Menu

Jak modelować powierzchniowo?Kategoria: Grafika 3D, Tagi:

Na przykładzie gotowego do pobrania pliku ipt, jaki przygotowaliśmy, tłumaczymy w jaki sposób prowadzić modelowanie powierzchniowe.

Wybrać polecenie WYCIĄGNIĘCIE ZŁOŻONE
Wskazać dwie krawędzie, między którymi chcemy utworzyć płaszczyznę SECTION1 (5 linii), SECTION2 (11 linii).
Wybrać polecenie TORY i wskazać jedna z krawędzi zamykających powierzchnie RAIL


Aby przejście było płynne przechodzimy do zakładki WARUNKI i wybieramy WARUNEK STUCZNOŚCI.


Można odznaczyć we właściwościach powierzchni (klikamy PPM) opcję PÓŁPRZEŹROCZYSTOŚĆ. Powierzchnia staje się wtedy nieprzeźroczysta.


Wykonać drugie wyciągnięcie złożone metoda jak poprzednio i zamknąć przerwę w butelce


Za pomocą polecenie UAKTUALNIJ OBWIEDNIĘ, zbudujemy powierzchnie zamykająca butelkę od spodu. narzędzie to generuje płaską powierzchnię między wskazanym profilem.


Wskazać jedną krawędź na powierzchni, wskazać pozostałą zamykająca pętle.


Została utworzona powierzchnia zamykająca butelkę.
Włączyć widoczność szkicu Sketch_for_label
Za pomocą polecenie UAKTUALNIJ OBWIEDNIĘ, zbudować powierzchnie jak poniżej, wskazać w środek profilu.
Wyłączyć widoczność szkicu.
Utworzyć za pomocą komendy WYCIĄGNIĘCIE ZŁOŻONE połączenie utworzonej powierzchni z resztą butelki. Wskazać najpierw jeden potem drugi przekrój.


Wykonać poleceni ZSZYJ POWIEZCHNIĘ
Wyłączyć widoczność wszystkich powierzchni oprócz ostatniej utworzonej przez zaszycie.
Wykonać ZAOKRĄGLENIE na trzech obwiedniach o wartości 0.3.


Wykonać polecenie POGRUBIENIE/ODSUNIĘCIE
Grubość pogrubienia 0.1
Wybrać opcję ZSZYCIE
Strzałkami wskazać pogrubienie do wnętrza butelki.
Wyłączyć widoczności powierzchni. Powstała butelka jest modelem bryłowym.