Menu

NOWOŚĆ! Ulepszony pakiet Product Design & Manufacturing Collection

Dnia 07.08.2017 Autodesk zwiększył zakres kolekcji programów Product Design Collection o oprogramowanie wspomagające wytwarzanie. Kolekcja zawiera teraz dwa dodatkowe programy HSM Ultimate oraz Nastran in-CAD, zmieniając tym samym nazwę na Product Design and Manufacturing Collection.


Nowa kolekcja branżowa: Product Design & Manufacturing Collection

 

Teraz dzięki powiększonej kolekcji można dokonać profesjonalnych obliczeń wytrzymałościowych za pomocą solvera Nastran in-CAD oraz przygotowywać strategie obróbki dla maszyn od 2.5 do 5 osi za pomocą programu klasy CAM – HSM Ultimate. Pozwala to za pomocą jednej licencji zaprojektować produkt, dokonać jego symulacji oraz przygotować strategie jego wykonania.

Tym samym powiększony pakiet Product Design & Manufacturing Collection zawiera:

 • Inventor Professional
 • AutoCAD
 • AutoCAD Architecture
 • AutoCAD Electrical
 • AutoCAD Mechanical
 • HSM Ultimate
 • Nastran in-CAD
 • Navisworks Manage
 • 3ds Max
 • Vault Basic 
 • Factory Design Utilities
 • Fusion 360
 • AutoCAD 360 Pro
 • ReCap 360 Pro
 • Renderowanie w usłudze A360
 • Przechowywanie w chmurze (25 GB)

Poniżej krótka charakterystyka dodanych programów:

Nastran in-CAD

Nastran in-CAD:

Autodesk Nastran in-CAD jest cenionym w branży solverem do obliczeń za pomocą metody elementów skończonych. Cechuje go duża dokładność wyników analiz zarówno liniowych jak i nieliniowych, dynamicznych i termicznych.

Możliwości zaawansowanych analiz obejmują:

 • Analizy nieliniowe: Obliczanie zagadnień nieliniowych, takich jak duże przemieszczenia /obroty, duże odkształcenia, plastyczność, hiperelastyczność, pełzanie.
 • Analizy termiczne: Rozwiązywanie problemów związanych z obciążeniem termicznym i wymianą ciepła w liniowych i nieliniowych warunkach pracy, które zmieniają się w czasie (na przykład, wahania mocy).
 • Zmęczenie: Określanie żywotności części poddanych obciążeniom cyklicznie zmiennym w czasie; pozwala łatwo obliczyć wytrzymałość zmęczeniową bazując na liniowej analizie statycznej lub analizie dynamicznej
 • Wyboczenie: Dokonuje oceny stabilności i możliwych przypadków awarii pod wpływem obciążeń ściskających.
 • Odpowiedź dynamiczna: Określa przemieszczenia, naprężenia, obciążenia oraz odkształcenia w strukturach poddanych obciążeniom zmiennym w czasie lub zależnym od częstotliwości.

 


HSM Ultimate

HSM Ultimate:

HSM Ultimate to doskonałe oprogramowanie CAM dla maszyn CNC od 2.5 do 5 osi.

Strategie obróbki 2D :

 • umożliwiają obróbkę:
 • kieszeni,
 • powierzchni,
 • konturów 2D,
 • otworów pod wpusty,
 • ścieżek, gwintów,
 • otworów,
 • ścieżek koncentrycznych,
 • grawerowanie,
 • obróbkę fazy.

Strategie obróbki 3D umożliwiają obróbkę:

 • kieszeni,
 • równoległymi ścieżkami,
 • konturów,
 • pochyleń,
 • ołówkową,
 • sferyczną,
 • spiralną,
 • promieniową, itp.

Toczenie:

 • toczenia profili,
 • grawerowania,
 • toczenia powierzchni czołowej,
 • rowków,
 • fazek,
 • przecinania,
 • toczenia gwintów.

 

 

Źródło: Autodesk