Menu

Porównanie wersji

Branża architektoniczna


Porównanie programów AutoCAD i AutoCAD LT

FUNKCJE AutoCAD AutoCAD LT
  • Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji
  • Modelowanie 3D i wizualizacja
  • Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji
Interakcja z użytkownikiem
Wstążka
Palety narzędzi
Wiersz poleceń
Uchwyty wielofunkcyjne
Przezroczystość obiektów i warstw
Bloki dynamiczne
Szyki skojarzone
Zaznaczanie i izolowanie obiektów
Tworzenie rysunków 2D i opisów
Tekst
Wymiary
Linie odniesienia
Linie środkowe i znacznik środka
Tabele
Chmurki wersji
Układy
Rzutnie
Pola
Tworzenie łączy danych
Wyodrębnianie danych
Wiązania parametryczne
Narzędzia Express Tools
Modelowanie 3D i wizualizacja
Modelowanie brył, powierzchni i siatki
Nawigacja 3D (narzędzia: Orbita, ViewCube, Koło)
Style wizualne
Płaszczyzny przekroju
Fotorealistyczny rendering (oświetlenie, materiały)
Skanowanie 3D i chmury punktów
Widoki: bazowy, szczegółowy, rzut i przekrój
3D Print Studio
Współpraca
Pliki PDF — import/eksport/podkład
Pliki DGN — import/eksport/podkład
Odniesienia do rysunków DWG i obrazów
Menedżer zestawów arkuszy
Modele odniesienia Navisworks
Importowanie modeli 3D
Układ współrzędnych położenia geograficznego i mapy online
Udostępnianie widoku projektu
Aplikacja Mobilny AutoCAD
Instalowanie i dostosowywanie
Technologia TrustedDWG™
Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości
Narzędzie migracji
Dostosowywanie interfejsu CUI
Bezpieczne wczytywanie
Rejestrator operacji
Współużytkowanie licencji przez wielu użytkowników (w sieci)
Monitor zmiennych systemowych
Narzędzia do zarządzania standardami CAD
API (interfejs programowania aplikacji)
Autodesk App Store
Aplikacja komputerowa Autodesk 

 

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


    Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
    Please prove you are human by selecting the house.


    Promocje