Menu

Doskonalenie kreatywności za pomocą nowoczesnych narzędzi w programie 3ds Max

aktualizacja 2023 Autodesk 3ds max

Kategoria: 3ds Max, Tagi: , ,

Dzięki 3ds Max 2023 zwiększ produktywność, popraw współpracę zespołową i twórz nowoczesne asset’y!


Autodesk 3ds Max 2023 – sprawdź co się zmienia

Nowa wersja wprowadza nowe możliwości do popularnego zestawu narzędzi do retopologii i Working Pivot, (zgłaszane przez użytkowników) ulepszenia do systemu Autobackup, usprawnienia glTF w celu przyspieszenia współpracy w czasie rzeczywistym pomiędzy zespołami i wiele innych.


Cele, które wersja 3ds Max 2023 pomaga osiągnąć klientom!

 • Indywidualna i zespołowa produktywność
 • Tworzenie nowoczesnych modeli
 • Współpraca w czasie rzeczywistym

Możliwości w 3ds Max 2023

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki Obsłudze glTF

glTF to specyfikacja umożliwiająca efektywne przesyłanie scen 3D, która stała się formatem de-facto dla 3D w sieci i sklepach internetowych. Artyści mogą teraz z łatwością publikować materiały 3D bezpośrednio w formacie glTF 2.0, aby wykorzystać je w aplikacjach internetowych, sklepach internetowych, grach przeglądarkowych i innych nowoczesnych punktach sprzedaży online, dbając przy tym o zachowanie jakości wizualnej.

Nowoczesne narzędzia do tworzenia assetów: Retopology 1.2 i Working Pivot

Retopology: Artyści mogą przetwarzać złożone dane siatki (mesha) modelu szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, używając nowej opcji „Pre-Process” znajdującej się w opcjach ReForm retopology. Gdy ta funkcja jest włączona, ReForm wygeneruje pośrednią i uproszczoną siatkę, która dokładnie odwzorowuje wejściową geometrię. Dane, po ponownym wygenerowaniu siatki, zostaną użyte by stworzyć czytelną i złożoną wyłącznie z czworokątów geometrię. Ten uproszczony proces niweluje potrzebę przygotowywania modelu modyfikatorami takimi jak SubDivide czy ProOptimize, a jednocześnie zapewnia tak samo zadawalające wyniki jakie by się oczekiwało od narzędzia ReForm.

Wroking Pivot: Serię nowych narzędzi Working Pivot dodano by rozwinąć schemat pracy artystów, zaczynając od modelowania z użyciem funkcji takich jak Smart Extrude do tworzenia rig’ów i wsparcia w animacji:

 • Place Working Pivot  zapewnia metodę szybkiego dostosowywania pozycji i orientacji wektorów;
 • Working Snap Pivot Create Point Helper from Working Pivot” ułatwia tworzenie i przypisywanie wielu obiektów Pivot Helper podczas pracy nad sceną i organizowaniu jej hierarchii;
 • narzędzia Working Snap Pivot „Create Grid from Working Pivot” pozwola z łatwością umieścić i aktywować Grid Helper w ich scenie w 3ds Max.
 • Dodano także nowe możliwości dzieki funkcjom Align Working Pivot i   Selection Pivot

 

Więcej informacji o 3ds Max 2023 >>

Aktualizacje produktywności

Pasek narzędzi Autobackup
Nowy pasek narzędzi Autobackup, dodany do standardowego UI. Pasek ten zapewnia nieinwazyjne i przystępne sposoby wizualizacji i interakcji wraz z systemem Autobackup oraz informuje użytkowników kiedy Autobackup ma zostać aktywowany za pomocą nowego UI  Autobackup Timer. Rozwiązanie to dostarcza również możliwość pominięcia automatycznego zapisu, tymczasowo wyłączyć funkcję automatycznego zapisywania lub modyfikować ustawiania Autobackup. To usprawnienie umożliwia artystom pozostanie produktywnymi jednocześnie będąc spokojnym ze względu na rozwiązania, które przynosi ze sobą Autobackup w przypadku awarii zasilania, awarii programu czy błędów twórczych.

Usprawnienia Autobackup
Usprawnienia do systemu Autobackup, w tym poprawki na prośbę użytkowników, pozwalają artystom skupić się na wykonywaniu ich zadań z mniejsza ilością czynników zakłócających ich pracę:

 • Scena nie jest uznawana jako „zmieniona” dopóki wykonane operacje nie zostaną zastosowane. Zapisywanie sceny od teraz resetuje zegar Autobackup by zapobiec sytuacjom w których 3ds Max mógł próbować wykonać automatyczny zapis bezpośrednio po zapisaniu ręcznym.
 • Autobackup nie jest aktywny w momencie kiedy artysta za pomocą myszki w 3ds Max wchodzi w interakcję ze sceną, oknem roboczym, elementami UI, edytuje wartości w widżetach UI, pracuje w modalnych oknach dialogowych lub w momencie gdy 3ds Max procesuje symulacje, generuje podglądy, wykonuje operację texture baking i inne.
 • Nowe ustawienia Autobackup zezwalają na większą elastyczność w tym, w jaki sposób mają być organizowane kopie zapasowe.
 • Podstawowy interwał zegara Autobackup został zwiększony z 10 do 15 minut, jednocześnie podstawowa liczba kopii zapasowych została zwiększona z 3 do 10.
 • Użytkownik może zdecydować się dołączyć nazwę aktualnej sceny do plików zapasowych, co zapewnia większą przejrzystość w tym, dla której sceny były wykonywane kopie zapasowe
 • Sesje 3ds Max uruchomione jednocześnie nie będą nadpisywać innych plików zapasowych do momentu aż limit ustawiony przez użytkownika nie zostanie osiągnięty dla wybranej lokalizacji i kombinacji nazw pliku zapasowego.

Dodatkowe możliwości

  • Szybsze renderowanie w Arnold-zien: 3ds Max 2023 zawiera najnowszą wersję Arnold. Pomaga ona artystom w realizacji złożonych projektów. Pozwala modyfikować swój production pipeline i szybko renderować wysokiej jakości obrazy 3D. W
  • Usprawnienia Occlud Selection: Artyści mogą teraz generować wierzchołki, krawędzie lub komponenty wielokątów typu Occluded szybciej niż kiedykolwiek – nawet w wielokątnych modelach składających się z milionów trójkątów. Dokładność zaznaczania również została znacząco poprawiona, jako że nie opiera się już na pikselach ekranu.
  • Smart Extrude: Funkcje partial cut-through, Smart Extrude, union/subtraction oraz możliwość wycinania przestrzennych czworokątów i wielokątów są dostępne teraz z poziomu modyfikatora Edit Poly.
  • Wydajność zapisu skompresowanego pliku sceny: Skompresowanie pliki sceny będą teraz zapisywane dwa razy szybciej dzięki nowej archiwizacyjnej biblioteki, wielowątkowości i innym optymalizacjom.
  • Python 3.9: 3ds Max jest teraz dostarczany wraz z Python 3.9.7 rekomendowanym przez  VFX Platform, który może się pochwalić usprawnieniami wydajności, przydatnymi nowymi funkcjami string i ogólną poprawą jakości.
  • SSSE dla Scene Script Assets
   3ds Max 2023 chroni swoich użytkowników przed potencjalnymi szkodliwymi skryptami, które są traktowane jako asset’y sceny i mogłyby zostać wykonane bez zgody użytkownika.
  • Stworzony przy użyciu Visual Studio 2019: 3ds Max 2023 został stworzony przy użyciu Visual Studio 2019, jednego z najbardziej zaawansowanych narzędzi do tworzenia wydajnego i solidnego oprogramowania. Dzięki temu ta wersja programu i wszyscy twórcy zewnętrznych wtyczek mogą czerpać korzyści z optymalizacji kompilatora i ulepszeń czasu życia programu.
  • Per Viewport Filtering -MAXScript Expousre: Użytkownicy mają teraz dostęp do dodatkowych funkcji w MAXScript dla Per Viewport Filtering.
  • Per Viewport Filtering: Multi-Select: Wszyscy  mogą teraz wykonać wielokrotne zaznaczenie obiektów w oknie dialogowym Per Vieport Filetring
Więcej informacji o 3ds Max 2023 >>

 


Autor: Anetta Hauzer | PCC Polska