Menu

Aktualizacja Bifrost 2.3 – podnosi poziom zaawansowania tego narzędzia!

Maya plugin bifrost autodesk

Kategoria: Aktualności, Tagi: ,

Najnowsza aktualizacja Bifrost 2.3 podnosi poziom zaawansowania tego narzędzia dzięki kilku ulepszeniom użyteczności.


Aktualizacja Bifrost 2.3

Artyści mogą dokonywać płynnych zmian portów za pomocą wirtualnych suwaków, naprawiać uszkodzone wykresy z nieznanymi węzłami i korzystać z terminali. Ta wersja wprowadza również bardziej ekspresyjne wykresy symulacji i wiele ulepszeń FX.


WYZWANIA:

  • Tworzenie szczegółowych, naturalnie wyglądających efektów, takich jak:  dym, ogień, eksplozje, piasek czy śnieg wymaga dużej wiedzy i może zająć dużo czasu. Studia potrzebują elastycznego narzędzia, które spełni oczekiwania artystów na wszystkich poziomach zaawansowania technicznego. Od narzędzi do programowania wizualnego, służących do tworzenia własnych efektów, po gotowe wykresy, które można wykorzystać jako punkt wyjścia do szybkiego osiągnięcia 90% zaawansowania do efektu końcowego.

 

  • Wiedza o tym, jak efekty będą wyglądać po oświetleniu i wyrenderowaniu zbyt często sprowadza się do zgadywania. Stwarza ryzyko czasochłonnych iteracji na późniejszym etapie produkcji. Artyści muszą mieć możliwość podglądu efektów końcowych bezpośrednio w swoim narzędziu. Umożliwia to szybszą i bardziej efektywną pracę, a także zapewnia czas na kreatywność.

 

  • Pakowanie efektów do ponownego użycia w różnych programach, scenach i ujęciach może być trudne. Twórcy często stoją w miejscu, odtwarzając ten sam efekt wielokrotnie za każdym razem, gdy jest on potrzebny. Potrzebują narzędzia, które umożliwia publikowanie działających efektów jako przenośnych wykresów, dzięki czemu mogą skupić swój czas na optymalizacji przepływu pracy VFX.

Bifrost 2.3 Mya plugin

ROZWIĄZANIE:

  • Wirtualne suwaki. Dzięki suwakom można płynnie zmieniać każdy port. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast dzięki dynamicznym stałym. Krzywe F mogą być również edytowane z natychmiastowym efektem. Dzięki funkcji feedback port (zachowując porty sprzężenia zwrotnego), symulacje pozostaną nienaruszone w trakcie edycji wykresów, pauzowania i ponownego uruchamiania. Możliwość edycji symulacji na żywo pozwala artystom na szybką iterację symulacji na żywo i wyrenderowanie ich, co skraca czas iteracji.

 

  • Nieznane węzły. Można teraz naprawić uszkodzone grafy Bifrosta z nieznanymi węzłami. Wcześniej komponenty zależały nie tylko od innych składników, ale także od nazwy ich plików. Dlatego zmiana nazwy plików JSON mogła spowodować uszkodzenie grafu. Teraz brakujące komponenty są zastępowane nieznanymi węzłami, które mogą być zastąpione przez użytkowników grafu. Pozwala to ich twórcom pracować bardziej pewniej. Artyści mogą teraz także łączyć pliki JSON w jeden duży plik, co ułatwia szybkie ładowanie. W rezultacie Bifrost ładuje się teraz w zaledwie dwie sekundy. Szybsze ładowanie poprawia także czas do pierwszego piksela w pierwszym renderowaniu Arnolda w sesji.

 

  • Bardziej ekspresyjne wykresy symulacji. Twórcy mogą teraz używać pól i tablic do bezpośredniego sterowania parametrami symulacji, co stwarza grafikę symulacji bardziej ekspresyjną, czytelną z efektami artystycznymi. Na przykład, artyści mogą utworzyć pole szumu z wewnętrzną strukturą śniegu i lodu w MPM i podłączyć to pole szumu bezpośrednio do twardości, aby śnieg stał się śniegiem. Podłączenie bezpośrednio do parametru „twardość” pozwala, aby śnieg rozpadał się w sposób, który można wyreżyserować.

 

  • Usprawnienia Aero i MPM. Post-symulacja Aero wymaga teraz tylko jednego połączenia, upraszczając użytkownikom refinement workflow. Wymagane dane mogą być buforowane z pojemością/volume (aby wykonać post-simulation refinement z dysku), bez oryginalnej sceny symulacji. Ta aktualizacja poprawiła również wydajność i stabilność symulacji MPM Cloth, jak również animowalne właściwości tkaniny i powłoki. Znacznie poprawiono także wydajność wyświetlania pojemości adaptacyjnych w rzutni programu Maya. Adaptacyjność volume może być teraz również dostępna w związkach symulacyjnych, aby poprawić wydajność dla mesh-ów wejściowych, które wymagają konwersji. W rezultacie, nawet volume nieadaptacyjne używają teraz algorytmu adaptacyjnego do przyspieszonej konwersji.

 

  • Ulepszenia Alembic i OpenVDB. Integracja z Alembic obsługuje teraz zapis i odczyt znacznie większej ilości danych użytkownika Bifrosta oraz poprawia obsługę quarternions i macierzy. Poprawiono również błędy w zapisie OpenVDB . Rozproszone pliki OpenVDB mogą być konwertowane do adaptacyjnych woluminów Bifrost.

 

  • Terminale. Dzięki stałym ulepszeniom terminali od czasu ich pierwszego wydania, terminale są gotowe do produkcji i wyszły z fazy testów beta. Terminale działają teraz także w pętlach, tak że każda iteracja będzie dodawać geometrię do sceny.

Autor: Anetta Hauzer | PCC Polska