Autodesk Showcase
Autodesk Simulation CFD
Autodesk Simulation Mechanical
Autodesk Simulation Moldflow Adviser Ultimate
Autodesk Vault Basic
Autodesk 3ds Max Design
 Entertainment Creation Suite- składa się z:
Autodesk Maya
Autodesk MotionBuilder
Autodesk Softimage
Autodesk 3ds Max
AutoCAD Design 
Suite Ultimate
Building Design Suite Ultimate
Factory Design Suite Ultimate
Infrastructure Design Suite Ultimate
Plant Design Suite Ultimate
Product Design Suite Ultimate
Dodatkowe oprogramowanie :
Autodesk Alias AutoStudio
AutoCAD for Mac
Autodesk Ecotect Analysis
Autodesk Inventor Publisher
Autodesk Maya LT
Autodesk SketchBook Pro, EnterpriseAutodesk Smoke
Autodesk Vault Professional


5) Czy bezpłatne Oprogramowanie dla Instytucji Edukacyjnych, działa tak samo jak w wersji komercyjnej?

Tak. Oprogramowanie podlegające zasadom bezpłatnych licencji dla instytucji edukacyjnych obejmuje wszystkie funkcje wersji komercyjnej, jednak może być używane tylko do celów bezpośrednio związanych z nauczaniem, szkoleniem, badaniami, które są częścią funkcji instruktażowych wykonywane przez instytucje edukacyjne.  Nie może być używane do celów komercyjnych  lub nastawionych na osiąganie zysku (zobacz umowę licencyjną na oprogramowanie ). Licencje dla instytucji edukacyjnych są udostępnione  przez ARC  na 3-letni okres działania. Po 3 latach licencje zwracane są do Centrum Zasobów Akademickich Licencji , aby ponownie pobrać najnowsze wersje oprogramowania.


6) Czy oprogramowanie jest dostępne w różnych językach?

Wszystkie programy firmy Autodesk są dostępne w języku angielskim. Wybrane produkty mogą być dostępne w innych językach. Centrum Zasobów Akademickich zapewnia dostęp do pełnej, komercyjnej wersji oprogramowania firmy Autodesk we wszystkich dostępnych językach. Aby uzyskać więcej informacji na temat każdego produktu, przejdź do odpowiedniej strony produktu Autodesk.


7) Co zrobić, jeśli szukane oprogramowanie nie jest wymienione w Centrum Zasobów Akademickich (ARC)?

Wszystkie bezpłatne licencje edukacyjne są udostępnione w Centrum Zasobów Akademickich (ARC ). Jeśli interesujący nas program nie jest widoczny, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem lokalnym, aby uzyskać więcej informacji na temat cen i dostępności.


8) Jak uzyskać bezpłatne licencje dla instytucji edukacyjnych jako uczeń lub wykładowca?

Studenci i wykładowcy mają dostęp do bezpłatnych jednostanowiskowych licencji dla instytucji edukacyjnych do celów osobistych za pośrednictwem społeczności akademickiej Autodesk. Oprogramowanie i oparte na chmurze usługi bez opłat dla członków społeczności akademickiej Autodesk, można używać tylko w bezpośrednio związanych celach szkoleniowych, szkoleniach, badaniach. Takie oprogramowanie i usługi w chmurze nie mają zastosowania dla celów komercyjnych lub innych nastawionych na zysk.


9) Subskrypcja dla bezpłatnych licencji edukacyjnych w ARC ?

Subskrypcja dla licencji edukacyjnych jest  udostępniona na czas ich trwania. Dostęp do Centrum Subskrypcyjnego zostanie zakończony 30 dni po wygaśnięciu subskrypcji. Subskrypcje dla wersji edukacyjnych nie będzie można przedłużać. Należy na nowo pobrać licencję , aby mieć do niej subskrypcję.


Skontaktuj się z nami

Często zadawane pytania dotyczące jak utworzyć konto i zarejestrować się w Centrum Zasobów Akademickich Autodesk dla instytucji edukacyjnych.

 1. Jak utworzyć konto w Centrum Zasobów Akademickich (ARC)?
 2. Co zrobić, jeśli nie ma na liście Mojej instytucji edukacyjnej (szkoły)?
 3. Co zrobić, jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail do aktywacji konta?
 4. Dlaczego Centrum Zasobów Akademickich (ARC) prosi o podanie ID Autodesk?
 5. Czy można zarządzać wieloma instytucjami edukacyjnymi lub oddziałami z jednego konta Centrum Zasobów Akademickich (ARC)?
 6. Czy dołączenie do Centrum Zasobów Akademickich (ARC) jest płatne czy bezpłatne?
 7. Jakie jest Moje hasło?


1) Jak utworzyć konto w Centrum Zasobów Akademickich (ARC) ?

Aby Utwórz konto ARC:

 1. Wejdź na http://schools.autodesk.com, tutaj można utworzyć identyfikator Autodesk (lub zalogować się przy użyciu istniejącego ID Autodesk)
  ARC
 2. Otrzymasz wiadomość e-mail o aktywacji konta. Kliknij łącze, z tego maila, aby uaktywnić konto.

Określ zakwalifikowaną instytucję edukacyjną (szkołę) .


2) Co zrobić, jeśli nie ma na liście Mojej instytucji edukacyjnej (szkoły)?

Jeśli nie jest wymieniona Twoja instytucja edukacyjna, wybierz „Inna” w polu instytucji i Dodaj instytucję do formularza Zarządzaj i zapewnij, że wszystkie wymagane informacje są wyłącznie dla instytucji edukacyjnych (szkół).


3) Co zrobić, jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail do aktywacji konta?

1. Należy poczekać co najmniej 10 minut.
2. Sprawdź spam lub folder śmieci.
3. Zezwalaj na przyjęcie wiadomości e-mail z academicresourcecenter@autodesk.com.
4. Spróbuj Zalogować się ponownie i wyślij aktywacyjny e-mail po wyświetleniu monitu.
5. Mogą nastąpić błędy literowe podczas wprowadzania adresu e-mail. Spróbuj ponownie utworzyć konto i Potwierdź wpisany adres e-mail w logowanie.


4) Dlaczego Centrum Zasobów Akademickich (ARC) prosi o podanie ID Autodesk?

Firma Autodesk używa pojedynczego logowania do systemu. Oznacza to, że można użyć tego samego Identyfikatora Autodesk i hasła do logowania na dowolnej stronie internetowej firmy Autodesk.
Masz Identyfikator Autodesk to jest on uniwersalny. Możesz go używać do logowania, rejestracji i aktywacji społeczności akademickiej Autodesk, Autodesk 360, Centrum Subskrypcyjnego Autodesk, grup dyskusyjnych firmy Autodesk oraz niektórych innych witryn sieci Web firmy Autodesk. Jeśli nie masz Identyfikatora Autodesk, zostanie on utworzony jako część procesu rejestracji konta ARC.


5) Czy można zarządzać wieloma instytucjami edukacyjnymi lub oddziałami z jednego konta Centrum Zasobów Akademickich (ARC)?

W danej chwili można zarządzać tylko jedną instytucją edukacyjną. W przypadku pracy dla wielu instytucji będzie konieczne dodanie do swojego konta ARC inną instytucję edukacyjną. Wybierz „Instytucję”, aby dodać kwalifikującą się instytucję edukacyjną na koncie ARC. Kliknij Moje instytucje, aby przełączać się do różnych instytucji.


6) Czy dołączenie do Centrum Zasobów Akademickich (ARC) jest płatne czy bezpłatne?

Dołączenie do ARC jest bezpłatne. Jednak darmowe oprogramowanie* dostępne za pośrednictwem ARC dla zakwalifikowanych instytucji edukacyjnych jest ograniczone dla niektórych regionów i podlega odpowiednim warunkom użytkowania wg umowy licencyjnej na oprogramowanie.


7) Jakie jest Moje hasło?

Jeśli użytkownik nie pamięta hasła, można je zresetować, klikając nie pamiętasz hasła? na stronie logowania. Podaj adres e-mail lub identyfikator Autodesk do wejścia na konto.
Hasło do ARCBezpłatne oprogramowanie dostępne za pośrednictwem portalu Centrum Zasobów Akademickich (ARC) jest ograniczone dla zatwierdzonych instytucji edukacyjnych na wybranym terenie, na którym mają  zastosowanie warunki korzystania zgodnie z treścią umowy licencyjnej oprogramowania oraz wymaganiami dotyczącymi uprawnień. Oprogramowanie ARC może być używana tylko dla celów bezpośrednio związany ze szkoleniami, nauczaniem , badaniami  które są częścią funkcji instruktażowych wykonywanych przez zakwalifikowane instytucje edukacyjne  i nie mogą być użyte dla celów komercyjnyh lub innych celów nastawionym na osiąganie zysku. Umowy licencyjnej oprogramowania Autodesk można znaleźć w Internecie http://usa.Autodesk.COM/legal-notices-trademarks /.

Skontaktuj się z nami

Ceny programów edukacyjnych Autodesk CAD dla szkół średnich


Animation Academy 2023

Zawiera: 3ds max 2023, Maya 2023, Mudbox 2023, MotionBuilder 2023, Sketchbook Designer

Ceny:

 •  1 szt. = 45 euro
 •  Kolejna sztuka (przy zamówieniu minimum 9 szt.) = 23 euro
 •  Subskrypcja/szt. = 7 euro
 •  Przy zamówieniu większej ilości sztuk możliwość uzyskania upustu
 •  Podana cena netto, nie zawiera VAT 23%)


Design Academy Education 2023

AutoCAD 2023, Autodesk Inventor Professional 2023, AutoCAD Mechanical 2023, AutoCAd Architecture 2023,Civil 3D 2023, 3ds Max Design 2023, Revit Architecture 2023, Vault (basic/free)2023, Sketchbook Designer

Ceny:

 •  1 szt. = 45 euro
 •  Kolejna sztuka (przy zamówieniu minimum 9 szt.) = 23 euro
 •  Subskrypcja/szt. = 7 euro
 •  Przy zamówieniu większej ilości sztuk możliwość uzyskania upustu


Skontaktuj się z nami

Ceny programów edukacyjnych Autodesk CAD dla szkół wyższych


Entertainment Creation Suite for Education 2023

3ds max 2023, Maya 2023, Mudbox 2023, MotionBuilder 2023, Softimage 2023, Sketchbook Designer

Ceny:

 •  1 szt. = 395 euro
 •  Kolejna sztuka (przy zamówieniu minimum 9 szt.) = 198 euro
 •  Subskrypcja/szt. = 18 euro
 •  Przy zamówieniu większej ilości sztuk możliwość upustu.

Podana cena netto, nie zawiera VAT 23%


Product Design Suite for Education 2023

AutoCAD 2023, Autodesk Inventor Professional 2023, AutoCAD Electrical 2023, AutoCAD Mechanical 2023, Showcase 2023, 3ds Max Design 2023, Mudbox 2023, Vault (basic/free)2023, Sketchbook Designer, Alias Design 2023, Algor Simulation Professional 2023, Moldflow Adviser Advanced 2023

Ceny:

 •  1 szt. = 330 euro
 •  Kolejna sztuka (przy zamówieniu minimum 9 szt.) = 89 euro
 •  Subskrypcja/szt. = 12 euro
 •  Przy zamówieniu większej ilości sztuk możliwość upustu.

Podana cena netto, nie zawiera VAT 23%


Building Design Suite for Education 2023

AutoCAD 2023, Autodesk Inventor Professional 2023, AutoCAD Mechanical 2023, AutoCAD Architecture 2023, AutoCAD MEP 2023, 3ds Max Design 2023, Navisworks Manage 2023, Ecotect Analysis 2023, Revit Architecture 2023, Revit MEP 2023, Revit Structure 2023, Vault (basic/free)2023, AutoCAD Structural Detailing 2023

Ceny:

 •  1 szt. = 330 euro
 •  Kolejna sztuka (przy zamówieniu minimum 9 szt.) = 89 euro
 •  Subskrypcja/szt. = 12 euro
 •  Przy zamówieniu większej ilości sztuk możliwość upustu

Podana cena netto, nie zawiera VAT 23%


Infrastructure Design Suite for Education 2023

AutoCAD 2023, Autodesk Inventor Professional 2023, AutoCAD Mechanical 2023, Civil 3D 2023, MAP 3D 2023, 3ds Max Design 2023, Navisworks Manage 2023, Robot Structural Analysis Professional 2023, Revit MEP 2023, Revit Structure 2023, Vault (basic/free)2023, AutoCAD Structural Detailing 2023

Ceny:

 •  1 szt. = 330 euro
 •  Kolejna sztuka (przy zamówieniu minimum 9 szt.) = 89 euro
 •  Subskrypcja/szt. = 12 euro
 •  Przy zamówieniu większej ilości sztuk ceny za szt. będą niższe

Podana cena netto, nie zawiera VAT 23%


Education Master Suite 2023

AutoCAD 2023, Autodesk Inventor Professional 2023, AutoCAD Electrical 2023, AutoCAD Mechanical 2023, AutoCAD Architecture 2023, AutoCAD MEP 2023, Civil 3D 2023, MAP 3D 2023, Showcase 2023, 3ds Max Design 2023, Navisworks Manage 2023, Robot Structural Analysis Professional 2023, Ecotect Analysis 2023, Revit Architecture 2023, Revit MEP 2023, Revit Structure 2023, Vault (basic/free)2023, AutoCAD Structural Detailing 2023, Mudbox 2023, Sketchbook Designer, Alias Design 2023, Algor Simulation Professional 2023, Moldflow Adviser Advanced 2023

Ceny:

 •  1 szt. = 370 euro
 •  Kolejna sztuka (przy zamówieniu minimum 9 szt.) = 100 euro
 •  Subskrypcja/szt. = 14 euro
 •  Przy zamówieniu większej ilości sztuk ceny za szt. będą niższe

Podana cena netto, nie zawiera VAT 23%


Plant Design Suite Ultimate for Education 2023

AutoCAD 2023, Autodesk Inventor 2023, AutoCAD Structural Detailing 2023, AutoCAD P&ID 2023, AutoCAD Plant 3D 2023, Showcase 2023, Sketchbook Designer, Vault (basic/free)2023, Navisworks Manage 2023, Revit Structure 2023

Ceny:

 •  1 szt. = 350 euro
 •  Kolejna sztuka (przy zamówieniu minimum 9 szt.) =95 euro
 •  Subskrypcja/szt. = 13 euro
 •  Przy zamówieniu większej ilości sztuk możliwość upustu

Podana cena netto, nie zawiera VAT 23%


Factory Design Suite Ultimate for Education 2023

Autodesk Inventor Professional 2023, AutoCAD Mechanical 2023, AutoCAD Architecture 2023, Showcase 2023, 3ds Max Design 2023, Navisworks Manage 2023, Vault (basic/free)2023

Ceny:

 •  1 szt. = 330 euro
 •  Kolejna sztuka (przy zamówieniu minimum 9 szt.) = 89 euro
 •  Subskrypcja/szt. = 12 euro
 •  Przy zamówieniu większej ilości sztuk możliwość upustu.

Podana cena netto, nie zawiera VAT 23%


Skontaktuj się z nami


Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the tree.  Promocje