Menu

Nowe narzędzia Inventora 2014: Ruch swobodny

Trzecia część z cyklu Szybciej, Sprawniej, Lepiej: Nowe w Inventor 2014wyświetlanie połączeń i wiązań między komponentami za pomocą polecenia Ruch swobodny.


Po wstawieniu wiązań lub połączeń pomiędzy komponentami zespołu można sterować ich położeniem. Aby przesunąć lub obrócić komponent użyj polecenia Ruch swobodny.


Polecenie Ruch swobodny pozwala na tymczasowe lub trwałe przesunięcie elementu i wyświetlenie zależności pomiędzy komponentami w postaci elastycznych tasiemek. Wyświetlone zostają symbole wiązań wskazujące typ połączenia.

Ruch swobodny jest wygodny, ale jest tylko chwilowy. Wybrana część pozostaje w nowym położeniu, jednakże może wrócić do poprzedniego, zdefiniowanego wiązaniami lub połączeniami położenia po zastosowaniu nowej zależności, aktualizacji lub odświeżeniu zespołu.

inventor_2014


Procedura postępowania


Inv_wiazania

  1. Na wstążce kliknij kartę:  Zespół  >>  panel Położenie >>  Ruch swobodny.

  2. Kliknij komponent, aby przeciągnąć go do nowego położenia.

  3. Zwolnij przycisk myszy, aby pozostawić komponent w nowym położeniu.

 


Komponent wraca do położenia zdefiniowanego przez zależności z innymi komponentami podczas aktualizacji zespołu – ikona Aktualizuj
[grafika po lewej]. Klikając na symbol połączenia może przejść szybko do edycji wiązania, wyłączyć je lub zmodyfikować [grafika po prawej].

 

Inv_wiazania1        Inv_wiazania2

Zastosowanie polecenia Ruch swobodny


Przesunięcie komponentu pozwala na lepsze oglądanie jego elementów lub analizę zależności poprzez zwolnienie lub odsłonięcie miejsca. Możesz przesuwać komponenty w celu:

  • Wyświetlenia zależności jako taśmy elastycznej w celu ich analizy.
  • Oglądania powierzchni lub elementu na wybranym komponencie.
  • Oglądania powierzchni lub elementu na części zasłoniętej przez wybrany komponent.
  • Ułatwiania wyboru powierzchni lub elementu na komponencie, przez przemieszczenie go do pustego obszaru ekranu.

Chcesz poznać więcej nowych narzędzi Autodesk Inventor 2014, wybierz zakładkę Pomoc >> Mechanika lub umów się z nami na prezentację wybierając jedną z kilku możliwości kontaktu w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami