Menu

Autodesk Inventor 2025 – kopiowanie konstrukcji ramowych

Jak poprawnie kopiować konstrukcje ramowe w Inventor

Kategoria: Autodesk Inventor, Tagi: , , , ,

Jak zautomatyzować kopiowanie konstrukcji blachowych w taki sposób aby wartości po zmianie plików zostały automatycznie zastosowane, bez zbędnego sprawdzania poprawności zmian. 


Jak poprawnie kopiować elementy z generatora ram

Podczas prac projektowych z konstrukcja ramową w programie Autodesk Inventor zachodzi potrzeba wykonania jej kopii i wstawienia do zespołu głównego z innymi wymiarami. „Ręczne” metody kopiowania zespołu i podmiany plików w tym wypadku są nieskuteczne, ponieważ ten typ konstrukcji został wykonany w Generatorze Ram i wykonując „ręczną” podmianę pików nie zrobimy tego prawidłowo.

Aby wykonać to prawidłowo możemy skorzystać z 3 narzędzi służących do kopiowania projektów:

  • Design Assistant – Pomocnik Projektu
  • Kopia Projektu iLogic
  • Vault – system PDM do zarządzani aplikami

Najskuteczniejszym narzędziem jest Vault, ale jeżeli nie mamy go wdrożonego to polecam skorzystanie z – Kopii Projektu iLogic. Kopia Projektu iLogic – to narzędzie dostępne po zamknięciu projektów w Inventor w zakładce Narzędzia.

Kopiowanie elementów ramowych w Inventor 2025


Invntor 2025 nowosci narzedzia funkcje


Krok 1: Kopiowanie projektu z wykorzystaniem iLogic

Okno kopiowania domyślnie ustawia się na aktywnym projekcie w którym pracujemy. Kopiowany zespół ramy najlepiej wybrać w drugim oknie ZESPOŁY, inne pliki stowarzyszone podrzędne części składowe zaznaczą się automatycznie (rysunki trzeba kliknąć ręcznie) – Wybieramy RAMA01.iam

krok 2 kopiowania elementu ramowego


Krok 2: Ustawienia kopii projektu.

Wybieramy i zaznaczamy:

  • Folder docelowy – taki sam jak folder projektu w którym pracujemy
  • Użyj projektu źródłowego – nie tworzymy nowej definicji projektu, będziemy pracować w tym projekcie i dodawać do niego kolejne ramy
  • Nazewnictwo plików – Wyszukaj wpisujemy „01”, zastąp – zostawiamy puste, Sufiks nowych plików wpisujemy 02. Takie ustawienie spowoduje, że dla plików ramy które nazwaliśmy RAMA01 – opisie w nazwie 01 zostanie zastąpiony opisem 02. (z uwagi na to że ciąg znaków 01 może się pojawić przypadkowo w nazwie to sugeruje wpisać RAMA01 i Sufiks RAMA02)
  • Usuwamy zaznaczenie dla elementów których kopii nie chcemy robić: np. zakończenia elementów ramy, blachy podstaw, wzmocnienia, itp…
  • Zaznaczamy uaktualnij numer części.

kopiowanie projektu w kolejnym kroku Inventor 2025


Po zakończeniu działania będziemy mieli utworzona kopię projektu RAMA02, która będzie niezależnym zespołem konstrukcji ramowej i będzie można ją dowolnie modyfikować.

Uwaga:

Podczas kopiowania ramy zaznaczyliśmy opcję Uaktualnij numer części. Numer części pobierany jest z nazwy pliku profilu, która oprócz oznaczenia profilu ma dodany w nazwie przypadkowy ciąg znaków. Aby numer części w tabelce zestawieniowej był poprawny należy kliknąć ikonę ODŚWIERZ – w menu rozwijalnym RAMA.

Ustawienia pliku przy kopiowaniu ram
Automatyczna zmiana nazwy i poprawienie Numeru części nastąpi też po wprowadzeniu zmian w konstrukcji ramowej np.: zmiana długości profilu, zmiana rozmiaru profilu, zmiana lub dodanie docięcia końców itp..

Ustawienia pliku przy kopiowaniu ram

Ustawienia pliku przy kopiowaniu ramInvntor 2025 nowosci narzedzia funkcje


Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska