AutoCAD – porównanie

Branża architektoniczna


Porównanie wersji AutoCAD

Porównanie wersji AutoCAD 2020 / 2016 / 2015 / 2014


Przekonaj się, ile nowych funkcji zyskasz kupując AutoCAD w najnowszej wersji:

Właściwości AutoCAD 2017  AutoCAD 2016  AutoCAD 2015  AutoCAD 2014  AutoCAD 2013 
Interakcja z użytkownikiem
Uchwyty wielofunkcyjne
Szyki skojarzone
Ukrywanie i izolowanie obiektów
Możliwe do kliknięcia opcje wiersza poleceń
Podgląd edycji właściwości
Podgląd zmiany punktu obserwacji  ✓
Inteligentny wiersz poleceń  
Karty plików  ✓  
Początek    
Narzędzie Znajdowanie pomocy    
Ciemny motyw    
Galeria wstążki    
Ulepszona grafika    
Wybór za pomocą narzędzia Lasso    
Podgląd poleceń    
Rzutnie obszaru modelu o zmiennej wielkości
Zwiększenie wydajności polecenia Przesuń/Kopiuj
Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka
Projekt
Modelowanie brył, powierzchni i siatki
Biblioteka materiałów Autodesk
Elementy sterowania punktem obserwacji w obszarze rysunku
Wyodrębnianie krzywej powierzchni
Kontekstowe Naciśnij – ciągnij
Import plików programu SketchUp (SKP)
Narzędzia chmury punktów w programie ReCap (angielski)
Menedżer chmury punktów, przycinanie i lokalizacja względem obiektu
Docelowa orbita 3D
Przyciąganie do środka wieloboku    
Wysokiej jakości linie i łuki    
Model koordynacji    
Dynamiczny LUW chmury punktów    
Wyodrębnianie geometrii chmury punktów    
Dokumentacja
Wiązania parametryczne
Przezroczystość obiektów i warstw
Widoki podstawowe i rzutowane
Widoki przekrojów i szczegółów
Przekreślony tekst  ✓
Automatyczne wypunktowania i numerowanie  
Uzgadnianie właściwości tekstu wielowierszowego  
Narzędzia indeksów górnych i dolnych tekstu wielowierszowego
Wykrywanie naciśnięcia klawisza Caps Lock
Wyrównanie tekstu
Inteligentne wymiarowanie
Ulepszenia chmurki wersji
Ulepszenia związane z formatem PDF
Optymalizacja plików wyjściowych PDF
Opcje przeszukiwania tekstu w eksportowanym pliku PDF
Hiperłącze do pomocy w eksportowanym pliku PDF
Łącza do zestawów arkuszy w eksportowanych wieloarkuszowych plikach PDF
Prostsze, wydajne renderowanie
Nadpisywanie właściwości warstw odnośników
Import z plików PDF – geometrii, tekst True Type, obrazu rastrowe – do rysunku jako obiekty AutoCAD
Łączność
Łączność z oprogramowaniem A360 (angielski)
Źródła danych projektu z rysunków w pamięci masowej A360
Źródła danych projektu z rysunków z pamięci lokalnej
Platforma konwersji Autodesk
Układ współrzędnych położenia geograficznego i mapy online  
Import/eksport/podkłady DGN 8 ✓ 
Publikowanie/podkłady PDF
IGES, CATIA, Rhino, Pro/ENGINEER i import kroków
Import plików programu Inventor
Mobilność dzięki AutoCAD 360 Pro – publikacja projektów bez logowania do chmury
Nowe okno Autodesk Desktop App
Dostosowywanie
Rejestrator operacji
Transfer licencji online
Wiele ścieżek wyszukiwania plików wydruku
Dostosowanie i synchronizacja plików
Exchange App Manager
Karta wstążki z prezentowanymi aplikacjami
Bezpieczne wczytywanie
Dodatek BIM 360
Menedżer aplikacji Autodesk
Raportowanie wydajności
Tworzenie skryptów LISP/ARX
Dostosowanie interfejsu użytkownika (CUI)
Efekt wyboru
Monitor zmiennych systemowych 

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.


Promocje