Jak dodać klasyczny obszar roboczy (pasek narzędzi) do AutoCAD 2015?Kategoria: Aktualności, Tagi: There is no tags

Produkty z rodziny Autodesk AutoCAD 2015 nie zawierają już predefiniowanego obszaru roboczego „Classic” w pasku narzędzi. Ale łatwo można to dodać w czterech krokach


Krok 1: potrzebny plik cuix z wersji 2014
Jeżeli mamy wersje 2014 zainstalowaną, uruchamiamy program i kolejno wybieramy
Narzędzia -> Dostosuj -> Interfejs
W menu interfejsu użytkownika wybieramy Przenoszenie i zapisujemy plik dostosowywania acad2014.cuix

Krok 2: Uruchamiamy AutoCADa 2015
Klikamy kolejno : „Zarządzaj” -> „Interfejs użytkownika” -> „Przenoszenie” -> „Otwórz”
i wczytujemy zapisany plik: acad2014.cuix

Krok 3: Następnie przeciągamy prawym przyciskiem myszy „układ klasyczny przestrzeni roboczej” z prawego okna do lewego
Teraz wystarczy zapisać „nowy zestaw obszaru roboczego” i zastosować zmiany, klikamy Ok.

Krok 4: Teraz wybieramy na pasku narzędzi, z listy utworzony klasyczny obszar roboczy i zamiast wstęgi mamy klasyczne paski ikon.
Zobacz screencast Autodesk