FAQ

1. Dla kogo przeznaczony jest Program Certyfikacji?
O certyfikat ubiegać się może każdy użytkownik oprogramowania Autodesk. Warto zdobyć dokument poświadczający posiadane umiejętności wiedzę, by być konkurencyjnym na współczesnym rynku pracy.
2. Jakich programów dotyczy Program Certyfikacji?
Autodesk oferuje egzaminy przeznaczone dla użytkowników AutoCAD, Autodesk Inventor, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit Architecture and Autodesk 3ds Max Design.
3. Jaki należy uzyskać wynik, aby zdać egzamin?
Liczba punktów świadcząca o zdobyciu Certyfikatu została przedstawiona w Tabeli na stronie „Rodzaje certyfikatów i ceny”.
4. Co w przypadku, jeśli się nie zda egzaminu?
Każdy uczestnik otrzyma raport diagnostyczny z wyszczególnieniem tych obszarów wiedzy, które wymagają uzupełnienia. Następnie można ponownie podejść do egzaminu w dowolnym momencie. Każde dodatkowe podejście jest oczywiście płatne.
5. Czy certyfikat ma jakiś okres ważności?
Uzyskany Certyfikat jest potwierdzeniem umiejętności i wiedzy z zakresu obsługi najnowszej wersji oprogramowania. Mimo to Certyfikat nigdy nie traci ważności.
6. Czy można uaktualnić certyfikat uzyskany dla poprzednich wersji oprogramowania?
Istnieje możliwość dokonania aktualizacji certyfikatu poprzez ponowną certyfikację. Wykaz dokumentów oraz szczegóły.
7. Ile kosztuje udział w Programie Certyfikacji?
Certyfikacja kosztuje odpowiednio: Certified Associate – 75 euro, Certified Professional – 125 euro. Podane kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
8. Jak przygotować się do egzaminu?
Informacje o różnych sposobach przygotowania do egzaminu oraz wymaganiach certyfikacyjnych zostały szczegółowo opisane w przewodniku Exam Guide
9. Co otrzymuje się po zdanym egzaminie?
Posiadacze Certyfikatu Autodesk zyskują prawo do używania w swych materiałach marketingowych logo Autodesk (wizytówki, strony www, cv, listy motywacyjne). Otrzymują też Certyfikat w wersji elektronicznej. Informacja o uzyskaniu Certyfikatu pojawi się także w bazie danych Autodesk Certified Proffesionals
10. Jak uzyskać dodatkowe informacje?
Wszelkich dodatkowych informacji udziela nasz Dział Szkoleń pisząc na adres szkolenia[@]pccpolska.pl lub pod numerel tel. +48 71 749 46 54