Dni Certyfikacji

certyfikat strona

Każdy uczestnik szkolenia w naszym Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym ma możliwość uzyskania Certyfikatu Autodesk dotyczącego znajomości danego programu z rodziny Autodesk. Certyfikaty Autodesk wydawane są w języku angielskim i są honorowane na całym świecie.

Certyfikacja prowadzana jest na dwóch poziomach: User w postaci testu teoretycznego i Professional w formie egzaminu praktycznego. Aby otrzymać certyfikat Professional, trzeba wcześniej przystąpić i zdać egzamin na poziomie ‚User’. Więcej na ten temat.

Koszt certyfikacji

Rodzaj Cena netto

User

75 € netto

Professional

125 € netto

W tabeli podano ceny netto – do cen doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Terminy certyfikacji

Egzaminy na certyfikat przeprowadzane są w specjalnie wyznaczonych terminach podczas Dni Certyfikacji – skontaktuj się z nami w celu ustalenia terminu-> Przejdź do zakładki „Kontakt”

 

UWAGA: Tylko egzaminy AutoCAD są dostępne w języku polskim, pozostałe są w języku angielskim.