Menu

Dofinansowanie innowacji w Twojej firmie z funduszy unijnych

Dofinansowanie innowacji w Twojej firmie z funduszy unijnych

Kategoria: Aktualności, Tagi: ,

Planujesz wdrożenie innowacji w swojej? Pozyskaj finansowanie z funduszy unijnych!


Pozyskaj fundusze na rozwój swojej firmy

Na początku przyszłego roku ruszają dwa programy unijne, w ramach których polskie firmy mogą starać się o dofinansowanie do swoich inwestycji.

Wśród celów, na jakie dofinansowanie może być wykorzystane, jest WNiP, czyli Wartości Niematerialne i Prawne. Pod taką kategorię WNiP podchodzi nabycie patentów, technologii know-how czy praw własności intelektualnej, co jest reprezentowane przez rozwiązania Autodesk.


Webinarium Autodesk o programach i pozyskaniu funduszy

Z tej okazji Autodesk przeprowadzi webinarium 11 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00. Podczas webinarium będzie można dowiedzieć się wszystkiego o warunkach konkursu, wymogach, harmonogramie i potrzebnych dokumentach. Będzie można zadać pytania, dotyczące programu i uzyskać na nie natychmiastową odpowiedź.

Podczas webinarium będzie obecny przedstawiciel firmy doradczej Grantera, który opowie więcej o wymogach formalnych. Natomiast przedstawicielki Autodesk zaprezentują rozwiązania wspierające nowe technologie oraz digitalizację firm w branży przemysłowej i architektoniczno – budowalnej.

Zapisz się na webinar >>>


Programy unijne, o których będzie można dowiedzieć się podczas webinarium:

🔴 Kredyt na Innowacje Technologiczne* (POIR 3.2.2)

Program unijny skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą inwestować w nowe, niestosowane dotychczas technologie oraz uruchomić na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Celem programu są:

  • Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
  • Wzmacnianie konkurencyjności MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).

🔴 Program FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki)

Celem programu są:

  • Zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
  • Wzrost konkurencyjności MŚP;
  • Rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
  • Transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

Ten pogram, jest przeznaczony dla małych, średnich i dużych polskich przedsiębiorstw.
Więcej o Programie FENG: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/aktualnosci/feng-nowy-unijny-program-dla-przedsiebiorcow/

Poziom dofinasowana w obu programach uzależniony jest od lokalizacji projektu zgodnie z nową mapą pomocy regionalnej. W zależności od województwa jest pomiędzy 30 a 70% dofinasowania.