Menu

Jak automatycznie zmienić właściwości iProperties w plikach Inventor

inventor Tips&Tricks iProperties

Kategoria: Autodesk Inventor, Tagi: , , ,

Zobacz jak łatwo a przede wszystkim masowo i automatycznie zmienić zawartości pól – właściwości iProperties…


Czym są iProperties?

iProperties są polami z opisami właściwości: części, zespołów, rysunków czy prezentacji. W polach tych zawarte są informacje o: nazwie, temacie, firmie, kategorii, materiale, numerze części, wadze, objętości, dacie utworzenia, nazwie części, temacie projektu, projektancie, osobie nadzorującej, firmi, numerze części, katalogu. Zawarty jest tam także opis elementu, szacunkowy koszt, dostawca czy data sprawdzenia.

Właściwości iProperties są wykorzystywane do wypełniania w sposób automatyczny tabliczek rysunkowych, listy części, wyszukiwania danych, zarządzania danymi w systemie Vault.Zmiany w iProperties

Często zachodzi konieczność zmiany właściwości iProperties w znacznej ilości plikach Inventora.
Na poniższym przykładzie pokażemy jak automatycznie zmienić pola Nazwisko Projektanta i nazwę firmy.

 

iProperties

Wykorzystanie pól iProperties do wypełnienia tabliczki rysunkowej.


Edycja właściwości pól iProperties możliwa jest z poziomu Eksploratora Windows lub Inventora

Aby rozpocząć edycję właściwości pół należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na część, zespół lub rysunek i wybrać iProporties.

 

iProperties

Uruchomienie polecenia iProperties z Windows


 

IProperties.

Uruchomienie polecenia iProperties z Inventora


Co można zmieniać w iProperties?

Dostępnych jest  48 standardowych elementów iProperties które wypełniane są w sposób automatyczny w trakcie pracy z programem (masa, materiał, data, itp…), lub w sposób ręczny.

W zakładce niestandardowy projektant może samodzielnie tworzyć nowe, całkowicie modyfikowalne dodatkowe pola iProperties (np. cecha charakterystyczna części, nazwisko koordynatora projektu).

 

iProperties

Okno z właściwościami iProperties.


Masowa zmiana danych w plikach projektu

Modyfikacja pól iProperties w pojedynczych plikach nie sprawia problemu. Wystarczy otworzyć okno i zmienić interesujące dane. Ale często zachodzi potrzeba zmiany danych we wszystkich plikach projektu których może być 1000 i więcej.

Jak w takim wypadku zmienić pola iProperties?

Do tego typu modyfikacji służy narzędzie Design Assistant. Aby uruchomić Design Assistant należy w menu start wybrać katalog Autodesk, następnie Inventor i Design Assistant.

IProperties Design Assistant

Pierwszym etapem jest wybranie funkcji „Kopiuj właściwości projektu” z zakładki Narzędzia.

iProperties

Następnie z lewej strony okna należy dodać „plik bazowy”, w którym znajduje się prawidłowo wprowadzone dane iProperties.

iProperties

Z kolei z prawej strony narzędzia wybieramy pliki, w których mają zostać dodane lub zamienione opisy.
Można wybrać plik, folder bieżący lub podfoldery z plikami Inventora w których chcemy wprowadzić zmiany.

iProperties


Aby zaznaczyć wszystkie pliki wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać zaznacz wszystko.

 

iProperties

Należy pamiętać, iż do prawidłowego przekopiowania właściwości projektu musi zostać dodany przynajmniej jeden plik źródłowy, przynajmniej jedna właściwość i przynajmniej jeden plik przeznaczenia. Po wciśnięciu przycisku KOPIUJ nastąpi skopiowanie właściwości iProperties z pliku bazowego na pliki docelowe.

iProperties

Źródło/Autor: PCC  Polska