Menu

Inventor 2023 – znakowanie powierzchni

zankowanie powierzchni - Inventor 2023

Kategoria: Autodesk Inventor, Tagi: ,

Sprawdź nowe dostępne polecenie w programie Autodesk Inventor 2023 – Znacznik.


Autodesk Inventor 2023 nowa funkcja

W programie Autodesk Inventor 2023 dostępne jest nowe polecenie – Znacznik, służące do znakowania powierzchni, umieszczania numerów, zaznaczania strony powierzchni, itp…które wykonujemy za pomocą technik znakowania laserowego, wytrwania czy grawerowania.

Polecenie ZNACZNIK dostępne jest w modelowaniu części w panelu Zmień.

Do wykonania znakowania powierzchni należy wcześniej utworzyć szkic, na którym może być umieszczona dowolna geometria szkicowania lub tekst.

wykonania znakowania powierzchni - Inventor 2023


Po wybraniu polecania Znacznik i wskazaniu szkicu możemy użyć jednej z dwóch opcji domyślnych: znakowanie na jednej stroni lub znakowanie na wylot.

Efektem działania polecenia Znacznik jest wykonanie na powierzchni elementu linii które w dalszej obróbce maszynowej mogą być wykorzystane jako ścieżka narzędzia znaczącego.

Wykonując dokumentację techniczną z elementami posiadającymi znaczniki, elementy oznaczenia umieszczane są na dokumentacji 2D.

dokumentacja techniczna - Inventor


Polecenie znacznik w przypadku konstrukcji blachowej pozwala również na Export rozwinięcia do pliku DWG/DXF z podziałem geometrii elementu ma odpowiednie warstwy wykorzystywane w obróbce maszynowej. Export wykonuje się z menu Rozwinięcia z drzewa operacji – Modelowanie elementu /Rozwiniecie/Zapisz kopię jako:

Polecenie znacznik - Inventor 2023

W efekcie tworzony jest plik DXF/DWG z domyślnymi warstwami które zawierają odpowiednie elementy geometrii znacznika.

tworzony jest plik DXF_DWG _ Inventor 2023


Polecenie znacznik warto dostosować do dalszego używania przez edycję stylu znacznika. Styl znacznika edytuje się w Edytorze stylów i standardów Inventor.

Edytor pozwala na rozszerzenie opcji działania polecenia znacznik i stworzenie nowych standardów działania polecenia. Domyślnie są dwa standardy: znakowanie powierzchni i znakowanie na przelot.

Działanie polecenia znacznik można zmodyfikować o następujące elementy:

  1. Głębokość znakowania – Znakuj na powierzchni lub znakuj na wylot
  2. Eksportuj warstwę – oddzielnie ustawienia warstw jak nazwa, kolor linii i grubość dla powierzchnii przedniej i tylnej
  3. Tekst – pozwala na wybór zachowania elementów tekstowych.
  • Opcja Zarys – wykonuje zarysy linii wokół granicy liter, w efekcie każda litera składa się z obrysów zewnętrznych i wewnętrznych
  • Opcja Kreślenie – powoduję zamianę czcionki jaką jest napisany tekst w szkicu (czcionki TrueType) na czcionki wektorowe które są tworzone za pomocą pojedynczych linii

Tekst umieszczany jako znacznik może być tekstem parametrycznym wykorzystującym dane umieszczone w polach iProperties np. numer części.

Wskazówka – Aby za każdym razem nie tworzyć od nowa tekstów z danymi iProperties, należy umieścić w szablonie części w szkicu blok z definicją znacznika wykonanego za pomocą tekstu z polami iProperties. Tworząc mowa część wystarczy tylko na szkic wstawić odpowiedni który automatycznie wypełni się odpowiednimi danymi.


Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska