Menu

Najważniejsze, co musisz wiedzieć o licencji Single User

licencja autodesk single user

Kategoria: Autodesk, Tagi: ,

Jeśli masz wątpliwości czy dobrze rozumiesz zasady korzystania z licencji, kto może się logować do programu, na ilu komputerach możesz zainstalować program, czy każdy użytkownik musi mieć konto Autodesk, zapoznaj się z Warunkami użytkowania licencji dla Jednego Użytkownika.


Licencja typu Single User

Najważniejsze kwestie korzystania z licencji Single User dotyczą najczęściej kilku obszarów:

Subskrybent może przypisać subskrypcję opisaną jako „dla jednego użytkownika”, „indywidualna” lub „dla nazwanego użytkownika” tylko jednemu (1) swojemu Upoważnionemu Użytkownikowi. Upoważniony Użytkownik musi (i) być identyfikowany unikatowym identyfikatorem użytkownika („Autodesk ID”) oraz (ii) być jedną osobą, a nie grupą, ani nie może być skojarzony z ogólnymi danymi logowania (z wyjątkiem dozwolonych poniżej sytuacji). Upoważniony Użytkownik musi się zalogować przy użyciu swojego identyfikatora Autodesk ID, aby zainstalować każdą Ofertę i/lub uzyskać do niej dostęp. Nikt inny nie może uzyskać dostępu do takiej Oferty ani z niej korzystać za pomocą tego samego identyfikatora Autodesk ID.

Upoważniony Użytkownik Subskrybenta może zainstalować Oprogramowanie na maksymalnie trzech (3) Urządzeniach Elektronicznych, jednakże może korzystać z Oprogramowania tylko na jednym (1) Urządzeniu Elektronicznym w tym samym czasie.

Podobnie w przypadku kolekcji Upoważniony Użytkownik może zainstalować tytuły Oprogramowania w kolekcji zbiorowo na maksymalnie trzech (3) Urządzeniach Elektronicznych.  Upoważniony Użytkownik Subskrybenta może jednocześnie korzystać z dowolnych tytułów Oprogramowania w Kolekcji pod warunkiem, że każdy taki przypadek korzystania dotyczy tylko jednego (1) Urządzenia Elektronicznego w tym samym czasie.

  • Użytkownik może zainstalować swoją licencję lub całą kolekcję programów na 3 różnych urządzeniach. Przykładowo może to być komputer stacjonarny w firmie, laptop firmowy i laptop prywatny w domu. Najważniejsze jest jednak przestrzeganie kolejnego punktu i pamiętanie o każdorazowym wylogowaniu się z jednego urządzenia, przed zalogowaniem się do programu na innym urządzeniu. Korzystanie z licencji na dwóch urządzeniach jednocześnie może być postrzegane jako naruszenie warunków licencji, na które zgodziliśmy się w czasie instalacji programu.

Subskrybent może przenieść przypisanie subskrypcji od jednego Upoważnionego Użytkownika do innego Upoważnionego Użytkownika zgodnie z zasadami Autodesk i procesem przenoszenia przypisań.

  • Ten punkt możemy wytłumaczyć w kontekście zmiany użytkownika licencji, gdy zrobi to administrator licencji, który przypisuje je do poszczególnych pracowników.

Jeśli subskrypcja Oferty dla jednego użytkownika upoważnia do korzystania z „ogólnych danych logowania”, ogólne dane logowania i skojarzone uprawnienia Subskrybenta do subskrybowanej Oferty mogą być używane tylko przez jednego (1) indywidualnego Upoważnionego Użytkownika w tym samym czasie i nie mogą być współdzielone ani używane przez inne osoby jednocześnie.

  • Użytkownik musi pamiętać, aby nie udostępniać swoich danych do logowania innym osobom. Tylko on jest uprawniony do korzystania z oprogramowania.

Więcej informacji o licencji Single Userhttps://www.autodesk.com/company/terms-of-use/pl/subscription-types#single

 

Źródło: Autodesk