Menu

Inventor 2025 – jak uzyskać płaskie rozwinięcie profilu

Podczas projektowania konstrukcji składającej się z zaginanych profili, wykonujemy je w projekcie jako elementu już zagięte. Natomiast w procesie produkcji pracujemy na płaskich profilach które najpierw należy wyciąć, potem zagiąć i zespawać.


Jakiemu wyzwaniu musi sprostać Inventor?

Problemem w takiej pracy jest uzyskanie płaskiego rozwinięcia profilu, aby można było na nim zwymiarować wycięcia, a następnie w procesie produkcyjnym na płaskim profilu wykonać je ręcznie lub na wycinarkach laserowych do profili, potem zagiąć profil i zespawać. Omawiany poniżej projekt dotyczy wykonania dokumentacji produkcyjnej do profilu kwadratowego służącego do zamocowania obudowy wykonanej z blachy w programie Autodesk Inventor.


Schemat prawidłowego postepowania w Inventor


1. Pierwszym krokiem jest utworzenie zagiętego profilu.

Profil wykonamy w programie Autodesk Inventor poleceniem – Przeciągnięcie. Potrzebujemy do tego przekroju profilu i ścieżki po której ma być przeciągnięty. W Naszym przypadki ścieżka przebiegu profilu to linia łamana z promieniami na zagięciach (zrzutowana zewnętrznej powierzchni blachy), a profil został narysowany na końcu ścieżki.

utworzenie zagiętego profila po ścieżce w Inventor

W wyniku tej operacji otrzymamy zagięty profil wzdłuż ścieżki. Uwaga – profilu nie trzeba rysować ręcznie, można skorzystać z Generatora Ram i wstawić na ścieżkę profil z biblioteki. W oknie wstawiania profili trzeba zaznaczyć – Scal elementy ramy, aby utworzony profil był pojedynczym elementem, a nie wieloma odcinkami.


2. Krok drugi – wykonanie rozcięć

W miejscach gięcia profilu musimy wykonać rozcięcia. W tym celu wykonujemy szkic i rozcinamy częściowo profil na odpowiednią głębokość, aby przecięcie dochodziło do płaskiego odcinka profilu.

Krok drugi – wykonanie rozcięć w profilu

Operacje wycinania powtarzamy z drugiej strony profilu. Następnie usuwamy górną część materiału, tak aby powstała szczelina i pozostało tylko zagięcie. Wykonujemy to dla wszystkich zagięć w profilu. Celem rozcinania profilu jest uzyskać powierzchni profilu zawierającej tylko proste odcinki i zagięcia.


3. Kolejny krok to przekształcenie profilu na element blachowy.

Wybieramy polecenie – Przekształć w konstrukcje blachową.

Podczas przekształcania standardowej części w blachę program oczekuje wskazania powierzchni do rozwinięcia. Klikamy w zewnętrzna powierzchnie profilu, w oknie powinna się pojawić automatycznie zmierzona grubość blachy profilu. Jeżeli nie pojawiła się lub grubość jest niezgodna, oznacza że wykonaliśmy niepoprawne rozcięcie profilu i nie potrafi znaleźć powierzchni do rozwinięcia. Po skorygowaniu geometrii grubość można wpisać ręcznie zgodnie z grubością ścianki profilu, a następnie zdefiniować Stronę A profilu klikając w zewnętrzna powierzchnię.

3. Kolejny krok to przekształcenie profilu na element blachowy w Inventor

4. Rozwinięcie na płasko w programie Inventor

Jeżeli powyższe czynności przeprowadziliśmy prawidło to możemy kliknąć -Idź do rozwinięcia i uzyskać płaskie rozłożenie profilu z wycięciami.

Rozwinięcie na płasku profilu w Inventor

5. Wykonanie dokumentacji technicznej profilu w Inventor

Traktujemy profil jako element bachowy i wstawiamy na rysunek jego płaski wzór. Model rozwinięty profilu można również exportowość w formacie IGES, SAT, STP.

Dokumentacja profilu jako elementu blachowego


Invntor 2025 nowosci narzedzia funkcje


Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska