Szkolenie AutoCAD – poziom pierwszy

Czas trwania Cena Harmonogram i rejestracja
18 godzin (3 dni x 6 godzin) 850 PLN netto / osoba Sprawdź terminy
Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe Autodesk we Wrocławiu
Kontakt w sprawie szkolenia: szkolenia[at]pccpolska.pl, tel.: 71 749 46 54

 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących rozpocząć prace w programie AutoCAD. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się podstawowej obsługi programu AutoCAD.

Zdobyte umiejętności

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią posługiwać narzędziami do rysowania, modyfikacji i wydruku rysunków oraz samodzielnie tworzyć dokumentację 2D.

Wymagane umiejętności

Znajomość obsługi komputera wraz z systemem MS Windows.

Program

–  Zapoznanie się z interfejsem programu AutoCAD: menu rozwijalne (górne), paski narzędzi, okno poleceń (tekstowe)
–  Ekran graficzny, menu kursora, linia statusowa
–  Położenie plików, budowa drzewa katalogów, klawisze funkcyjne, pomoc, okna dialogowe
–  Tworzenie nowych rysunków (kreator, szablony), otwarcie wielu rysunków jednocześnie, zapisywanie rysunków
–  Układy współrzędnych, Kartezjański układ współrzędnych bezwzględny i względny, biegunowy układ współrzędnych bezwzględny i względny
–  Wprowadzenie do rysowania, Jednostki rysunkowe, rysowanie podstawowych obiektów (Auto Tracking, Polar Tracking, Object Snap Tracking)
–  Polecenie rysunkowe, linie konstrukcyjne (proste), okręgi, łuki, elipsy, polilinie, wieloboki, splajny, punkty, styl punktu, zmierz i podziel, filtry współrzędnych
–  Warstwy i właściwości obiektu,  idea warstw, tworzenie i zarządzanie warstwami, kolory i typy linii, filtry, cechy obiektu
–  Polecenia ekranowe, nawigacja (zoom, pan), podgląd, nazwane widoki, praca z rzutniami, przerysowanie i regeneracja rysunku, ustawienia rozdzielczości programu
–  Tryb lokalizacji, stałe i chwilowe tryby lokalizacji
–  Polecenia modyfikacji, wybór obiektów, wymazywanie, cofaj i odtwórz, przesuwanie i kopiowanie, obrót, skalowanie i rozciąganie, dopasowanie, odbicie lustrzane, odsunięcie równoległe,
–  Szyk prostokątny i kołowy,
–  Przerywanie i rozbijanie obiektów, ucinanie, wydłużanie i przedłużanie, fazowanie i zaokrąglanie krawędzi, edycja polilinii, praca z uchwytami
–  Kreskowanie, sposoby kreskowania, wzory kreskowania
–  Opisy rysunkowe, style tekstu, tekst jednowierszowy, tekst wielowierszowy, znajdowanie i zamiana tekstu, edycja tekstu, znaki specjalne
–  Wymiarowanie, typy wymiarów, szybkie wymiarowanie, nastawy wymiarowania, style wymiarowania, edycja wymiaru
–  Drukowanie, wybór obszaru do wydruki, style wydruki, grubość linii, skala wydruku.