Menu

AutoCAD 2016 – zaktualizowane polecenia i zmienne systemoweKategoria: Aktualności, Tagi:

Krótki przewodnik zmienionych poleceń w wersji 2016 AutoCAD i AutoCAD LT

Zaktualizowane polecenia Opis Sposób zmiany AutoCAD AutoCAD LT
3DORBITA Obraca widok w przestrzeni 3D, ale tylko w orbicie poziomej lub pionowej. Styl wizualny realistyczny umożliwia zachowanie nowego ustawienie ekspozycji w aktywnej rzutni podczas obracania modelu. X
ADCENTER Zarządza i wstawia zawartość typu blok, odnośnik lub kreskowanie DesignCenter Online pełni zastąpienie przez usługę Autodesk Seek. X X
ŚCIEŻKANIM Zapisuje animację kamery ruchu lub obrotu panoramicznego w modelu 3D. Styl wizualny realistyczny umożliwia zachowanie nowego ustawienia ekspozycji w aktywnej rzutni podczas tworzenia animacji. X
TŁO Definiuje typ, kolor, efekty i położenie tła dla nazwanego widoku. Dodano obsługę oświetlenia opartego na obrazie (IBL). X
WYMIAR Tworzy wiele typów wymiarów w ramach pojedynczej sesji polecenia. W poprzednich wersjach użyto DIM, aby uzyskać dostęp do poleceń trybu wymiarowania. X X
ŚWIATODL Tworzy światło odległe.

Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie są już obsługiwane.

Obliczenia światła wykonane przy pomocy nowego modułu renderującego mogą mieć wpływ na współczynnik natężenia, które można określić podczas tworzenia nowego światła.

X
WOLNYREFL Tworzy wolny reflektor, który jest reflektorem świetlnym bez określonego celu.

Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie są już obsługiwane.

Obliczenia światła wykonane przy pomocy nowego modułu renderującego mogą mieć wpływ na współczynnik natężenia, które można określić podczas tworzenia nowego światła.

X
WOLNESIATKI Tworzy swobodne światło fotometryczne siatki światła bez określonego celu.

Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie są już obsługiwane.

Obliczenia światła wykonane przy użyciu nowego modułu renderującego mogą mieć wpływ na współczynnik natężenia, które można określić podczas tworzenia nowego światła.

X
Opcje, na karcie Online Ustawia opcje pracy w trybie online z Autodesk A360 i zapewnia dostęp do dokumentów projektowych, które zostały zapisane na koncie cloud account. Automatyczne zapisywanie na dysku A360 zostało usunięte. Zamiast tego należy zapisać lub skopiować pliki rysunków, które chcesz przekazać do konta w usłudze A360 bezpośrednio do folderu lokalnego A360 Drive. X X
USTAWIENIASTR Steruje układem strony, urządzenie drukujące, rozmiar papieru i innymi ustawieniami każdego nowego układu. Ustawienia wstępne renderowania utworzone we wcześniejszych wersjach nie są już obsługiwane; obsługiwane są tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016 roku. X X
KREŚL Drukuje rysunki na ploterze, drukarce lub do pliku. Ustawienia wstępne renderowania utworzone we wcześniejszych wersjach nie są już obsługiwane; obsługiwane są tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016 roku. X X
ŚWIATPUNKT Tworzy światło punktowe emitujące światło we wszystkich kierunkach z jej położenia.

Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie są już obsługiwane.

Obliczenia światła wykonane przy użyciu nowego modułu renderującego mogą mieć wpływ na współczynnik natężenia, które można określić podczas tworzenia nowego światła.

X

RENDER

(-RENDEROWANIA)

Tworzy fotorealistycznie lub realistycznie cieniowanie obrazu modelu bryłowego 3D lub powierzchni. Mechanizm renderowania zostało zastąpiony i oparte na nowym fizycznym renderowaniu. X
ŚRODRENDER Wyświetla paletę środowiska renderowania i ekspozycji. Elementy sterujące oparte na obrazie oświetlenia i ekspozycji fotograficznej dla renderowanego obrazu. Jest teraz wyświetlana paleta ekspozycji zamiast okna dialogowego środowiska renderowania i środowiska renderowania. X
RENDEREKSPOZ Wyświetla paletę środowiska renderowania i ekspozycji. Elementy sterujące oparte na obrazie oświetlenia i ekspozycji fotograficznej dla renderowanego obrazu. Zostanie teraz wyświetlone środowisko renderowania & ekspozycji palety, a nie okno dialogowe Dopasuj Renderowaną ekspozycję. X

RENDERSTAND

(-RENDERSTAND)

Wyświetla paletę Menedżer wstępnych ustawień renderingu i zarządzanie wstępnych ustawień renderowania rysunku.

Teraz wyświetlenie palety Menedżer standardów renderowania, zamiast okna dialogowego Menedżer standardów renderowania.

-RENDERSTAND nie umożliwiają Zarządzanie ustawieniami wstępnymi renderowania utworzonymi we wcześniejszych wersjach; Ustawienia wstępne utworzone w programie AutoCAD 2016 roku – tylko renderowanie.

X
RENDEROKNO Wyświetla okno renderowania bez wywoływania operacji renderowania. Zmieniono okna projektu dialogowego, a informacje pokazane na rysunku są powiązane z nowego modułu renderującego. X
REVCLOUD Tworzy chmurkę wersji. Zostały dodane nowe opcje do modyfikowania zmian istniejącej chmurki i Tworzenie prostokątnych i wielobocznych chmurek. Nowe metody tworzenia zmian chmur – domyślnnie jest prostokąt. X X
RPARAM Wyświetla paletę Menedżer wstępnych ustawień renderingu i zarządzanie wstępnych ustawień renderowania rysunku. Teraz wyświetlenie palety Menedżer standardów renderowania, zamiast okna dialogowego Menedżer standardów renderowania. X
PŁAPRZEKR Tworzy obiekt przekroju działający jako płaszczyzna przekroju przez obiekty 3D i chmur punktów. Nowy typ przekroju obiektu, płat, został dodany dla obiektów chmury punktów. X
OPCJEBEZP Określa ograniczenia zabezpieczeń wykonywania plików wykonywalnych w programie AutoCAD. Pokazuje i dodaje sterowanie zabezpieczeniami. Usuwa kartę podpis cyfrowy, przesuwanie kontrolki do nowego polecenia DIGITALSIGN. X
REFLŚWIETLNY Tworzy reflektor świetlny emitujący ukierunkowany stożek światła.

Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie są już obsługiwane.

Obliczenia światła wykonane przy użyciu nowego modułu renderującego mogą mieć wpływ na współczynnik natężenia, które można określić podczas tworzenia nowego światła.

X
PKTDOCEL Tworzy docelowe światło punktowe.

Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie są już obsługiwane.

Obliczenia światła wykonane przy użyciu nowego modułu renderującego mogą mieć wpływ na współczynnik natężenia, które można określić podczas tworzenia nowego światła.

X
LUW Ustawia początek i orientację bieżącego lokalnego układu współrzędnych (LUW). Techniczna będąca częścią dla chmur punktów. Po umieszczeniu kursora nad chmurą punktów, punkt początkowy LUW jest przesuwany do najbliższego punktu obiektu chmury punktów. W chmurze punktów segmentowany oś XY LUW dopasowuje się do płaszczyzny XY płaskiego segmentu. X X
ŚWIATŁOSIATKI Tworzy dokładną reprezentację 3D rozkładu natężenia światła emitowanego przez źródło światła. Obliczenia światła wykonane przy użyciu nowego modułu renderującego mogą mieć wpływ na współczynnik natężenia, które można określić podczas tworzenia nowego światła. X
WIDOK Zapisuje i przywraca nazwane widoki obszaru modelu, widoki układów i widoki wstępnie ustawione. Dodano obsługę oświetlenia opartego na obrazie (IBL). X X
-RZUTNIE Tworzy wiele rzutni w obszarze modelu lub w układzie (obszar papieru). Ustawienia wstępne renderowania utworzone we wcześniejszych wersjach nie są już obsługiwane; obsługiwane są tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016 roku. X X
Zaktualizowane zmienne systemowe Opis Sposób zmiany AutoCAD AutoCAD LT
3DOSMODE Ustala stałe tryby 3D lokalizacji. Nowy obiekt 3D jest przyciągany są dodawane do pracy z chmurami punktów: PINTA, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL. X
RENDERPREFSSTATE Wskazuje, czy paleta Menedżer standardów renderowania jest otwarta lub zamknięta. Wskazuje teraz wyświetlanie palety Menedżer standardów renderowania, a nie palety Zaawansowane ustawienia wstępnych renderowania. X
SMOOTHMESHMAXFACE Ustala maksymalną liczbę ścian dozwolonych dla obiektów siatki. Minimalna wartość zmieniła się od 1 do 108. X