Menu

3ds Max 2023

Autodesk dla branży 3D

Doskonal swoją kreatywność
za pomocą nowoczesnych narzędzi 3ds Max

Najnowszy 3ds Max 2023 jest skoncentrowany na zwiększaniu produktywności, współpracy w zespole i tworzeniu nowoczesnych asset’ów.

Wersja 2023 oprogramowania 3ds Max firmy Autodesk to:
✔️  nowe możliwości do popularnego zestawu narzędzi do retopologii i Working Pivot,
✔️  ulepszenia do systemu Autobackup, zgłaszane przez użytkowników,
✔️  usprawnienia glTF w celu przyspieszenia współpracy w czasie rzeczywistym pomiędzy zespołami, i wiele innych…

CENA 3DS MAX 2023 NA ROK >>   |   CENA 3DS MAX 2023 NA 3 LATA >>

 

Cele, które 3ds Max 2023 pomaga osiągnąć użytkownikom

Indywidualna i zespołowa produktywność

3dsmax-2023-produktywnosc

Studia kreatywne zderzają się z ciągle z rosnącą potrzebą produkowania większej ilości treści i z większą dokładnością, jednocześnie dysponując taką samą ilością czasu. 3ds Max udostępnia środowiska pracy, które pozwala na terminowe wykonywanie zadań i rozwija produktywność zespołu.

Tworzenie nowoczesnych modeli

3dsmax-nowoczesne-modele

Artyści stale poszukują rozwiązań umożliwiających przesuwanie granic podczas produkcji szerokiego zakresu treści dla filmów, telewizji, gier i projektów wizualizacji. Potrzebują narzędzi, które rozwijają się wraz z upływem czasu, a jednocześnie są intuicyjne i uzupełniają proces tworzenia treści.

Współpraca w czasie rzeczywistym

3ds-max-2023-praca-w-czasie-rzeczywistym

Tworzenie w czasie rzeczywistym jest kluczowym elementem wielu branż, nie tylko rozrywkowej, a także w przestrzeniach takich jak XR czy eTail. Artyści i studia potrzebują dostępu do najnowszych formatów danych 3D, aby móc łatwo współpracować ze sobą.

3ds Max 2023 – możliwości najnowszej wersji

 

#1: Obsługa gITF* w 3ds Max 2023 – współpraca w czasie rzeczywistym

✔️ Łatwe publikowanie materiałów 3D bezpośrednio w formacie glTF 2.0, aby wykorzystać je w aplikacjach internetowych, sklepach internetowych, grach przeglądarkowychych,  i innych nowoczesnych punktach sprzedaży online, dbając przy tym o zachowanie jakości wizualnej.

✔️ Podgląd materiałów glTF daje artystom możliwość otworzenia zasobów glTF we Viewport i dokładnego sprawdzenia, jak będą one wyglądać po wyeksportowaniu, eliminując zgadywanie i dając pewność, że zasoby będą wyglądać tak, jak zamierzono w różnych środowiskach, poza 3ds Max.

✔️ Użyj nowego eksportera w czasie rzeczywistym do wyeksportowania danych mesha i powiązanego z nim materiału do formatu glTF 2.0 lub GLB, wtedy gdy jesteś gotowy do wprowadzenia zasobu do przeglądarki glTF.

*glTF to specyfikacja umożliwiająca efektywne przesyłanie scen 3D, która stała się formatem de-facto dla 3D w sieci i sklepach internetowych.

nowosci 3ds max 2023


#2: Nowoczesne narzędzia 3ds Max 2023 do tworzenia assetów 

Retopology 1.2 w 3ds Max 2023

Pre-Processing retopology 3ds Max 2023

Pre-Processing: przetwarzaj złożone dane siatki (mesha) modelu szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, używając nowej opcji „Pre-Process” znajdującej się w opcjach ReForm retopology. Dzięki tej funkcji narzędzie ReForm wygeneruje pośrednią i uproszczoną siatkę, która dokładnie odwzoruje wejściową geometrię. Po ponownym wygenerowaniu siatki, dane umożliwią stworzenie czytelnej, złożonej wyłącznie z czworokątów, geometrię. Niweluje to potrzebę przygotowywania modelu modyfikatorami takimi jak SubDivide czy ProOptimize, a jednocześnie zapewnia równie zadawalające wyniki jakie by się oczekiwało od narzędzia ReForm.

Propagacja danych retopology 3ds Max 2023

Propagacja danych: To nowe narzędzie w 3ds Max 2023, umożliwiające propagację istniejących danych siatki, takich jak Smoothing Groups, UV, Normalne i kolor wierzchołków, z topologii wejściowej do siatki wyjściowej po zastosowaniu Remesh i Retopology. Ta nowa funkcjonalność zachowuje jednocześnie informacje o danych siatki modelu. Podczas korzystania z narzędzia ReForm Auto Edge Contraints, artyści 3D  posiadają elastyczność w transferowaniu kluczowych danych siatki modelu, która już była wygenerowana, do ich wyjściowego modelu.


baginski-platige-imge-3dsxMax
„3ds Max to świetne oprogramowanie, jeśli jesteś indywidualnym artystą lub pracujesz w małym zespole i musisz szybko coś naprawić. To narzędzie dla osób, które bardzo szybko potrafią znaleźć rozwiązanie pewnego problemu…”

–Tomek Baginski, Director Platige Image.


3#: Wszechstronne narzędzia Working Pivot w 3ds Max 2023

Serię nowych narzędzi Working Pivot dodano by rozwinąć schemat pracy artystów, zaczynając od modelowania z użyciem funkcji takich jak Smart Extrude do tworzenia rig’ów i kończąc na animacji. Artyści zawsze potrzebują tworzyć nowe obiekty Pivot Helper w 3ds Max, w celu usprawnienia tworzenia hierarchii, riggów i markerów.

Working-pivot-place-grid w 3ds Max 2023

Place Wroking Pivot  w 3ds Max 2023:

Narzędzie Place Working Pivot zapewnia metodę szybkiego dostosowywania pozycji i orientacji wektorów. Gdy ta funkcja jest włączona, możesz umieścić wektor typu Working Pivot na dowolnym wierzchołku, krawędzi, powierzchni wielokąta czy punkcie środkowym tych komponentów w aktywnym obiekcie w scenie.

Create Point from Working Pivot w 3ds Max 2023:

Używając narzędzia Working Snap Pivot – Create Point Helper from Working Pivot, zostanie dodany do sceny nowy obiekt Pivot Helper, przypisany do pozycji i orientacji z wybranego Working Pivot’a. Ułatwia to tworzenie i przypisywanie wielu obiektów Pivot Helper podczas pracy nad sceną i organizowania jej hierarchii.

Create Grid from Working Pivot w 3ds Max 2023:

Twórcy mogą teraz z łatwością umieścić i aktywować Grid Helper w scenie w 3ds Max przy pomocy funkcji narzędzia Working Snap Pivot – Create Grid from Working Pivot. Grid Helper przypisze do aktualnej pozycji i orientacji wybranego Working Pivot’a umożliwiając artystom bardziej intuicyjne rozwijanie sceny.

Working-pivot-align-3ds Max

Align Working Pivot w 3ds Max 2023:

To nowe narzędzie pozwala artystom na interaktywne dostosowywanie i ponowne przypisanie orientacji osi obiektu Working Pivot, poprzez kliknięcie i przeciągnięcie osi do właściwego komponentu wierzchołka, krawędzi lub powierzchni wielokąta.

Selection Pivot w 3ds Max 2023:

Podczas korzystania z Selection Pivot, artyści i animatorzy mogą przypisać pozycję i orientację obiektu Working Pivot do średniej wyciągniętej z wybranych wierzchołków, krawędzi lub powierzchni wielokątów.

Physical Material w 3ds Max 2023:

Physical Material jest teraz dopasowane do Autodesk Standard Surface i jest wspierane przez FBX w celu udostępniania materiałów pomiędzy 3ds Max a Maya bez utraty danych. Dodano także dwie nowe właściwości do Physical Material: Sheen do tkanin i Tin Film do baniek mydlanych lub oleistych powierzchni.

 

Zainteresowany zakupem? Sprawdź naszą ofertę w sklepie on-line lub skonaktuj się z naszymi doradcami  | KONTAKT >>

 

3ds Max 2023 – aktualizacje produktywności

Pasek narzędzi Autobackup w 3ds Max 2023

Nowy pasek narzędzi Autobackup został dodany do standardowego UI. Pasek ten zapewnia nieinwazyjne i przystępne sposoby wizualizacji i interakcji wraz z systemem Autobackup oraz informuje użytkowników kiedy Autobackup ma zostać aktywowany za pomocą nowego UI  Autobackup Timer.

Dodatkowo Autobackup w 3ds Max 2023 pozwala artystom na:

✔️ pominięcie automatycznego zapisu, tymczasowe wyłączenie funkcji automatycznego zapisywania lub modyfikację ustawień Autobackup.

✔️  pozostanie produktywnymi jednocześnie będąc spokojnym ze względu na rozwiązania, które przynosi ze sobą Autobackup w przypadku awarii zasilania, awarii programu czy błędów twórczych.

autobackup-toolbar-3ds max 2023

 

Usprawnienia Autobackup w 3ds Max 2023

Usprawnienia do systemu Autobackup, w tym poprawki na prośbę użytkowników, pozwalają artystom skupić się na wykonywaniu swoich zadań, z mniejszą ilością czynników zakłócających pracę:

✔️  Scena nie jest uznawana jako „zmieniona” dopóki wykonane operacje nie zostaną zastosowane. Zapisywanie sceny od teraz resetuje zegar Autobackup, by zapobiec sytuacjom, w których 3ds Max mógł próbować wykonać automatyczny zapis bezpośrednio po zapisaniu ręcznym.

✔️  Autobackup jest nieaktywny w momencie kiedy artysta za pomocą myszki w 3ds Max wchodzi w interakcję ze sceną, oknem roboczym, elementami UI, edytuje wartości w widżetach UI, pracuje w modalnych oknach dialogowych lub w momencie gdy 3ds Max procesuje symulacje, generuje podglądy, wykonuje operację texture baking i inne.

✔️  Sesje 3ds Max uruchomione jednocześnie nie będą nadpisywać innych plików zapasowych do momentu aż limit ustawiony przez użytkownika nie zostanie osiągnięty dla wybranej lokalizacji i kombinacji nazw pliku zapasowego.

autobackup-3dsmax2023-progress-bar

✔️  Podstawowy interwał zegara Autobackup został zwiększony z 10 do 15 minut, jednocześnie podstawowa liczba kopii zapasowych została zwiększona z 3 do 10.

✔️  Użytkownik może zdecydować się dołączyć nazwę aktualnej sceny do plików zapasowych, co zapewnia większą przejrzystość w tym, dla której sceny były wykonywane kopie zapasowe.

✔️ Nowe ustawienia Autobackup zezwalają na większą elastyczność w tym, w jaki sposób mają być organizowane kopie zapasowe.


Dodatkowe możliwości 3ds Max 2023

Szybsze renderowanie w Arnoldzie 

3ds Max 2023 zawiera najnowszą wersję silnika renderującego Arnold. Pomaga ona artystom w realizacji złożonych projektów. Dzięki Arnold 7.1. możesz dowolnie modyfikować swój production pipeline i szybko renderować wysokiej jakości obrazy 3D.

W skład nowych opcji wchodzi również NVIDIA OptiX 7 Denoiser zapewniający spójny, wysokiej jakości denoising, jak również potężne usprawnienia do systemu USD, interaktywnego renderingu i do Triplanar shader.

Jeśli chcesz dowiedzić się więcej o możliwościach silnika Arnold, zaglądnij na naszą dedykowaną stronę.

Więcej o silniku Arnold >>

arnold-ilustracja

 

Occluded-3dsmax

Usprawnienia Occlude Selection w 3ds Max 2023

Artyści mogą teraz generować wierzchołki, krawędzie lub komponenty wielokątów typu Occluded szybciej niż kiedykolwiek – nawet w wielokątnych modelach składających się z milionów trójkątów. Dokładność zaznaczania również została znacząco poprawiona, jako że nie opiera się już na pikselach ekranu. Teraz dystans obiektu na ekranie nie będzie miał wpływu na dokładność z jaką komponenty są zaznaczane, a luki w geometrii czy dziury nie będą już pozwalały na wybór elementów, które ludzki mózg uznałby za niewidoczne.

Dodatkowo, podczas używania trybu widoku Ortograficznego, narzędzie Occlude Selected jest teraz dokładniejsze w przypadku używania różnych trybów zaznaczania, takich jak prostokąt, koło czy forma dowolna.

 

Skróty klawiszowe Unwrap UVW w 3ds Max 2023 warte zapamiętania

 • Stitch (custom) (Shift + S)
 • Unfold3d Peel (Ctrl + Q)
 • Pack (custom) (Shift + A)
 • Quick planar map (Shift + Q)
 • TV element mode (4)
 • Grid visible (G)
 • TV Ring select (Alt + R)
 • TV Loop select (Alt + L)
 • Grow (Ctrl + PgUp)
 • Shrink (Ctrl + PgDn)
 • Relax (Shift + X)
 • Align to Edge (Shift + E)
 • Straighten Edges (Shift + F)
 • Align Horizontal (Shift + H)
 • Align Vertical (Shift + V)
 • Show map (Shift + M)
 • Edge selection to Pelt Seam add (Shift + P)
 • Edge selection to Pelt Seam Replace (Ctrl + Shift + P)
 • Flatten by Smoothing Group (Ctrl + Shift + S)
 • Cylindrical Mapping (Shift + C)

 

Smart Extrude w 3ds Max 2023 i pozostałe funkcjonalności

Narzędzia w 3ds Max 2023 sa jeszcze bardziej inteligentne. Funkcje takie jak Partial Cut-through, Smart Extrude, Union/Subtraction oraz możliwość wycinania przestrzennych czworokątów i wielokątów są dostępne teraz z poziomu modyfikatora Edit Poly.

smart-extrude-3ds-max-2023

✔️ Wydajność zapisu skompresowanego pliku sceny
Skompresowanie pliki sceny będą teraz zapisywane dwa razy szybciej dzięki nowej archiwizacyjnej bibliotece, wielowątkowości i innym optymalizacjom.

✔️ Python 3.9
3ds Max jest teraz dostarczany wraz z Python 3.9.7 rekomendowanym przez  VFX Platform, który może się pochwalić usprawnieniami wydajności, przydatnymi nowymi funkcjami string i ogólną poprawą jakości.

✔️ SSSE dla Scene Script Assets
3ds Max 2023 chroni swoich użytkowników przed potencjalnymi szkodliwymi skryptami, które są traktowane jako asset’y sceny i mogłyby zostać wykonane bez zgody użytkownika.

✔️ Stworzony przy użyciu Visual Studio 2019
3ds Max 2023 został stworzony przy użyciu Visual Studio 2019, jednego z najbardziej zaawansowanych narzędzi do tworzenia wydajnego i solidnego oprogramowania. Dzięki temu ta wersja programu i wszyscy twórcy zewnętrznych wtyczek mogą czerpać korzyści z optymalizacji kompilatora i ulepszeń czasu życia programu.

✔️ Per Viewport Filtering: MAXScript Expousre
Użytkownicy mają teraz dostęp do dodatkowych funkcji w MAXScript dla Per Viewport Filtering.

✔️ Per Viewport Filtering: Multi-Select
Wszyscy  mogą teraz wykonać wielokrotne zaznaczenie obiektów w oknie dialogowym Per Vieport Filetring

Warte zobaczenia: