Menu

AutoCAD tips & tricks: zmiana skali wstawianego obrazu

Zmiana skali obrazu lub podkładu rastrowego w AutoCADzie – zobacz jak to prosto zrobić!


Zmiana skali obrazu w AutoCADzie

Czy zastanawiałeś się jak wstawić zdjęcie czy podkład z mapy do AutoCAD i zmienić jego skalę? To naprawdę nic trudnego! Ale zacznijmy od początku.

KROK 1:  Aby wstawić obraz do AutoCAD przeciągnij grafikę do obszaru roboczego programu.

KROK 2: Po przeciągnięciu grafiki program wymusza wpisanie współrzędnych wstawiania. Aby przełączać się między polami wciśnij przycisk TAB.

AutoCAD - zmiana skali wstawianego obrazu - punkt wstawiania


KROK 3: W kolejnym etapie należy zdefiniowanć współczynnik skali i kąta obrotu.

AutoCAD - zmiana skali wstawianego obrazu - współczynnik skali


KROK 4: Po wstawieniu grafiki może okazać się, że zaimportowany podkład nie będzie pokrywał się wymiarami z programem. W tym momencie właśnie należy przskalować zdjęcie/ podkład.

AutoCAD - wstawianie podkładu do AutoCADa


Jak skalować w programie AutoCAD?

Metody są dwie:

  • aby zmienić skalę obiektu możesz skorzystać z funkcję SKALA i zmienić ją na pożądaną wartość,
  • możesz też wykorzystać narzędzie WYRÓWNAJ, które wyrównuje dwa punkty zdjęcia z dwoma punktami o znanych wymiarach.

Poniżej pokazujemy jak użyć każdej z nich.


SKALOWANIE PODKŁADU  W AUTOCAD PRZY UŻYCIU FUNKCJI SKALA:

KROK 1: Przejdź do zakładki NARZĘDZIA GŁÓWNE i skorzystaj z funkcji SKALA (grupa narzędzi ZMIEŃ).

KROK 2: Zaznacz obwiednię wstawionego podkładu, zatwierdź (enter lub prawy przycisk myszy).

KROK 3: Zaznacz punkt względem którego rysunek ma zostać przeskalowany i ponownie zatwierdź.

KROK 4: Ostatnim krokiem jest wpisanie współczynnika skali.


Porada:  jak obliczyć współczynnik skali?

  1. Narysuj linię na wstawionym obrazie w miejscu, którego wymiar znasz (na przykład drzwi), staraj się ją narysować najdokładniej jak potrafisz.
  2. Przejdź do zakładki OPISZ, wybierz funkcję WYMIAR i zwymiaruj linię, zaznaczając początek oraz koniec linii. Tym sposobem poznasz długość linii.
  3. Znając wymiar rzeczywisty drzwi i długość kreski na rysunku oblicz współczynnik skali.

SKALOWANIE PODKŁADU w AUTOCAD PRZY UŻYCIU NARZĘDZIA WYRÓWNAJ

KROK 1: Narysuj linię o określonej długości i położeniu, do której będziesz dopasowywać obiekt ze wstawionego zdjęcia.

KROK 2: Wybierz polecenie WYRÓWNAJ.

KROK 3: Wskaż zdjęcie/podkład.

KROK 4: Wskaż na zdjęciu pierwszy punkt – punkt źródłowy (wkaż na narysowanej linii pierwszy koniec).

KROK 5: Nstępnnie wskaż na narysowanej linii drugi punkt docelowy (drugi koniec linii).

KROK 6: Wciśniij Enter

KROK 7: Pojawi zię komunikat „Czy skalować ….?” – wybieramy TAK

W wyniku tej operacji mam dopasowany obraz do linii i dopasowane położenie w przypadku obiektów pod kątem (przykład na obrazku poniżej).

Jak_skalować_podkład_w_AutoCAD_jak_wstawic_obiekty_pod_kątem


Tak przygotowany rysunek może nam posłużyć do bardziej skomplikowanych wymiarów, np. obliczenia pola jednego z pomieszczeń.

Jak zmierzyć pole w AutoCAD?

Wystarczy wywołać funkcję POLE. Wpisz na klawiaturze POLE i zatwierdź.

Domyślnie narzędzie prosi o wskazanie punktów – w tym wypadku wierzchołków kwadratu.

AutoCAD - mierzenie pola obszaru

Po zaznaczeniu wierzchołków zatwierdź przyciskiem Enter lub kliknij prawy przycisk myszy i zaznacz WPROWADŹ.

AutoCAD - wynik pomiaru pola

Jeżeli zaznaczyłeś wszystko prawidłowo to powinno ukazać się pole tekstowe z wartością pola powierzchni i obwodu.

 

Autor: Jakub Piwowar, Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska