Menu

Jak pobrać wynajęte oprogramowanie ?Kategoria: Aktualności, Tagi:

guide

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1 KROK: ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ MAILA


Po zakupie Desktop Subscription, otrzymasz powitalną wiadomość e-mail, która zawiera informacje o tym, jak się zalogować na swoje konto Autodesk:

Nowi użytkownicy otrzymują:
Twoją nazwę użytkownika i hasło – są wymienione w powitalnym komunikacie e-mail.
Dane te używasz do zalogowania się na swoje konto: accounts.autodesk.com w celu uzyskania dostępu do oprogramowania i informacji o produkcie.

Dotychczasowi użytkownicy otrzymują:
Jeśli masz już Autodesk ID, twój e-mail powitalny zawiera link do accounts.autodesk.com.
Użyj istniejącego konta, aby zalogować się i uzyskać dostęp do oprogramowania.

Uwaga:
Otrzymujesz dwie wiadomości od Autodesk:
Pierwsza dotyczy zamówienia, potwierdzającego rezerwację i dostępność oprogramowania na Twoim koncie.
Druga wiadomość dotyczy danych do logowania się na swoim koncie.

2 KROK: ZAPISZ NUMER SERYJNY I KLUCZ PRODUKTU


Numer seryjny i klucz produktu, stosowane w celu aktywacji Desktop Software Subscription, są przechowywane na Twoim koncie. Informacje te mogą być wprowadzone dla Ciebie automatycznie podczas instalacji jeśli używasz opcji: Zainstaluj teraz

Uwaga:
Aby znaleźć numer seryjny i klucz produktu:
1) Zaloguj się na swoje konto Autodesk i kliknij na kartę: Konto na górze strony.
2) Znajdź oprogramowanie, które chcesz zainstalować na liście dostępnych produktów i usług i kliknij ikonę strzałki, aby ujawnić informacje o subskrypcji.
3) Zapisz numer seryjny i klucz produktu z listy .

3 KROK: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA


Masz kilka opcji instalacji Desktop Subscription:

1) Pobierz i zainstaluj:

· Przez Przeglądarkę:
Przeglądarka wykorzystuje do pobrania metody wbudowane w plik, funkcje przeglądarki internetowej. Pobrane pliki są większe w porównaniu do innych metod, mogą być podzielone na kilka plików do pobrania i są nieskompresowane .

Metoda zalecane jest, jeśli nie można korzystać z innej opcji instalacji programu.

Ważne informacje przy pobieraniu przez przeglądarkę:

– wymagane wyłączenie blokowania wyskakujących okienek: Pliki instalacyjne większe niż 2 GB są podzielone na wiele plików, które będą pobierane jednocześnie. Należy wyłączyć blokadę wyskakujących okienek przed rozpoczęciem pobieraniem wszystkich plików
– jeśli pobierane są różne pliki .exe lub dmg, to nie można uruchomić żadnego z nich, przed pełnym pobraniem wszystkich plików instalacyjnych.

· Pobierz teraz:
Pobierz teraz instaluje i uruchamia program Autodesk Download Manager (DLM), co daje większą kontrolę i jest znacznie bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne metody pobierania oparte na przeglądarce.
DLM zmniejsza potrzebny czas, aby uzyskać do uruchomienia aplikacji przez dekompresję plików produktu podczas pobierania. Rozwiązanie to eliminuje oddzielny etap ekstrakcji plików, który jest zwykle wymagany po zakończeniu pobierania i przed uruchomieniem instalatora produktu.

Zalecana metoda, aby pobrać pełny plik instalatora oprogramowania i mieć możliwość zainstalowania go w późniejszym czasie i / lub na innym komputerze lub do tworzenia obrazu stanowiska.

· Zainstaluj Teraz:

Jest to najlepsza opcja, aby pobrać oprogramowanie i działać na komputerze, w krótszym czasie niż przy użyciu tradycyjnych metod pobrania przez przeglądarki. Metoda ta wykorzystuje Autodesk Download Manager (DLM), aby pobrać i zainstalować oprogramowanie w jednej sesji. Oferuje wybór produktów do zainstalowania przed pobraniem. Dla klientów Subskrypcyjnych ta metoda automatycznie stosuje przyznany numer seryjny i aktywuje twoje oprogramowanie.

4 KROK: DODAJ UŻYTKOWNIKA I PRZYPISZ UPRAWNIENIA INNYM


Dostęp do zarządzania użytkownikami .
Aby uzyskać dostęp do zarządzania użytkownikami na koncie Autodesk:
– Zaloguj się do swojego konta Autodesk w accounts.autodesk.com.
– Wybierz: Zarządzanie

Kliknij na ikonę Użytkownicy w menu nawigacyjnym po lewej stronie.

fotoin1

Pokaże się widok użytkownika zarządzającego dostępem do licencji.

fotoin2

Kliknij strzałkę obok nazwy użytkownika, aby wyświetlić następujące informacje:

Adres e-mail i nazwę: Osoby do przydzielania dostępu do licencji i korzyści.
Produkty i usługi: Ilość aktywnego oprogramowania lub usług w chmurze przypisanych do użytkownika.
Korzyści: Elementy, takie jak dostęp do pobierania oprogramowania i obsługi klienta.
Status: Przypisane korzyści.

 

Można dodawać pojedynczych użytkowników i przypisać im korzyści lub wprowadzić listę wielu użytkowników i przypisać im te same korzyści dla wszystkich użytkowników w jednym czasie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o uzupełnieniu do umowy lub zmiany świadczeń na adres e-mail wpisany przy dodawaniu użytkownika.

5 KROK: URUCHOM OPROGRAMOWANIE


Musisz być online, aby aktywować licencję po uruchomieniu oprogramowania po raz pierwszy.