Menu

AutoCAD LT – porównanie

Branża architektoniczna


Porównanie obecnej i poprzednich wersji AutoCAD LT


Porównanie AutoCAD LT 2020 / 2016 / 2015 / 2014


Przekonaj się, ile nowych funkcji zyskasz kupując AutoCAD LT w nowszej wersji:

 Właściwości AutoCAD LT 2019 AutoCAD LT 2018 AutoCAD LT 2017 AutoCAD LT 2016 AutoCAD LT 2015 AutoCAD LT 2014 AutoCAD LT 2013 AutoCAD LT 2012
Interakcja z użytkownikiem
Uchwyty wielofunkcyjne
Ukrywanie i izolowanie obiektów
Szyki skojarzone
Możliwe do kliknięcia opcje wiersza poleceń  
Podgląd edycji właściwości  
Inteligentny wiersz poleceń    
Karty plików    
Karta Nowy      
Narzędzie Znajdowanie pomocy      
Ciemny motyw      
Galeria wstążki      
Ulepszona grafika      
Wybór za pomocą narzędzia Lasso      
Podgląd polecenia      
Rzutnie obszaru modelu o zmiennej wielkości      
Nowa Funkcja Podświetlania
Skalowalne okna i podglądy
Ulepszenie działania warstw Xref
Wsparcie dla monitorów 4K
Dokumentacja
Inteligentne wymiarowanie
Rozszerzenia edycji chmury
Rozszerzenia PDF
Optymalizacja plików PDF
Narzędzia do pomiarów geometrycznych
Przezroczystość obiektów i warstw
Gładkie połączenie krzywych
Przekreślony tekst  
Edycja wielu wzorów kreskowania obiektu  
Automatyczne wypunktowanie i numerowanie      
Uzgadnianie właściwości tekstu wielowierszowego      
Narzędzia indeksów górnych i dolnych tekstu wielowierszowego      
Wykrywanie naciśnięcia klawisza Caps Lock      
Wyrównanie tekstu      
Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka
Łączność
Import/eksport/podkłady DGN 8
Publikowanie/podkłady PDF
Przekształcanie plików DWG™
Połączenie z usługą Autodesk 360  
Źródła danych projektu z rysunków w pamięci masowej Autodesk 360    
Układ współrzędnych geopozycjonowania i usługa Live Maps    
Źródła danych projektu z rysunków z pamięci lokalnej    
Import Plików PDF
Nowa aplikacja internetowa AutoCAD
Nowa aplikacja mobilna AutoCAD
Zintegrowana praca między aplikacją komputerową, a rozwiązaniami internetowymi i mobilnymi
Dostosowywanie
Transfer licencji online
Resetowanie migracji
Wiele ścieżek wyszukiwania plików wydruku
Dostosowanie i synchronizacja plików  
Bezpieczne wczytywanie    
Menedżer aplikacji Autodesk      
Sysvar monitor – Zapobieganie niepożądanym zmianom w preferencjach systemowych
Konfigurowalny Interfejs użytkownika (CUI)
Monitor zmiennych systemowych


 

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


    Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
    Please prove you are human by selecting the flag.


    Promocje