Menu

Autodesk Revit 2014 tylko w pakietach

Oprogramowanie Autodesk Revit w najnowszej wersji 2014 jest dostępny jedynie w pakietach Building Design Suite 2014 Premium i Ultimate oraz Autodesk Infrastructure Design Suite 2014 Ultimate. Poznaj jego nową stronę.


Autodesk Revit 2014 przeszedł małą metamorfozę. Teraz w jednym programie możesz posługiwać się dodatkowymi funkcjami do tworzenia projektów architektonicznych, inżynierii MEP, inżynierii budowlanej i realizacji.

 Autodesk Revit 2014 umożliwia profesjonalistom z branży projektowej i budowlanej realizacje wszystkich etapów — od koncepcji do budowy — w skoordynowanym i spójnym środowisku opartym na modelu. Revit wykorzystuje modelowanie informacji o budynku (BIM), aby ułatwić budowanie oraz eksploatację budynków wyższej jakości i wydajniejszych energetycznie. Dzięki rozbudowanym funkcjom jest to idealne rozwiązanie dla całego zespołu projektowego budynku.


W najnowszej wersji programu Revit 2014 zobaczysz nowe i ulepszone funkcje  wszystkich wersji oprogramowania Revit. Dotyczą one:

 • Modelowania,
 • Dokumentacji projektu, opisów i widoków.
 • Interfejs użytkownika i wydajność
 • Import/eksport danych
 • Analiza energetyczna
 • Wydajność

revit1_nowosci


Na szczególną uwagę zasługuje temat zestawień, dlatego poniżej przygotowaliśmy krótkie opisy najważniejszych funkcjonalności. Wreszcie narzędzie to jest łatwo dostępne, ma przyjazny interfejs i lepszy sposób działania.


Kategorie ujmowane w zestawieniach

Zestawienie może teraz zawierać niżej wymienione rodziny i właściwości.

 • Rodziny: Modele ogólne, elementy otoczenia, konstrukcyjne zbrojenie po ścieżce, konstrukcyjne zbrojenie powierzchniowe, powierzchnia konstrukcyjnego zbrojenia siatką, układy belek konstrukcyjnych, elementy szczegółowe, płyty, poziomy, siatki, słupy architektoniczne i podbicia dachu.
 • Właściwości etapów: Etap utworzenia i Etap wyburzenia.

Dopasowywanie rodzin powiązanych z pomieszczeniami

Można modyfikować rodziny w celu poprawnego uwzględniania pomieszczeń w zestawieniu.

 • Punkty obliczenia pomieszczeń: Punkt obliczania pomieszczenia jest teraz dostępny dla rodzin, które są powiązane z pomieszczeniami, takich jak meble, zabudowa, sprzęt specjalistyczny i modele ogólne. Można dostosować położenie tego punktu, aby poprawić rodziny, dla których pomieszczenia nie są prawidłowo uwzględniane.

Dopasowanie punktów Z/Do pomieszczenia

Punkty obliczeniowe Z pomieszczenia i Do pomieszczenia są dostępne w wypadku rodzin drzwi i okien. Można dopasować położenie tych punktów, aby poprawić rodziny, dla których punkty Z i Do pomieszczenia nie są prawidłowo uwzględniane.


revit2_nowosci


Formatowanie i układ zestawienia

Do zestawień są teraz dostępne poniższe narzędzia formatowania.

 • Formatowanie widoku siatki: Można teraz zastosować cieniowanie kolumn, ramki i zastępowanie czcionek. Możliwe jest wstawianie oraz usuwanie wierszy lub zamiana parametrów z poziomu wstążki. Dostępne jest także dokładne wskazanie wymiarów wierszy i kolumn.
 • Narzędzie Formatuj jednostkę: Można teraz otworzyć okno dialogowe Formatuj jednostkę z poziomu wstążki.
 • Narzędzie Obliczone wartości: Można teraz otworzyć okno dialogowe obliczonych wartości z poziomu wstążki.
 • Narzędzie Wyczyść komórkę: Można wybrać i usunąć zawartość wielu komórek tytułu z poziomu wstążki.
 • Synchronizacja widoku siatki: Widoki siatki i wystąpienia arkusza są teraz aktualizowane, tak aby odzwierciedlić zmiany. Po dostosowaniu widoku siatki arkusz odzwierciedla te zmiany.
 • Widoczność formatowania: Formatowanie jest teraz wyświetlane w arkuszach i jest dostępne do drukowania z widoku arkusza.
 • Indeksy kolumn: Można teraz szybko wybrać całą kolumnę za pomocą indeksu znajdującego się nad nią.
 • Formatowanie tytułu zestawienia: Można teraz wstawić wiersze w obszarze tytułu i zastosować nowe ulepszenia widoku siatki. Możliwe jest również scalanie komórek. Dodatkowe formatowanie obejmuje dodawanie obrazów, parametry projektu i zwykły tekst.
 • Dopasowanie rozmiaru siatki i arkusza: Rozmiary siatki i wystąpienia arkusza są teraz ze sobą skoordynowane.
 • Formatowanie warunkowe: Można teraz dopuścić formatowanie warunkowe do wyświetlenia na arkuszach i wydrukowania z widoku arkusza.
 • Typy tekstu: Można teraz określić tytuł, nagłówek i style tekstu, wybierając typ tekstu systemowego.
 • Udoskonalenia zagnieżdżonych zestawień: Podczas dodawania kolumn do zagnieżdżonego zestawienia dostępne są 2 kategorie zestawień, z których można wybrać parametry.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nowościami/ulepszeniami oprogramowania Autodesk Revit 2014 na stronę Pomocy Autodesk


revit3_nowosci


Zyskaj więcej możliwości i narzędzi kupując pakiet Autodesk Building Design Suite 2014

Autodesk Building Design Suite 2014 jest kompleksowym zestawem narzędzi pomagającym architektom, inżynierom i planistom w realizowaniu wszystkich zadań – od projektu, wizualizacji i symulacji, po dokumentację oraz budowę.

Dowiedz się więcej o pakiecie >>