Szkolenie Inventor Dynamika – analiza dynamiczna mechanizmów

 

Czas trwania Cena Harmonogram i rejestracja
6 godzin (1 dzień) 1000 PLN netto / osoba Sprawdź terminy
Kontakt w sprawie szkolenia: szkolenia[at]pccpolska.pl, tel.: 71 749 46 54

 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących poznać środowisko analizy dynamicznej programu Autodesk Inventor. Poznaj występujące siły, momenty, przyspieszenia działające w czasie pracy mechanizmu, w lepszy sposób przeprowadzaj analizę wytrzymałościową dla części wchodzących w skład mechanizmu.

Zdobyte umiejętności

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności tworzenia symulacji i obliczeń dynamicznych mechanizmów, interpretacji otrzymanych wyników, prowadzaniu obliczeń wytrzymałościowych dla obciążeń zmiennych występujących w czasie pracy mechanizmu.

Wymagane umiejętności

Podstawy pracy w programie Inventor, znajomość podstaw analizy i obliczeń MES w programie Inventor.

Program

–  Upraszczanie zespołów w celu wykorzystania do obliczeń dynamicznych
–  Elementy ruchome i nieruchome
–  Wstawianie połączń pomiędzy elementami mechanizmu
–  Modyfikacja wiązań mechanizmu
–  Wykorzystanie wiązań typu „Połącznie”
–  Definicja sił i obciążeń
–  Definiowane warunków początkowych połącznia
–  Definiowanie siły połączenia
–  Definiowanie ruchu wymuszonego mechanizmu
–  Wartość początkowa i końcowa, sztywność, tarcie, tłumienie,
–  Definicja wartości stałych obciążeń i wymuszeń
–  Definicja wartości zmiennych obciążeń i wymuszeń opisanych wykresem
–  Analiza wykresu analizy dynamicznej
–  Odszukiwanie wartości minimalnych i maksymalnych
–  Analiza toru i śladu punktu
–  Wyświetlanie wartości i wielkości wektorowych w czasie symulacji
–  Odczytanie wyników symulacji dynamicznej dla określnych przedziałów czasowych, wyszukanie wartości krytycznych
–  Przeniesienie danych obciążeń, sił i momentów dla określonych przedziałów czasowych z symulacji dynamicznej do symulacji MES
–  Analiza MES części dla różnych przedziałów czasowych, obciążenia części w czasie ruchu.