Szkolenie AutoCAD – poziom drugi

 

Czas trwania Cena Harmonogram i rejestracja
18 godzin (3 dni x 6 godzin) 950 PLN netto / osoba Sprawdź terminy
Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe Autodesk we Wrocławiu
Kontakt w sprawie szkolenia: szkolenia[at]pccpolska.pl, tel.: 71 749 46 54

 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących przyspieszyć swoja pracę w programie AutoCAD, poszerzyć wiedzę z obsługi programu, poznać nowe polecenia i sposoby pracy w programie.

Wymagane umiejętności

Znajomość obsługi programu AutoCAD, umiejętność tworzenia dokumentacji 2D.

Program

 

– Opcje i zmienne systemowe okno dialogowe (opcje), ważniejsze zmienne systemowe

– Wybór obiektów ustawienia, metody wyboru obiektów, grupowanie obiektów

– Filtry obiektów i warstw, filtrowanie obiektów, filtrowanie warstw

– Parametry i więzy, nadawanie parametrów, zakładanie więzów

– Multilinie, rysowanie multilinii, style multilinii, edycja multilinii

– Bloki i atrybuty, tworzenie bloków, zaawansowane właściwości bloków, współpraca z warstwami, kolorami i rodzajami linii, bloki zagnieżdżone, rozbicie bloków, redefinicja bloków, atrybuty, tworzenie bloków z atrybutami, edycja atrybutów, dołączanie atrybutów do bloków, edycja atrybutów wstawionych z blokiem, wstawianie bloków z atrybutami

– Odnośniki zewnętrzne, idea i zastosowanie odnośników, edycja odnośników, zarządzanie odnośnikami, hiperłącza

– Łączenie i osadzanie obiektów, mechanizm OLE, eksport danych z AutoCAD-a, import danych do dokumentu głównego – łączenie, osadzanie, import danych do AutoCAD-a, mechanizm Drag & Drop, edycja połączeń, Design Center

– Obrazy rastrowe i pdf,  zarządzanie mapami bitowymi, podczytywanie plików pdf

– Obszar papieru, arkusze, nastawy arkusza, tworzenie rzutni, praca z rzutniami, skalowanie rzutni, widoczność warstw z rzutni, rodzaje linii w rzutni

– Kreślenie zaawansowane style wydruku, kreślenie wsadowe i elektroniczne.