Menu

Porównanie AutoCAD 2014 i AutoCAD 2013 dla Mac

Nowe funkcjonalności AutoCAD 2014

Kategoria: Aktualności, Tagi: ,

Autodesk dla swoich klientów przygotował w tym sezonie wiele niespodzianek. Jedną z nich jest dalsza możliwość zakupienia wersji AutoCAD 2013 dla Mac (do wyczerpania zapasów).


Za pomocą oprogramowani AutoCAD możesz tworzyć niesamowicie wyglądające trójwymiarowe projekty i udostępniać je innym. Przyspiesz tworzenie dokumentacji i połącz się z chmurą, aby współpracować przy projektach i uzyskiwać do nich dostęp z urządzenia przenośnego.

Autodesk skoncentrował się w najnowszej wersji AutoCAD na usprawnieniu pracy.

Wiersz poleceń wyposażono w wiele nowych możliwości.:

 • Autokorekta,
 • Auto uzupełnianie rozpoznające nie tylko początek tekstu,
 • kolejność sugestii dostosowująca się do zwyczajów Użytkownika (uczenie się),
 • sugestie poleceń na podstawie modyfikowalnej listy synonimów,
 • możliwość wyszukiwania w sieci Internet bezpośrednio z wiersza poleceń,
 • rozpoznawanie nazw tzw. Nazwanych obiektów (bloki, warstwy, style, itp.).

Z innych nowości najciekawsze, to:

 • rozszerzone możliwości wykorzystania położenia geograficznego i zewnętrznych danych geo-lokacyjnych,
 • możliwość projektowania w kontekście rzeczywistego terenu,
 • oddzielny program Autodesk ReCap służący do konwersji danych ze skanowania na chmurę punktów,
 • rozbudowane i poprawione możliwości przetwarzania w chmurze (Cloud Computing) za pomocą usługo Autodesk 360,
 • możliwość pracy na komputerach z ekranem dotykowym.

Nie wiadomo jakie są plany Autodesku co do wydania na Maca wersji AutoCAD 2014. Zapraszamy do zapoznania się z porównaniem funkcjonalności licencji jednostanowiskowych AutoCAD 2014 i AutoCAD 2013 dla Mac.


Funkcjonalności
Autodesk AutoCAD 2014
AutoCAD 2013 dla Mac

Interakcja z użytkownikiem

Wiersz poleceń
Uchwyty wielofunkcyjne
Dynamiczne wprowadzanie
Automatyczne uzupełnianie wprowadzanych poleceń1
Ukrywanie i izolowanie obiektów
Tworzenie i wybieranie podobnych obiektów
Usuwanie zduplikowanych obiektów
Paleta Właściwości
Paleta Szybkie właściwości
Szybki podgląd
Elementy sterowania punktem obserwacji w obszarze rysunku
Edytowalna ikona LUW
Narzędzia warstw2
Grupy warstw
Menedżer stanów warstw3
Powiadomienie o nowej warstwie
Filtr
Szybki wybór
DesignCenter
Palety narzędzi
Paleta Zawartość
Pasek nawigacji
ShowMotion
Nawigacja po interfejsie CoverFlow
Wielopunktowe gesty dotykowe
Autokorekta podczas wprowadzania poleceń
Karty plików

Dokumentacja

Tworzenie geometrii i narzędzia pomiarowe
Wiązania parametryczne
Szyki skojarzone
Kopiowanie szyków
Przezroczystość obiektów i warstw
Przekreślony tekst
Gładkie połączenie krzywych
Edycja wielu wzorów kreskowania
Menedżer zestawów arkuszy
Menedżer projektu
Bloki dynamiczne4
Narzędzia do tworzenia dokumentacji na podstawie modelu
Edycja stylu tabeli
Podgląd tworzenia kreskowania
Tworzenie stylów multilinii
Integracja z digitizerem
Zmiana obszaru
Express Tools5
Wyrównanie tekstu

Projekt

Modelowanie brył, powierzchni i siatki
Wyodrębnianie krzywej powierzchni
PressPull
Biblioteka materiałów Autodesk
Tworzenie materiałów, edytowanie i tworzenie map
Podstawowe renderowanie
Parametry Słońca6
Style wizualne6
Zaawansowane ustawienia renderowania
Tworzenie kamery
Symulacje, przeloty wokół produktu i animacje
Narzędzia chmury punktów w programie Autodesk ReCap
Import plików programu SketchUp (SKP)
Położenie geograficzne

Łączność

Odwołania zewnętrzne (DWG)
Podkłady obrazów
Podkłady PDF
Podkłady DWF
Podkłady DGN
Edycja lokalna odnośników do plików DWG
Publikowanie wsadowe
Publikowanie i drukowanie do plików PDF
Style wydruku
Edytor tabeli stylów wydruku
Połączenie z AutoCAD WS
Połączenie z Autodesk 360
Łącza danych
Wyodrębnianie danych
Hiperłącza
Markup Set Manager
Menedżer połączeń z bazami danych
eTransmit
Import i eksport plików WMF
Import i eksport plików FBX
Import i eksport SAT
Dodatkowe importowanie modelu
Źródła danych projektu
Udostępnianie na Facebooku

Licencjonowanie

Licencje jednostanowiskowe
Licencje sieciowe
Licencje wieloplatformowe
Narzędzie do transferu licencji online

Dostosowywanie

Pliki CUI (dostosowywalne menu, przyciski, zestawy narzędzi/paski narzędzi).
Skróty poleceń
Dostosowywanie wstążki
Menu kontekstowe, skróty klawiaturowe i dostosowywanie po 2-krotnym kliknięciu
ObjectARX
Język LISP
Język VisualLisp
.NET
VBA
Okna dialogowe DCL
Rejestrator operacji i makra operacji
Menedżer odniesień (instalacja jednostanowiskowa)
Tworzenie bloków dynamicznych
Słowniki niestandardowe
Rysunki chronione hasłem
Podpisy cyfrowe
Obszary robocze
Profile użytkowników
Narzędzia migracji
Narzędzia standardów CAD
Importowanie i eksportowanie CUI
Autodesk Exchange Apps
Bezpieczne wczytywanie

1Automatyczne uzupełnianie może zawierać polecenia i zmienne systemowe, które nie są aktualnie zdefiniowane dla systemu Mac. Zmienne systemowe dla brakujących funkcji mogą być nadal dostępne do edycji, ale nie działają, jeśli odpowiadająca im funkcja nie jest uwzględniana. Zostały one zachowane w celu utrzymania zgodności skryptów.

2 Podstawowe operacje dotyczące stanu warstw mogą być wykonywane za pomocą opcji stanu w poleceniu LAYER lub za pomocą funkcji stanu warstw w języku AutoLISP.

3 Dostępne polecenia to: 'LayCur’, 'LayDell’, 'LayMrg’, „SpacerWar’ i 'WarRzut’.

4 Bloki dynamiczne utworzone w systemie Windows mogą być wstawiane i wykorzystywane w systemie Mac, ale nie można ich modyfikować.

5 Niektóre z narzędzi Express Tools, np. 'Usuń Powielone’, zostały dołączone do zestaw funkcji podstawowych w dla systemów Windows i Mac.

6 Na komputerach Mac są dostępne w palecie 'Inspektor właściwości’. Za pomocą polecenia 'StyleWiz’ można tworzyć nowe style wizualne .