Menu

Inventor 2025 – Zarządzanie kolorami części dla lepszej przejrzystości!

Do Autodesk Inventor 2025 została dodana nowa funkcja – Wyświetl oddzielne kolory. Nowy sposób zaznaczania części różnymi kolorami znacznie ułatwia i przyśpiesza zrozumienie projektu, identyfikacje podzespołów i późniejszą pracę.


Autodesk Inventor 2025 z funkcją wyświetlania kolorów.

Tworząc coraz bardziej rozbudowane projekty w środowisku Autodesk Inventor, zauważamy, że jego przejrzystość maleje wraz z wzrostem liczby elementów w projekcie. To zjawisko może prowadzić do licznych trudności w identyfikacji poszczególnych części oraz w rozróżnieniu, które elementy należą do których zespołów i podzespołów. Im projekt staje się większy, tym problem ten staje się bardziej uciążliwy. W wersji 2025 programu Autodesk Inventor wprowadzono funkcję rozróżniania komponentów składowych i wyświetlania ich w różnych kolorach. Różne kolory możemy wyświetlić dla:

  • każdego niepowtarzalnego zespołu najwyższego poziomu
  • każdego zespołu najwyższego poziomu
  • każdej niepowtarzalnej części
  • każdej części

Funkcja dostępna jest w zakładce widok, panel Widoczność.

Funkcja wyświetlana kolorów w Inventor 2025


Invntor 2025 nowosci narzedzia funkcje


Kolor dla każdego niepowtarzalnego zespołu najwyższego poziomu

Korzystając z funkcji wyświetlania kolorów dla każdego unikalnego zespołu najwyższego poziomu, program automatycznie przypisuje różne kolory do każdego niepowtarzającego się zespołu. Dzięki temu łatwiej jest skupić uwagę na elementach, które są dla nas istotne oraz zrozumieć strukturę projektu.

Funkcja kolor dla każdego zespołu w Inventor 2025

Kolor dla każdego zespołu najwyższego poziomu

Przy wybraniu tej opcji, wszystkie elementy najwyższego poziomu zostaną zaznaczone w różnych kolorach. W przeciwieństwie do poprzedniego podejścia, gdzie program sprawdzał, czy elementy się powtarzają i wtedy zaznaczał je tym samym kolorem, tutaj taka weryfikacja nie jest dokonywana. Wynikiem tego jest wyraźna różnica w zaznaczeniach, co można zauważyć szczególnie na przykładzie śrub mocujących.

Funkcja kolor dla najwyższego zespołu w Inventor 2025

Kolor dla każdej niepowtarzalnej części

W takim zaznaczeniu silnik odrzutowy wydaje się być jak zabawka dla dzieci, gotowa do wydrukowania na drukarce 3D. Każdy unikalny element w projekcie jest oznaczony innym kolorem. Dzięki takiemu rodzajowi zaznaczenia łatwo można zidentyfikować te same elementy w całym projekcie.

Kolor dla każdej niepowtarzalnej części w Inventor 2025

Kolor dla każdej części w Inventor 2025

Ten sposób zaznaczania jest doskonały dla tych, którzy chcą wyróżnić każdą z części w projekcie. Dzięki temu, że każdy element w projekcie jest oznaczony innym kolorem, łatwiej zidentyfikować wszystkie części w projekcie.

Osobny kolor każdej części w Inventor 2025


Invntor 2025 nowosci narzedzia funkcjeAutor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska