Menu

3ds Max 2024

Autodesk dla branży 3D

Doskonal swoją kreatywność
za pomocą nowoczesnych narzędzi 3ds Max

Najnowszy 3ds Max 2024 jest skoncentrowany na zwiększaniu produktywności, współpracy w zespole i tworzeniu nowoczesnych asset’ów.

Wersja 2024 oprogramowania 3ds Max firmy Autodesk to:
✔️  nowe możliwości do popularnego zestawu narzędzi do retopologii i Working Pivot,
✔️  ulepszenia do systemu Autobackup, zgłaszane przez użytkowników,
✔️  usprawnienia glTF w celu przyspieszenia współpracy w czasie rzeczywistym pomiędzy zespołami, i wiele innych…

Cena 3ds Max 2024 na rok >>   |   Cena 3ds Max 2024 na 3 lata >>


Aktualizacja 3ds Max 2024.2 

Przedstawiamy nowe funkcje i aktualizacje, które znajdziesz w wersji 3Ds Max 2024.2. Autodesk staje naprzeciw problemom technicznym i wprowadza ulepszenia dzięki którym praca w programie staje się jeszcze bardziej przyjemna. Poniżej lista zaktualizowanych funkcji wraz z krótkim opisem.

Assign Controller rollout

Assign Controller rollout - now funkcja w 3ds Max 2024.2

Wdrożenie Assign Controller zostało unowocześnione o opcje ułatwiające animatorom wydajniejszą pracę. Udoskonalono Assign Controller rollout w panelu Command, dzięki czemu panel reaguje i zmienia rozmiar w celu prawidłowego dopasowania do długości i szerokości Panelu poleceń. Nowe, rozszerzone menu kontekstowe zawiera przydatne funkcje umożliwiające kopiowanie, wklejanie kopii/instancji, przypisywanie, resetowanie kontrolera do ustawień domyślnych i wyświetlanie w widoku ścieżki.

Modyfikator Boolen

Modyfikator Boolen zmieniony w nowej wersji 3ds Max 2024.2

Wprowadzono kilka aktualizacji modyfikatorów Boolen, w tym lepszą manipulację w Modifier stack oraz lepszą wydajność i przetwarzanie OpenVDB.

Data Channel Modifier

Expression Engines i Maxscriot Process Operator w 3ds Max 2024.2

Nowe ustawienia wstępne, expression engines i Maxscript Process Operator, poprawiają użyteczność Data Channel Modifier.

 • Dodano nowy operator procesu Maxscript . Operator ten umożliwia użycie skryptów do przetwarzania danych kanału w sposób niedostępny przez inne operatory.
 • Z menu Presets w modyfikatorze Data Channel można teraz uzyskać dostęp do wielu nowych ustawień wstępnych.
 • Do modyfikatora Data Channel dodano nową opcje zmiany rozmiaru .

Zmniejszone rozmiary plików scen

Zmniejszony rozmiar plików w 3ds Max 2024.2

Sceny nie są już zapisywane z pustymi warstwami animacji, Note Tracks i Note keys, co zmniejsza rozmiar pliku. Teraz, gdy zapiszesz plik w 3ds Max 2024.2, niepotrzebne dane zostaną wykryte i nie będą już zapisywane.

Aktualizacje retopologii

Aktualizacje retopologii w nowej wersji 3ds Max 2024.2

Autodesk ReForm, został zaktualizowany, co poprawiło wydajność i stabilność. Chociaż wzrost wydajności może się różnić w zależności od siatki wejściowej, czas przetwarzania jest teraz nawet o 30% krótszy.

Modyfikator Conform

modyfikator conform w nowej aktualizacji 3ds Max 2024.2

Modyfikator Conform umożliwia przesuwanie splajnu lub siatki na powierzchni jednej lub większej liczby innych siatek. Modyfikator Conform wykonuje działania parametrycznie, umożliwiając zmianę relacji pomiędzy obiektem Conform a powierzchnią docelową. Pozwala to manipulować wyglądem i stylem modelu bez konieczności wykonywania szczegółowego modelowania.

Zarządzanie kolorem

Zarządzanie kolorami w nowej aktualizacji 3ds Max 2024.2

Wprowadzono wiele ulepszeń zarządzania kolorami:

 • Ustawienia, które znajdowały się wcześniej na karcie Color Management w oknie dialogowym Preference Settings, zostały przeniesione do nowego, okna dialogowego Color Management Settings. Polecenie Rendering > Color Management otwiera teraz to okno dialogowe zamiast Preference Settings.
 • Dodano nowy tryb zarządzania kolorami: OCIO – Environment Variable. Jest to zmienna środowiskowa, którą można ustawić na ścieżkę i nazwę pliku konfiguracyjnego, który będzie używany przez różne aplikacje obsługujące OCIO w celu zapewnienia spójności treści.
 • Możesz teraz używać formatu szesnastkowego do wprowadzania koloru w oknie dialogowym Color Selector.
 • Kolory określone przez temperaturę (kelwiny) współpracują ze wszystkimi renderowanymi przestrzeniami kolorów, a nie tylko z liniową przestrzenią sRGB.

USD dla wtyczki 3ds Max 0.5

USD dla wtyczki 3ds Max 0.5 aktualizacja 3ds Max do 2024.2

Zaktualizowana obsługa Universal Scene Description (USD) w programie 3ds Max umożliwia artystom bezproblemową pracę z USD w połączeniu z przepływami pracy w 3ds Max. Najnowsze funkcje USD:

 • Zaktualizowany interfejs USD Exporter . Oprócz tego dostępne jest teraz następujące wsparcie:
  • Wsparcie eksportu Skin/Morpher do USDSkel i USD BlendShapes
  • Wsparcie MaterialX w USD Exporter i MaterialX w Slate
 • Aktualizacje pakietu Max USD SDK, które umożliwiają zewnętrznym programistom rozszerzenie narzędzia USD Exporter.

Ograniczenie kąta splajnu

Ograniczenie kąta splajnu w aktualizacji 3ds Max 2024.2

Nowa opcja Shape Angle Constraints w Snap Options umożliwia zdefiniowanie własnego ograniczenia kąta (przy przytrzymaniu klawisza Shift lub Ctrl) podczas tworzenia linii lub obiektów liniowych.

Volume Select Modifier

Volume Select Modifier w aktualizacji 3ds Max do 2024.2

Modyfikator Volume Select oferuje teraz znaczną poprawę wydajności i możliwość animowania. Grupuj wartości, zapewniając natychmiastowe rezultaty.
• Wydajność modyfikatora Volume Select jest teraz do 10 razy szybsza, zapewniając natychmiastowe rezultaty.
Material ID i Sm. Parametry grupy można teraz animować, co pozwala zmieniać wybór komponentów sterowanych modyfikatorem Volume Select w różnych punktach na osi czasu.


Cele, które 3ds Max 2024 pomaga osiągnąć użytkownikom

Indywidualna i zespołowa produktywność

3dsmax-2023-produktywnosc

Studia kreatywne zderzają się z ciągle z rosnącą potrzebą produkowania większej ilości treści i z większą dokładnością, jednocześnie dysponując taką samą ilością czasu. 3ds Max udostępnia środowiska pracy, które pozwala na terminowe wykonywanie zadań i rozwija produktywność zespołu.

Tworzenie nowoczesnych modeli

3dsmax-nowoczesne-modele
 

Artyści stale poszukują rozwiązań umożliwiających przesuwanie granic podczas produkcji szerokiego zakresu treści dla filmów, telewizji, gier i projektów wizualizacji. Potrzebują narzędzi, które rozwijają się wraz z upływem czasu, a jednocześnie są intuicyjne i uzupełniają proces tworzenia treści.

Współpraca w czasie rzeczywistym

3ds-max-2023-praca-w-czasie-rzeczywistym

Tworzenie w czasie rzeczywistym jest kluczowym elementem wielu branż, nie tylko rozrywkowej, a także w przestrzeniach takich jak XR czy eTail. Artyści i studia potrzebują dostępu do najnowszych formatów danych 3D, aby móc łatwo współpracować ze sobą.

3ds Max 2024 – możliwości najnowszej wersji

 

3ds Max 2024 – zmiany i aktualizacje

3ds Max 2024 wprowadza nowe możliwości i usprawnienia do modelowania, animacji i renderingu, tak aby użytkownik mógł skupić się wyłącznie na kreatywności. Nowy modyfikator Boolean oferuje nowoczesne i intuicyjne sposoby na tworzenie czystej geometrii, a aktualizacje narzędzia Array pozwalają na proceduralne tworzenie pięknych i naturalnych scen. Zarządzenie Kolorem (Color Management) uzupełnia proces produkcji, aby zachować spójność kolorów od podglądu (Viewport) do finalnego efektu.

3ds max 2024 nowości


Złożone projekty tworzone solidnymi narzędziami do modelowania

🗸 Modyfikator Boolean

Boolean pozwala na modelowanie przez wycinanie i dodawanie kształtów innym obiektem. Nowa wersja daje nowy i intuicyjny sposób pracy. Umożliwia łatwe i szybkie edytowanie oraz manipulowanie siatką modelu, włączając w to nowe operacje o nazwie Split, jak i te oparte na siatkach (Mesh) i plikach VDB.

🗸 Modyfikator Array

Array dostaje nowe funkcje i aktualizacje, które pomagają tworzyć piękne i złożone projekty w sposób proceduralny:

 • Wygeneruj oparte na spirali wzory, na których rozmieścisz swoje obiekty, dzięki nowemu typowi rozmieszczenia zwanym Phyllotaxis. Działa on od środka na zewnątrz i generuje naturalne wzory.
 • Przypisuj ID materiałów do obiektów (mesh data) na bazie powierzchni (face) albo elementu używając nowych metod: losowe, uporządkowane, pierwsze, środkowe, ostatnie. Dodatkowo kontroluj ilość powtórzeń i fazy (Phase)
 • Nowa opcja „progresywna” dla typów dystrybucji Radial, Spline i Phyllotaxis pozwala na niekonwencjonalne transformowanie obiektów bazując na ich kolejności.

🗸 Narzędzia do Retopologii w wersji 1.3

Wprowadzono nową wersję Autodesk ReForm z modyfikatorem Retopology w 3ds Max.

🗸 Modyfikator Edit Poly i Editable Poly

 • Oba narzędzia wnoszą usprawnienia do retriangulacji poligonów (przetwarzania na trójkąty) przez wstawianie krawędzi, przecięć, cięć, łączeń, wykluczanie krawędzi i wierzchołków.
 • Edit Poly posiada teraz te same automatyczne mechanizmy retriangulacji siatki co Editable Poly, które działają, gdy wierzchołki, krawędzie lub ścianki (faces) po przesunięciu powodowały krzyżowanie się krawędzi lub ukrytych powierzchni.
 • Używając opcji Cap na Edit Poly lub Editable Poly, wygenerowane ścianki są od razu dołączane do wygładzanej grupy (smoothing group)

🗸 Modyfikator Symmetry

Teraz domyślnie ustawiany jest w osi X, aby lepiej dostosować jego działanie do projektów.

🗸 Modyfikator Edit Mesh i Editable Mesh

Usprawnienia AutoSmooth pozwalają na osiągnięcie lepszych wyników wykonując operacje na obiekcie z modyfikatorem Edit Mesh lub na Editable Mesh.

🗸 Spline Vertex Welding

Ulepszenia spawania obiektów typu Spline pozwalają na dokładne generowanie złożonych obiektów. Spawanie (welding) wierzchołków do siebie jest dokładniejsze i pozwala na uzyskanie bardziej przewidywalnych efektów podczas używania Spline Extrude na węzłach (Knot) i krawędziach (Edge) obiektu.

🗸 Szybszy import plików STL

Powszechnie używany do druku 3D format potrafi przechować informacje o milionach trójkątów. 3ds Max, dzięki usprawnionemu importowi plików, teraz ładuje je szybciej. Wprowadzono także poprawki i lepszą efektywność w oknie dialogowym importu plików STL.

🗸 Procesowanie modyfikatora STL Check

Poprawiona wydajność modyfikatora pozwala na operowanie na gęstej siatce poligonów oraz na obiektach z większą prędkością i płynnością.

🗸 Modyfikator Material

Zastosowanie modyfikatora Material na obiekcie Spline nie zmieni typu tego obiektu. Modyfikator będzie zachowywał wyraźne mapy normal, gdy zostanie zastosowany na obiekcie opartym na siatce.


Wysokiej jakości obrazy dzięki interaktywnym narzędziom renderowania

🗸 Zarządzanie kolorem

Efektywne narzędzia zarządzania kolorem zebrane w Academy Color Encoding System (ACES) i OpenColorIO są niezbędne dla nowoczesnych procesów produkcyjnych filmów i programów telewizyjnych. Color Management w 3ds Max daje teraz pełną kontrolę nad kolorami. Od początku do końca, od podglądu do finalnego renderu, barwy będą przewidywalne i stałe, dając pewność, że dopasują się do kolorów z innych etapów produkcji.

🗸 Compound Nodes

Zarządzanie złożonymi shaderami (materiałami) może być trudne przy wielu węzłach (nodes) i połączeniach. Dzięki Slate Material Editor (SME) Compunds można zebrać dowolną liczbę węzłów w jedną grupę, ułatwiając zarządzanie, przenoszenie do innych materiałów i upraszczając prezencję danych.

🗸 Material Switcher

Nowy węzeł dostępny w edytorze materiałów (SME) daje prostą metodę kontroli nad wyświetlaniem wielu wariantów materiału, które mogą być zastosowane na obiekcie lub danych USD w scenie. Pozwoli to na organizację i przechowywanie tysięcy materiałów w jednym pewnym materiale z węzłem Material Switcher.
Daje również możliwość szybkiego i prostego przełączania się między materiałami, a zmiany będą widoczne w podglądzie i renderze.

🗸 Slate Material Editor

Okno edytora zostało usprawnione przy użyciu QT – międzyplatformowego oprogramowania do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika. Okno może być teraz zadokowane w dowolnym miejscu interfejsu 3ds Max, pozwalając na optymalizację i dopasowanie interfejsu według własnych potrzeb.

Dodatkowe zmiany dotyczą między innymi SME Element – preferencji kolorów i kontroli nad tym, jak różne mapy i materiały wyświetlają się w SME. Została przedstawiona opcja rysowania połączeń za węzłami, pomagając zachować czystość i czytelność schematu.

🗸 MaxtoA

MaxtoA i Arnold wspierają workflow Zarządzania Kolorem jeśli zostanie wybrany tryb OpenColorIO.

 • Arnold pozwala na automatyczne generowanie zoptymalizowanych tekstur TX. Używanie zoptymalizowanych tekstur ma bardzo pozytywny wpływ na szybkość renderowania i zużywaną pamięć komputera.
 • Arnold i jego podgląd renderu zostały zaktualizowane do pracy z nowym sposobem na zarządzanie kolorem w 3ds Max.
 • MaxtoA przepuszcza wszystkie informacje o kolorze z 3ds Max-a do Arnold-a przez przekazywanie do renderu całej konfiguracji OpenColorIO.

Bezproblemowy przepływ pracy dzięki USD 0.4.0

🗸 USD Export SDK

Twórcy wtyczek mogą teraz załączyć funkcję USD Export wraz z kontekstem wszystkich niezbędnych do działania ustawień. Można wybrać, które pluginy są używane podczas eksportu, co daje lepszą kontrolę nad działaniem wtyczki i redukcję eksportowanych danych.

🗸Wsparcie dla USDSkel

Exporter USD obsługuje teraz eksport modyfikatorów skóry (Skin modifiers) do USDSkel. Preferowane jest ponowne użycie animacji szkieletowych w wielu postaciach, scenach i projektach. USDSkel tworzy znacznie mniejsze pliki USD niż animacje vertex.


Ożyw swoje postacie dzięki lepszym możliwościom animacji

🗸 Transform List Controller

Pozwala na przypisanie do obiektu wielu kontrolerów na raz jako warstwy zmiksowanych animacji. Nowa metoda daje prosty sposób na udoskonalanie wyników dzięki podziałowi odrębnych animacji na osobne warstwy oraz kontrolowanie tego jak i kiedy te animacje mają się między sobą mieszać.

 • Mix Transforms: Do tej pory tylko węzły (nodes) mogły mieć kontrolery tansformacji. Dzięki Transform List można mieszać węzły transformacji bezpośrednio, bez dodatkowych skryptów czy komplikacji.
 • Isolate Isolation: Dla lepszej kontroli można wybrać iterację na opcjach i modyfikować listę wpisów w izolacji.

🗸 Aktualizacje w Motion Paths

Zostało dodane wsparcie dla większych zestawów kontrolerów pozycji, co da animatorom szersze pole do manipulacji animacją bezpośrednio w oknie podglądu (viewport).


Aktualizacje przyjazne Artystom

🗸 Udoskonalenie Mesh i MNMesh

Wewnętrzna struktura danych siatki i poligonów została zaktualizowana, zyskując na stabilności i wydajności.

🗸 Wyszukiwanie w Modifier List

Nowe możliwości wyszukiwania w liście modyfikatorów pozwalają na wyszukiwanie przez bezpośrednie wpisywanie nazwy modyfikatora i filtrowanie w ten sposób wyników.

🗸 Usprawnienia MAXscript

Usprawnienia obejmują opcje nie wyświetlania skryptów w przypadku błędu, możliwość włączania/wyłączania za pomocą kodu obsługi zmian, ustawiania skali kontroli spinnera w czasie pracy i inne małe zmiany.

🗸 Substance i ATF

Substance jest instalowany wraz z najnowszą wersją 3ds Max 2024. Zostało do niego dodane wsparcie NV 2206.

🗸 Revit/Inventor Importer

Aby przyspieszyć proces instalacji, serwery RCE i Inventor nie są domyślnie instalowane. Wciąż są dostępne jako opcjonalna instalacja. Będą też instalowane przy próbie importu tego typu plików do 3ds Max.


Warte zobaczenia: