Menu

Inventor 2025 – nowości, importowanie plików IFC (Industry Foundation Class).

Importowanie plików IFC do Inventora

Kategoria: Autodesk Inventor, Tagi: , ,

Autodesk Inventor 2025 wprowadza nowe funkcje, w tym importowanie plików IFC. Dzięki możliwości importowania plików IFC, użytkownicy mogą teraz łatwiej przenosić dane między różnymi platformami projektowymi, zachowując niezbędne informacje o modelu.


Opcje importowanie plików

Autodesk Inventor 2025 oferuje zaawansowane opcje importu, które pozwalają na dostosowanie procesu wczytywania danych do specyficznych potrzeb projektowych. Użytkownicy mogą określić, które elementy modelu IFC mają zostać zaimportowane, co pozwala na zoptymalizowanie zarówno wydajności jak i dokładności przetwarzanych danych. Możliwość selektywnego importu i odrzucenia niepotrzebnych elementów modelu jest szczególnie przydatna przy pracy z złożonymi projektami.

Opcje importowania plików IFC do Inventora

Interaktywne okno dialogowe importu

Interfejs użytkownika programu Inventor został wzbogacony o interaktywne okno dialogowe importu. To intuicyjne narzędzie pozwala użytkownikom na precyzyjne określenie, które części pliku IFC mają być wczytane, a które pominięte. Ponadto, wybrane do importu elementy są wyraźnie podświetlane zarówno w panelu importu, jak i na obszarze rysunku, co znacząco ułatwia orientację w strukturze modelu.

Interaktywne okno dialogowe importu

Aktualizowanie modeli odniesienia

Autodesk Inventor 2025 na bieżąco sprawdza wersję importowanego pliki IFC, w taki sposób, aby ciągle pracować na najświeższej wersji projektu. System działa następująco:

  • Sygnalizacja Aktualizacji: Kiedy importowane pliki IFC zostaną zmodyfikowane, pojawia się symbol błyskawicy, który powiadomią użytkownika, że projekt źródłowy został zmieniony.
  • Proces Aktualizacji: Aby zastosować wszystkie oczekujące zmiany, użytkownik powinien kliknąć polecenie „Aktualizuj lokalnie”. Ta operacja pozwoli na zaktualizowanie zarówno danych IFC, jak i komponentów programu Inventor, które uległy zmianie.

Aktualizowanie modeli odniesienia

Edycja importu modelu odniesienia

Importowane dane można edytować w dowolnym momencie po zakończeniu importu. W przeglądarce modelu kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł modelu IFC i wybierz operację do wykonania. Użyj opcji:

  • Edytuj Import: Użytkownicy mogą dostosować importowane dane poprzez panel Importuj. Dostępne są opcje, takie jak edycja klas lub selektywne wybieranie elementów do importu, co pozwala na dostosowanie zawartości modelu do specyficznych potrzeb projektu.
  • Wyłącz/Włącz Połączenie: Jest to funkcja, która pozwala użytkownikom na tymczasowe wstrzymanie lub wznowienie aktualizacji z modelu źródłowego. To może być przydatne w przypadkach, kiedy konieczne jest zachowanie bieżącego stanu modelu bez dodatkowych zmian.
  • Przerwij Połączenie: Umożliwia to całkowite zakończenie połączenia z modelem źródłowym, przekształcając importowane pliki w zewnętrzne. Po tej operacji model nie będzie już aktualizowany na podstawie danych źródłowych, co jest porównywalne z użyciem opcji konwersji.Invntor 2025 nowosci narzedzia funkcje


Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska