Menu

Jak sprawdzić kto używa licencji sieciowej programu Autodesk?Kategoria: Pomoc techniczna, Tagi: , ,

Licencje sieciowe programów Autodesk, jak np. AutoCAD, Inventor, 3ds max, Maya czy Revit, można zainstalować na wielu komputerach, ale uruchomienie programu następuje dopiero po sprawdzeniu na serwerze licencji czy ta jest wolna.


Jak działa licencja sieciowa Autodesk

Przykładowo można zakupić 1 licencje programu AutoCAD 2019 Multi User (NLM) i zainstalować ją na 10 stanowiskach komputerowych. Użytkownik który pierwszy pobierze licencję, blokuje ją do swojego użytku. Pozostali użytkownicy po uruchomieniu programu dostaną komunikat, że nie ma wolnej licencji.

Jeżeli wszyscy użytkownicy licencji pracują w jednym pomieszczeniu to nie ma problemu, aby zapytać kto używa i zwolnić licencję. Kłopot może występować jeżeli użytkownicy rozrzuceni są w różnych pokojach czy budynkach i odszukanie aktualnego użytkownika nie jest już takie łatwe.

Jednym z rozwiązań jest zapytanie informatyka kto aktualnie używa licencji (może to sprawdzić w managerze licencji). Wygodniejszym rozwiązaniem jest instalacja u każdego użytkownika programu, który pozwala sprawdzić kto aktualnie używa licencji sieciowej programu. Na stronach apps.Autodesk.com można znaleźć bezpłatny program do monitorowanie licencji sieciowych A400 License Monitor.

Program instaluje się na serwerze licencji i na stacji użytkownika. Użytkownik poleceniem Server –> Current license utilization, może sprawdzić kto aktualnie używa licencji.

Informacja o używanych licencjach sieciowych:

 

Program oprócz sprawdzenia kto aktualnie używa licencji, może raportować jakich programów używa dany użytkownik, lub jacy użytkownicy używali danego programu.


Porada odnośnie licencji sieciowych 

Może się zdarzyć, że użytkownik pobierze licencję programu sieciowego i odejdzie na dłużej od komputera. Wtedy taka licencja jest zablokowana dla innych użytkowników. Można temu zaradzić ustawiając czas po jakim nie używana licencja zostanie zwrócona na serwer.

Ustawianie limitu czasu nieaktywności licencji

Możesz skonfigurować menedżera licencji, aby automatycznie odzyskiwał nieaktywne licencje po określonym czasie. Bezczynność jest zdefiniowana jako brak wydawanych poleceń w programie w określonym czasie. Jeśli licencja zostanie odzyskana przez menedżera licencji użytkownicy otrzymują powiadomienie o możliwości zapisania bieżącego rysunku. Czas braku aktywności jest podawany w sekundach, a najniższa wartość dla tych opcji wynosi 900 sekund (15 minut).

Czas bezczynności licencji ustawia się w pliku opcji adskflex.opt managera licencji sieciowej Autodesk, przez umieszczenia zmiennej TIMEOUT [program] [sekundy], lub TIMEOUTALL [sekundy].

W poniższym przykładzie ustawiono 30-minutowy limit czasu dla licencji subskrypcji z dostępem dla wielu użytkowników programu AutoCAD.

  • TIMEOUT 64300ACD_T_F 1800

W drugim przykładzie ustawiono limit czasu 30 minut dla wszystkich produktów zarządzanych przez Menedżera licencji sieciowej.

  • TIMEOUTALL 1800

W plik opcji oprócz czasu zwrotu nieużywanej licencji można ustawić wiele parametrów ograniczających sposób korzystania z licencji sieciowej.

Źródło: Tomasz Jarmuszczak, PCC Polska