Menu

Autodesk Inventor – wykonanie gniazda w przyrządzie montażowym do ustalenia pozycji ruryKategoria: Autodesk Inventor, Tagi: , , , , ,

Standardowe operacje dostępne w programie Autodesk Inventor pozwalają na odejmowanie brył od siebie i w ten sposób wykonywanie gniazda lub odcisku jednej bryły w drugiej. Trochę bardziej skomplikowane jest usunięcie nadmiaru materiału uwzględniające rzeczywisty sposób w jaki element będzie umieszczany w gnieździe.


W poniższym artykule przedstawię szybki sposób na wykonanie gniazda ustalającego położenie rury w przyrządzie montażowym.

W tym artykule przedstawię najszybszy sposób na wykonanie gniazda. Sposób ten jest obarczony pewną niedokładnością modelowania, którą można pominąć w przypadku gdy gniazdo ma być dalej obrabiane na maszynach CNC.
W przypadku projektu gdzie takie gniazdo ma być wykorzystane jako element modelujący lub być bazą do wykonania innych elementów bazujących na jego geometrii, należy zastosować inną metodę w, której osiągniemy większą dokładności i ciągłe powierzchnie.

1. Pierwsza operacją jest zamiana rury na element całkowicie wypełniony materiałem.

Stosując w dalszym etapie metodę usuwania nadmiaru materiału z bryły, musimy mieć całkowicie wypełnioną rurę.

Otwieramy rurę jako pojedynczą część w środowisku modelowania części Inventor.
Następnie poleceniem ZAŚLEPIANIE OTWORU wskazujemy krawędzie wewnętrzne na końcach rury. (należy wskazać najpierw jedną krawędź wykonać polecenie ZASTOSUJ, a potem druga krawędź)
W wyniku tego pojawiły się na końcach rury powierzchnie zamykające.


2. Aby wypełnić rurę materiałem należy skorzystać z polecenia RZEŹBA.

Polecenie to pozwala na tworzenie brył z geometrii ograniczonej przez powierzchnie lub ograniczonej przez powierzchnie i bryły.
W modelu rury wskazujemy dwie utworzone na końcach powierzchnie, w wyniku czego następuje zamknięcie wnętrza rury i wypełnienie wnętrza rury materiałem.


3. Mając pełną rurę możemy przystąpić do zbudowania zespołu w którym ustalimy położenie rury i bloku w którym wykonamy gniazdo.

W tym celu do środowiska zespołu należy wstawić zaślepiona rurę, oraz wstawić lub utworzyć w środowisku zespołu blok gniazda, z którego potem będziemy usuwać nadmiar materiału.

Autodesk Inventor - jak wykonać gniazdo (6)


4. Gdy mamy prawidłowo ustalone położenie obydwu detali, należy skopiować geometrię rury do bloku gniazda.

W tym celu należy przejść do edycji gniazda w środowisku zespołu. Mając otwarty zespół, klikamy 2 razy w szarą bryłę. Operacje na bryle stają się aktywne, rura powinna być wyszarzona.
Korzystamy z polecenia KOPIUJ OBIEKT i kopiujemy zewnętrzną powierzchnie rury do modelu gniazda. W wyniku tego mamy przeniesioną zewnętrzną powierzchnie rury do modelu gniazda.


5. Teraz możemy przystąpić do usunięcia materiału.

Korzystając z polecenia RZEŹBA z opcją USUWANIE należy wskazać w bryle kształt rury. Po wykonaniu polecenia mamy dokładnie wycięty kształt rury w bryle gniazda.

Autodesk Inventor - jak wykonać gniazdo (9)


6. Pozostaje jeszcze do usunięcia nadmiar materiału pozwalający na swobodne wkładanie i wyjmowanie rury do gniazda.

W tym celu skorzystamy z polecenia SZYK PROSTOKĄTNY.
Jako element do szyku wskazujemy odcisk rury, kierunek szyku to pionowa krawędzi gniazda. Parametry szyku ilość powtórzeń i krok trzeba dobrać indywidualnie. Na początku proponuje ilość powtórzeń ustawić na ok 10.

Autodesk Inventor - jak wykonać gniazdo (10)


Dobierając odpowiednio krok i ilość powtórzeń można regulować dokładność generowanego wycięcia. W moim przypadku przy kroku 1 mm wielkość nierówności gniazda na bocznej ściance wynosiła 0,02 mm.

Autodesk Inventor - jak wykonać gniazdo (1)


Wadą tej metody jest generowanie nierówności pomiędzy poszczególnymi przejściami szyku. Wielkość nierówności i dokładność można regulować poprzez zagęszczenie szyku. Metoda ta nadaje się do tworzenia modeli do dalszej ich obróbki na maszynach CNC, natomiast nie pozwala na uzyskanie gładkiej powierzchni bocznej.
W przypadku konieczności uzyskanie gładkiej powierzchni należy zastosować inną metodę usuwania nadmiary materiału, tak aby powstała „gładka i ciągła” powierzchnia boczna gniazda.

Autodesk Inventor - jak wykonać gniazdo (2)