Menu

Błąd uruchamiania Desktop SubscriptionKategoria: Aktualności, Tagi: There is no tags

banner na mcAfee

Jak ustawić program antywirusowy  McAfee ePolicy Orchestrator aby zezwalał na pracę produktów Desktop Subscription firmy Autodesk ?

Jeśli używasz programu antywirusowe McAfee jako użytkownik, może wystąpić  następujący błąd podczas próby nawiązania połączenia z serwerami:

„Nawiązanie połączenia internetowego aby kontynuować„

1

Rozwiązanie:

Należy wyłączyć opcję DisableHIPS w Twojej sieci komputera, aby umożliwić prawidłowe zalogowanie się w celu pobrania produktu firmy Autodesk.

1. Zaloguj się do serwera użytkownika ePolicy McAfee Orchestrator.

2

2. Zastosuj do swojego komputera następujące oznaczenie: 00_DisableHIPS

3

3. Uruchom produkt Desktop Subscription firmy Autodesk i wykonaj czynności logowania.

4.Usuń oznaczenie na komputerze.

4