Menu

Instalacja wersji sieciowej Autodesk

Instalacja oprogramowania licencji sieciowej na stanowisku roboczym możliwa jest do przeprowadzenia na 2 sposoby


Sposób 1: Przez uruchomienie instalacji na danym komputerze z nośnika (płyty DVD lub pamięci USB) i wybór w opcjach instalacji – wersja sieciowa. Metoda stosowane w przypadku instalacji niewielkiej ilości stanowisk lub stanowisk indywidualnie skonfigurowanych.

Sposób 2: Przez utworzenie na serwerze obrazu instalacyjnego, wstępnie skonfigurowanego. Metoda stosowane w przypadku instalacji dużej ilości stanowisk.


Uruchomienie instalacji z nośników

Krok 1: Włóż nośnik do napędu i wybierz polecenie instaluj.

Instalacja NLM


Krok 2: W „informacjach o produkcie:  należy wybrać Typ Licencji – „Sieciowa”, wprowadzić numer seryjny oraz klucz produktu i wybrać serwer licencji.

Instalacja licencji NLM


Krok 3: Pozostaje tylko wybrać programy do instalacji i go zainstalować postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Instalacja licencji NLM


Utworzenie na serwerze obrazu instalacyjnego

Krok 1: Utwórz obraz stanowiska korzystając z opcji dostępnej na panelu instalacyjnym.

Instalacja licencji NLM

 


Krok 2:  W wyświetlonym formularzu należy podać nazwę instalacji oraz gdzie będą umieszczone  danych na serwerze (folder dostępny dla innych użytkowników).

Instalacja licencji NLM

 

Wybierając tzw. „Tryb bez dialogowy” – nie będą się pojawiały żadne pytania i informacje w czasie instalacji na stacjach klienckich.


Krok 3: Następnie wybieramy Typ Licencji – Sieciowa. Należy także wprowadzić numer seryjny i klucz produktu oraz wybrać serwer licencji.

Instalacja licencji NLM

 

W ten sposób można tez przygotować obraz instalacyjny do instalacji wersji jednostanowiskowych.


Krok 4: Wybierz programy do instalacji i przystąp do tworzenia obrazu.

Instalacja licencji NLM


Krok 5: Po wybraniu programu zostanie utworzony obraz (paczka instalacyjna) gotowa do instalacji na stacjach klienckich.

W katalogu instalacyjnym tworzą się foldery i skrót z którego należy uruchomić instalację. Instalować postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Instalacja licencji sieciowej