Menu

Autodesk Cloud – Najważniejsze informacjeKategoria: Architektura, Tagi:

Autodesk Cloud poszerza możliwości oprogramowania Autodesk o programy i usługi dostępne przez internet w tzw. Chmurze. W tym materiałe odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące tej usługi.

Czym jest i co zawiera chmura Autodesk Cloud?

Chmura Autodesk Cloud jest zbiorem internetowych funkcji, produktów i usług, które obecnie obejmują:

Dokumenty w chmurze Autodesk Cloud

Usługa umożliwia przechowywanie dokumentacji projektowej w chmurze, dzięki czemu dokumenty są dostępne zawsze i z dowolnego miejsca oraz można je łatwo udostępniać współpracownikom, klientom i innym użytkownikom.
Funkcje podglądu pozwalają na otwieranie i przeglądanie plików DWF ™ 2D i 3D przy pomocy przeglądarki internetowej – bez konieczności korzystania z oprogramowania projektowego, w którym te pliki stworzono.
Bezpłatnie dostępny jest 1 GB miejsca w chmurze, natomiast subskrybenci otrzymują 3 GB na każde stanowisko oprogramowania objętego Subskrypcją Autodesk, na czas trwania umowy subskrypcyjnej.

Aplikacja mobilna Autodesk Design Review

Stały dostęp do dokumentów przechowywanych w chmurze Autodesk Cloud. Możliwość przeglądania plików DWF™ 2D i 3D w telefonie komórkowym.
Dzięki temu użytkownicy mogą nanosić zmiany i opisywać rysunki 2D będąc w biurze lub w terenie. Aplikacja dostępna bezpłatnie*.

AutoCAD WS

Projektowanie i współpraca przy pomocy różnych narzędzi – komputerów stacjonarnych, sieci WWW i urządzeń przenośnych – z pełnym dostępem do niezawodnych i kompatybilnych plików DWG™.

Wysyłanie plików bezpośrednio z programu AutoCAD do obszaru roboczego online. Przeglądanie i edycja plików DWG w telefonie komórkowym lub przez Internet, bez potrzeby korzystania z oprogramowania. Aplikacja dostępna bezpłatnie*.

Autodesk Seek

Usługa umożliwia szybkie wyszukiwanie, przeglądanie i pobieranie specyficznych dla producenta modeli 3D, rysunków i specyfikacji produktów, na potrzeby projektowania w programach Autodesk Revit i AutoCAD lub do wykorzystania w procesie rewizji przy użyciu aplikacji Autodesk Design Review. Usługa dostępna bezpłatnie*.

Renderowanie w chmurze Autodesk Cloud

Usługa pozwala skrócić czas pracy i zredukować koszty, umożliwiając użytkownikom tworzenie sugestywnych, fotorealistycznych wizualizacji w chmurze – bez konieczności zajmowania pamięci komputera lub korzystania ze specjalistycznego sprzętu do renderowania.
Usługa dostępna w ramach Subskrypcji Autodesk dla oprogramowania Autodesk Design Suite Premium, Autodesk Design Suite Ultimate, Autodesk Building Design Suite Premium lub Autodesk Building Design Suite Ultimate.

Optymalizacja Autodesk Inventor

Usługa umożliwia testowanie wydajności wielu wariantów projektowych, a tym samym rozszerzenie procesu opracowywania pomysłów i przeprowadzania symulacji poza komputer stacjonarny.
Usługa dostępna w ramach Subskrypcji Autodesk dla oprogramowania Autodesk Product Design Suite Premium lub Autodesk Product Design Suite Ultimate.

Koncepcyjna analiza energetyczna Autodesk Revit

Usługa pozwala poznać wskaźniki zużycia energii i koszty eksploatacji budynku już na wczesnym etapie procesu projektowego, bez konieczności zakłócania przepływu zadań.

Usługa dostępna w ramach Subskrypcji Autodesk dla oprogramowania AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit MEP Suite, Autodesk Building Design Suite (w wersji Premium, Ultimate lub Education), Autodesk Design Academy, Autodesk Education Master Suite, Autodesk Infrastructure Design Suite for Education, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP lub T1 Enterprise Multi-flex.

Autodesk Green Building Studio

Usługa pozwala przeprowadzać szybsze, dokładniejsze analizy energetyczne, optymalizować wydajność energetyczną i minimalizować emisję dwutlenku w wielu wariantach projektu.

Usługa dostępna w ramach Subskrypcji Autodesk dla oprogramowania AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit MEP Suite, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP, Autodesk Building Design Suite (w wersji Standard, Premium, Ultimate lub Education), Autodesk Design Academy, Autodesk Ecotect Analysis, Autodesk Education Master Suite, Autodesk Factory Design Suite (Standard, Premium lub Ultimate), Autodesk Infrastructure Design Suite for Education lub T1 Enterprise Multi-flex.

Autodesk Buzzsaw

Usługa zapewnia efektywniejszą współpracę przy projekcie, oferując dostęp do Buzzsaw – wiodącego rozwiązania do zarządzania dokumentami, projektami i modelami, które umożliwia bezpieczną wymianę informacji na temat projektów architektonicznych i budowlanych pomiędzy firmami, przedstawicielami różnych branży oraz lokalizacjami.

Usługa dostępna w ramach Subskrypcji Autodesk dla oprogramowania Autodesk Vault Collaboration AEC. Licencję na aplikację Autodesk Buzzsaw można również zakupić osobno.


W jaki sposób Autodesk Cloud stanowi wartość dodaną do pakietów Autodesk Suites?

Klienci posiadający Subskrypcję Autodesk, którzy zakupią wybrane pakiety, nie tylko otrzymają wszystkie programy zawarte w pakiecie, ale również dostęp do usług w chmurze Autodesk Cloud. Zakres usług w chmurze różni się w zależności od pakietu.


Jakie korzyści z Autodesk Cloud uzyskują Subskrybenci?

Subskrybenci otrzymują trzy razy więcej miejsca w chmurze Autodesk Cloud (3 GB na każde stanowisko objęte Subskrypcją). Większa pojemność oznacza, że w chmurze można przechowywać, przeglądać i udostępniać większą ilość dokumentów projektowych, co zapewnia większe możliwości i mobilność, sprzyjające osiąganiu lepszych rezultatów i wprowadzaniu innowacji. Ponadto, klienci posiadający Subskrypcję na wybrane produkty lub pakiety mają wyłączny dostęp do takich usług w chmurze Autodesk Cloud, jak:

  •  Renderowanie w chmurze Autodesk Cloud
  •  Optymalizacja Autodesk Inventor
  •  Koncepcyjna analiza energetyczna Autodesk Revit
  •  Autodesk Green Building Studio
  •  Autodesk Buzzsaw

Jak skorzystać z Autodesk Cloud?

Użytkownicy oprogramowania Autodesk mogą odwiedzić stronę accounts.autodesk.com

Zalogować się przy użyciu swojego identyfikatora Autodesk i hasła, lub kliknąć przycisk umożliwiający stworzenie nowego konta Autodesk.

Użytkownicy posiadający Subskrypcję, po zalogowaniu się mogą zostać poproszeni o wprowadzenie numeru seryjnego posiadanego oprogramowania. Umożliwi to zweryfikowanie Subskrypcji i sprawdzenie, z jakich usług w chmurze mogą korzystać. (Uwaga: Aby odszukać numer seryjny, należy w pasku narzędzi programu znaleźć ikonę Pomoc – zwykle znajduje się ona w prawym górnym rogu. Następnie należy rozwinąć menu, klikając strzałkę obok ikony Pomoc. W menu Pomoc trzeba wybrać pozycję „About“. Numer seryjny powinien pojawić się w wyskakującym oknie.)

Po zalogowaniu się i zweryfikowaniu Subskrypcji, pojawi się lista usług w chmurze Autodesk Cloud, z których można skorzystać.


Jak uzyskać dostęp do Autodesk Cloud

Użytkownicy nieposiadający identyfikatora Autodesk ani hasła, mogą utworzyć konto klikając przycisk „Sign In“ (pokazany poniżej) bezpośrednio w posiadanym oprogramowaniu Autodesk.

Po utworzeniu konta, klienci mogą wykorzystać swój identyfikator Autodesk i hasło, aby uzyskać dostęp do przysługujących im usług:

Dokumenty w chmurze Autodesk Cloud

Aby uzyskać dostęp do tej usługi z urządzenia przenośnego, należy zainstalować aplikację mobilną Autodesk Design Review. Aplikację Autodesk Design Review na iPhone lub iPad można pobrać z App Store.

Renderowanie w chmurze Autodesk Cloud

Dostęp poprzez stronę internetową: rendering.cloud.autodesk.com

Użytkownicy programu Autodesk Revit mogą również zainstalować wtyczkę i uzyskać dostęp do usługi bezpośrednio z poziomu oprogramowania. Wtyczkę do renderowania dla programu Autodesk Revit można pobrać po zalogowaniu się na stronie rendering.cloud.autodesk.com

Optymalizacja Autodesk Inventor

Dostęp z poziomu oprogramowania Autodesk Inventor – aby zainstalować aktualizację wymaganą do aktywacji usługi, należy kliknąć przycisk “Optimization” a następnie postępować według instrukcji.

Autodesk Green Building Studio

Dostęp poprzez stronę internetową: gbs.autodesk.com

Koncepcyjna analiza energetyczna Autodesk Revit

Dostęp z poziomu oprogramowania Autodesk Revit 2012 – należy kliknąć przycisk “Analyze Mass Model”.

AutoCAD WS

Dostęp poprzez stronę internetową: www.autodcadws.com

Autodesk Buzzsaw

Użytkownicy posiadający aktualną Subskrypcję dla oprogramowania Autodesk Vault Collaboration AEC, powinni skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem firmy Autodesk, aby założyć konto Buzzsaw i uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępu do usługi.

Co to są jednostki chmury Autodesk Cloud?

Jednostek chmury używa się, by zmierzyć jak dużo możliwości obliczeniowych chmury użytkownik zużył, korzystając z takich usług Autodesk Cloud, jak renderowanie albo optymalizacja Inventor, które wykorzystują komputery do przeprowadzania skomplikowanych zadań obliczeniowych.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące korzystania z usług w chmurze Autodesk Cloud?

Tak, istnieją ograniczenia dotyczące korzystania z niektórych usług w chmurze Autodesk Cloud.

Miejsce na przechowywanie dokumentów w chmurze Autodesk Cloud ograniczone jest do 1 GB dla bezpłatnych* kont. Subskrybenci otrzymują 3 GB miejsca w chmurze na każde stanowisko oprogramowania objętego Subskrypcją, na czas trwania umowy subskrypcyjnej.

Usługi, takie jak renderowanie w chmurze Autodesk Cloud i optymalizacja Autodesk Inventor są ograniczone do 100 jednostek chmury na jedno kwalifikujące się stanowisko objęte Subskrypcją rocznie.