Menu

Maya 2024 – nowości programu: opis funkcji i narzędzi

Nowości w Maya 2024.2 – Najświeższe informacje!


Modelowanie

Aktualizacja narzędzia Retopologize, w tym nowa wersja ReForm i ulepszenia w symetrii
Sprawi, że produkcja modeli o czystej topologii będzie łatwiejsza i szybsza.


Riggowanie i Animacja

Usprawnienie narzędzia Bake Deformer i nowe opcje w Snap Proximity Wrap Bind
Przyspieszy pracę, zoptymalizuje używaną pamięć i ułatwi unikanie niechcianych deformacji.

Kilka usprawnień w Time Slider
Łatwa edycja i manipulacja animacjami.

Usprawnienia w Graph Editor podczas używania narzędzia rzeźbienia klatek kluczowych osi czasu i wartości
Łatwiejsze zarządzanie klatkami kluczowymi.

Obsługa wielu klastrów skóry i możliwość rozdzielenia każdego indywidualnie w narzędziu Bake Deformer
Pomaga w tworzeniu realistycznych deformacji postaci.

Tworzenie proceduralne i symulacje

MPM Rubber – nowy materiał symulujący gumę dołącza do biblioteki Bifrost razem z MPM Gel
Ułatwione tworzenie symulacji materiałów gumowych i elastycznych.

Proceduralne tagowanie i manipulacja elementami modelu
Szybkie rozpraszanie i symulowanie.

NanoVVT- nowy domyślny renderer dla objętości w podglądzie
Wyświetla duże i złożone symulacje w dużej zgodności z renderami silnika Arnold

Edytor atrybutów USD Material Support:
Edytor atrybutów może dokładnie skomponować materiały USD pod względem grup UI i nazw atrybutów. Dedykowana zakładka Material pozwala łatwo znaleźć i zarządzać materiałami oraz właściwościami shaderów. Niestandardowe, własne materiały oraz ich grupy UI są synchronizowane i dokładnie przedstawiane w LookDevX Property Editor i Attribute Editor.

Obsługa różnych bibliotek materiałów:
LookDevX supportuje wykresy USD Shade, MaterialX i Arnold, co daje elastyczność w korzystaniu z różnych bibliotek materiałów. Węzły są wyraźnie zilustrowane za pomocą dedykowanych ikon i prefiksów na typach węzłów. LookDevX został zaprojektowany jako plugin Open Render.


LookdevX

Wprowadzono nowe funkcje do nowego edytora materiałów, jak na przykład możliwość przeciągania obrazów z zewnętrznej przeglądarki plików
Łatwa praca pomiędzy programami i narzędziami dzięki ustandaryzowanym materiałom.


Technologie

Nowe funkcje USD, jak względne zapisywanie plików, ulepszenia SDK i ważne poprawki błędów
Bezproblemowa praca z USD w połączeniu z workflow programu Maya.

Natywne wsparcie dla nowej architektury Apple Silicon
Wsparcie dla nowych komputerów Apple z procesorami M pozwoli na osiągnięcie wiele wyższej wydajności.


Ulepszone narzędzia Maya 2024

Wersja programu Maya 2024 wprowadza obsługę LookDevX (niezależnego edytora materiałów), który pozwala na płynne współdzielenie materiałów w całym pipeline i zawiera nowe, nowoczesne, oparte na węzłach środowisko do tworzenia wykresów materiałów (USD, MaterialX i Arnold).

Maya 2024 oferuje także większą kontrolę artystyczną dzięki aktualizacjom narzędzi do modelowania, takich jak Retopologize i zestaw narzędzi Boolean. Aktualizacje dotyczące animacji i riggingu pozwolą artystom zachować kreatywność.

Licencja MAYA 2024 na 1 rok >>   |   Licencja MAYA 2024 na 3 lata >>

 Maya 2024 6

LookDevX:
LookDevX to niezależny edytor materiałów, który umożliwia standaryzowany, elastyczny workflow z materiałami. Pozwala on na swobodne i dokładne współdzielenie materiałów w całym pipeline i zawiera nowe, nowoczesne środowisko oparte na węzłach do tworzenia różnych materiałów, takich jak USDShade, MaterialX i Arnold.

Graph LookDevX:
Graph LookDevX jest niezależnym środowiskiem do tworzenia wykresów materiałów, które obecnie obsługuje, edycję materiałów i tworzenie wykresów USDshade. Funkcje takie jak związki, wielopoziomowe automatyczne powiększanie węzłów, duplikowanie wykresów, dedykowany edytor właściwości, zarządzane kolorami w pulach kolorów i color picker, bezpośrednie przypisywanie materiałów, autorski UI to tylko niektóre z dostępnych narzędzi. To właśnie one pozwalają na obsługę złożonych workflow-ów w USD.

Ładowanie USD Material Graphs do LookdevX:
Można łatwo wysłać materiały USD z Viewport i Outliner do LookDevX w celu wprowadzenia dodatkowych poprawek. Akcje multiselect dla wykresów materiałów są dostępne w Outlinerze. Można również zorganizować canvas LookDevX wczytując lub usuwając jeden lub więcej wybranych materiałów.

Bezpośrednie przypisywanie materiałów USD:
Manager warstw Blue Pencil pozwala na organizowanie rysunków w warstwach. Podczas rysowania narzędziem Blue Pencil w oknie roboczym, zostaje stworzona nowa klatka z aktualnego widoku kamery. Następnie artysta może tworzyć, usuwać, ukrywać, przearanżować oraz przesuwać warstwy między kamerami. Blue Pencil zezwala na wiele warstw dla każdej kamery, co pozwala na rozdzielanie osobnych obrazów i zbieranie ich w jednym miejscu w dogodny dla projektu sposób.

Edytor atrybutów USD Material Support:
Edytor atrybutów może dokładnie skomponować materiały USD pod względem grup UI i nazw atrybutów. Dedykowana zakładka Material pozwala łatwo znaleźć i zarządzać materiałami oraz właściwościami shaderów. Niestandardowe, własne materiały oraz ich grupy UI są synchronizowane i dokładnie przedstawiane w LookDevX Property Editor i Attribute Editor.

Obsługa różnych bibliotek materiałów:
LookDevX supportuje wykresy USD Shade, MaterialX i Arnold, co daje elastyczność w korzystaniu z różnych bibliotek materiałów. Węzły są wyraźnie zilustrowane za pomocą dedykowanych ikon i prefiksów na typach węzłów. LookDevX został zaprojektowany jako plugin Open Render.

Outliner USD Material Workflows:
Outliner został ulepszony, aby umożliwić wszechstronny workflow materiałów dla artystów. Podczas bezpośredniego przypisywania, materiały są tworzone pod standardową lub wybraną przez użytkownika nazwą zakresu materiałowego i są wymienione w odniesieniu do ich organizacji.
Można przenosić materiały pomiędzy zakresami, dodawać materiały bezpośrednio pod wybrany zakres, a także zmienić nazwę lub usunąć wybrane materiały. Działania z wyborem wielu materiałów są również obsługiwane w przypadku przypisywania materiałów i tworzenia wykresów materiałów z Outlinera do LookDevX.

Outliner USD Material Workflows:
Proces tworzenia materiałów:
LookDevX to kompleksowy proces tworzenia materiałów, który pozwala artystom na kreatywne wyrażenie siebie i daje im możliwość eksperymentowania ze złożonymi sieciami cieniowania. Mogą być one wykorzystywane przez innych artystów. Można kontrolować minimalny i maksymalny zakres atrybutów, dostosować UI lub selektywnie ukrywać porty.Maya 2024 5

Twórz wysokiej jakości wizualizacje za pomocą interaktywnych narzędzi do oświetlenia i renderingu

 

Standardowy shader:
Standardowy shader powierzchniowy jest teraz domyślnym shaderem dla nowych obiektów w Maya. Oferuje on lepsze wrażenia out-of-the-box z szybkim dostępem do wyższej jakości, elastycznego uber-shadera. Shader ten może reprezentować szeroki zakres wyglądu w viewport, jak również w rendererach takich jak Arnold. Obejmuje on metale, farby, glinę, plastik i wiele innych.

Lepsze domyślne oświetlenie w Viewporcie:
Domyślne oświetlenie w programie Maya zostało poprawione, aby uzyskać lepsze rezultaty dzięki nowemu shaderowi Standard Surface. Pozwala on na łatwiejsze tworzenie nowych obiektów oraz domyślnych materiałów i oświetlenia. Dodatkowo uwypukla on nowe ustawienia do dostrajania oświetlenia domyślnego.

Integracja OCIO 2.2:
Nowe aktualizacje do OpenColorIO 2.2 zawierają kilka godnych uwagi funkcji. W tym nowe konfiguracje ACES z poprawioną dokładnością i wrażeniami użytkownika. Dodane zostało wsparcie dla archiwów konfiguracji co pozwala na bardziej niezawodne przesyłanie konfiguracji pomiędzy współpracownikami. Konfiguracje build-on pozwolą na wygodny dostęp, bez konieczności ich pobierania.Maya 2024 4

Twórz płynnie zasoby CG za pomocą rozbudowanego zestawu narzędzi do modelowania

 

Ulepszenia Retopologize:
Zachowanie cech: Zachowaj cechy takie jak: twarde krawędzie, krawędzie pod kątem i zdefiniowane przez użytkownika krawędzie Component Tags podczas procesu retopologizacji. Nowe opcje zachowania cech pozwalają zachować określone obszary szczegółów na siatce wejściowej i kontrolować lub kierować wynikowym przepływem krawędzi w retopologowanej siatce wyjściowej.
Obsługa symetrii: Retopologizuj siatki, które wymagają symetrycznej topologii, używając kontrolek dla osi i kierunek, uwzględnia przestrzeń świata i obiektu, a także orientację i przesunięcia osi. Jest to przydatne dla postaci i stworzeń, a także wszelkich obiektów o twardej powierzchni, które wymagają lustrzanego topologii z dwóch stron, na przykład krzesła lub części mechaniczne.
Wstępne sprawdzanie siatki: Nowa opcja o nazwie ” Scan input mesh for issues ” ostrzega o potencjalnych problemach z siatką lub o opcjach, które mogą powodować niepożądane wyniki z daną siatką. Będą też podane wskazówki, które pomogą ci rozwiązać problemy.

Make Live:
Obsługa wielu obiektów: Make Live obsługuje teraz wiele obiektów jednocześnie i zapewnia wizualne informacje zwrotne w UI. Pomaga to zidentyfikować, które obiekty są aktywne (również kolorowe podświetlenie w Outlinerze). Można wybrać tyle obiektów, ile się chce w rzutni, np. do przyciągania i ograniczania obiektów lub komponentów, a także do obsługi workflow w Quad Draw.

Ulepszenia Quad Draw: Quad Draw został zaktualizowany, aby móc pracować z wieloma obiektami Make Live. Jak również targetować siatki, które zostały ustawione w trybie podglądu Smooth Mesh. Można wykorzystać Quad Draw do stworzenia nowej, uproszczonej geometrii na bardziej złożonych zbiorach siatek docelowych. Na przykład pełne postacie, które składają się z wielu pojedynczych elementów (ubrania, zbroje, sprzęt i inne).

Unsmooth Mesh:
Ta funkcja pozwala na zmniejszenie liczby podziałów dowolnej wygładzonej przez catmul-clark siatki o wysokiej rozdzielczości. Można teraz odwrócić podział bardziej złożonych siatek, zachowując ich ogólny kształt i objętość. Może to być przydatne przy tworzeniu wersji siatek o niskiej rozdzielczości, które zostały wygładzone i podzielone podczas procesu scuptingu.

Boolean Toolset:
Ulepszenia zestawu narzędzi Boolean dają modelarzom większą kontrolę podczas dodawania i edycji nowych obiektów wejściowych w Boolean Stack. Dodatkowo, nowa opcja interaktywnej aktualizacji zapewnia sposób na poprawienie wydajności boolowskiej podczas pracy ze złożonymi, gęstymi siatkami.Maya 2024 3

Twórz realistyczne przedstawienia dzięki nowoczesnym workflow-om w animacjiu

 

Ulepszenia Time Slider UI/UX:
Time Slider i powiązane z nim narzędzia zostały przeprojektowane, aby zapewnić bardziej intuicyjne i nowoczesne doświadczenia. Obejmuje to ulepszenia w wyświetlaniu klawiszy, kształtów fal i zakładek, a także tryby interakcji do przesuwania i skalowania klatek kluczowych, ustawiania zakresów czasowych i innych. Dzięki temu można poruszać się i manipulować osią czasu bardziej intuicyjnie oraz edytować animacje bezpośrednio w Time Slider.

Unreal Live Link dla Maya:
W wersji 2024 jest już płynne przesyłanie danych animacji pomiędzy Mayą a Unrealem 5.1

Animacje Curve Brushes w Graph Editor:
Nowe narzedzia brush-based do edycji curve tools w Graph Editor pozwalają intuicyjnie kształtować grupy kluczy. Za pomocą narzędzi Grab, Smooth i Smear można teraz interaktywnie rzeźbić i udoskonalać kształt krzywych, aby dostosować lub wyczyścić istniejącą animację. Jest to szczególnie przydatne podczas pracy z gęstymi danymi krzywych animacji, takimi jak Motion Capture lub symulacje typu „baked”.

Narzędzia do edycji key i curve :
Wersja 2024 zapewnia kilka nowych funkcji edycji kluczy i krzywych. W tym krzywe z przesunięciem, zaciśnięcie krzywych i usuwanie kluczy. To pozwala szybko modyfikować czas i/lub wartość wybranych kluczy, zakresów kluczy lub całych krzywych.

Ulepszenia interaktywnego Key Scaling:
Nowy widget skalowania klawiszy usuwa zgadywanie z narzędzia Scale Keys, wprowadzając manipulator jako alternatywę dla tradycyjnej metody gestowej. Wyświetla on również wartość dla klawiszy podczas przeciągania lub pozwala wprowadzić wartość procentową bezpośrednio w polach wartości liczbowych. Dzięki temu skalowanie krzywych i klawiszy jest bardziej intuicyjne i pozwala animatorom kontrolować skalę z większą precyzją.


Maya 2024 2


Pracuj precyzyjnie, korzystając z ulepszonych narzędzi do riggingu

 

Zmień kolejność obrotów:
Nowa funkcja Reorder Rotation umożliwia zmianę osi obrotu wybranego obiektu, a także ocenia i pokazuje prawdopodobieństwo wystąpienia blokady gimbala dla każdej z nich. Kolejność obrotu kontrolki można zmienić po jej animacji lub gdy nie chcesz zmieniać pozycji obiektu.

Paint Skin Weights – Numeric Deformer Weight Visualization:
Nowe ustawienie Weight Visualization w narzędziu Paint Skin Weights umożliwia numeryczne wyświetlanie wpływu ciężaru w rzutni. Animatorzy i riggerzy mogą dokładniej zobaczyć i edytować wpływ wagi na otaczające ją stawy i bardziej precyzyjne oddziaływania.

Skin Cluster / Component Editor – Multi Skin Clusters :
Można teraz mieć więcej niż jeden Skin Cluster na jednym elemencie geometrii, co otwiera drzwi do wielu nowych możliwości dla riggerów. Artyści będą mogli łatwo nakładać warstwowo deformacje, np. tworząc warstwę dla squash i stretch, warstwę dla ruchów kinematycznych i kolejną dla drobnych szczegółów. Otwiera to również możliwości alternatywnego ważenia dla różnych potrzeb, zarówno technicznych jak i artystycznych.

Ulepszenia riggingu:
– Rigging Math Nodes: Do zestawu węzłów użytkowych dodano solidny zestaw węzłów matematycznych, które riggerzy mogą wykorzystywać do tworzenia złożonych rigów postaci. Są to węzły takie jak sin, pi, cos, log, lerp i wiele innych. Węzły te pozwalają riggerom na łączenie prostych operacji matematycznych w wykresy węzłów, które tworzą złożone elementy riga.
– Ulepszenia aimMatrix i blendMatrix: Dodano nowe ustawienie matrycy do węzłów aimMatrix i blendMatrix. SpaceMatrix to zestaw zmiennych Pre i Post Matrix, które mnożą wejścia i wyjścia. Pozwala to riggerom na tworzenie ustawień bez potrzeby korzystania z dodatkowych węzłów multMatrix.Inne pomocne aktualizacje

 

Obsługa architektury Mac M1:
Artyści na platformie Mac będą mogli teraz uruchomić program Maya na nowoczesnych systemach z najnowszą architekturą M1.

Viewport Panel Filter UI:
W Show Menu w rzutni, pozycje są teraz posortowane w kategorie w porządku alfabetycznym. Można także zapisać własne ustawienia filtrów, co pozwala szybko przełączać się między filtrami w dowolnej rzutni, aby skupić się tylko na pracy.

Hydra dla Maya:
Pierwsze spojrzenie na Hydrę dla Maya pozwala na wykorzystanie renderingu Hydry firmy Pixar jako rzutni w Maya. Ten plugin jest częścią USD dla Maya i jest open source. Wraz ze Stormem otrzymujesz główny silnik renderujący rasteryzacji Hydry, który jest skalowalny, wieloprzebiegowy i zawiera obsługę renderowania siatek OpenSubdiv. Dzięki render delegate system masz możliwość użycia wybranego przez siebie renderera.