Menu

Jak modelować 3D w Autodesk Inventor w oparciu o arkusz MS ExcelKategoria: Mechanika, Tagi: ,

W tym artykule omawiamy modelowanie części w oparciu o arkusz MS Excel. Dowiemy się w jaki sposób połączyć cześć z arkuszem Excel, jak parametryzować za pomocą Excela oraz jak użyć Excela do parametryzacji części.


Jak zacząć wykorzystywać Excela do pracy w Inventor?

Stworzyć arkusz Excel o danych jak na rysunku. Zapisać pod nazwą dane1.xls w aktywnym projekcie.


Otworzyć nowy plik CZĘŚĆ i wybrać ikonę PARAMETRY.

W oknie dialogowym wybieramy polecenie POŁĄCZ i pokazujemy plik dane1.xls, wybieramy KONIEC.
Dane arkusza zostały osadzone w modelu części. Można teraz je przypisywać tworzonych części w czasie wymiarowania.


Rysujemy szkic i podczas wymiarowani przypisujemy wartości.

Podczas edycji wymiaru, klikamy czarny trójkąt i wybieramy LISTA PARAMETRÓW do dwóch wymiarów na szkicu przypisujemy parametr DŁUGOŚĆ i SZEROKOŚĆ


Przechodzimy do polecenia WYCIĄGNIĘCIE i przypisujemy jako rozmiar wyciągnięcia parametr WYSOKOŚĆ. Kończymy polecenie OK.


Zakładamy drugi szkic na górnej powierzchni i na nim rysujemy koło i jako średnicę podajemy parametr SREDNICA.

Wyciągamy przelotowo.
(okrąg umieszczamy na środku przekątnej która jest narysowana linią konstrukcyjną).


W drzewie historii modelu mamy ikonę NIEZALEŻNE w niej podłączony plik XLS.


Po zmianie danych w arkuszu trzeba arkusz zapisać.

Aby zmiany zostały wprowadzone do modelu trzeba wykonać aktualizację modelu naciskając przycisk UAKTUALNIJ
Dane arkusza można edytować naciskając PPM na arkuszu i wybierając polecenie EDYTUJ