AutoCAD – porównanie programów

Branża architektoniczna


Porównanie programów AutoCAD i AutoCAD LT

FUNKCJEAutoCADAutoCAD LT
  • Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji
  • Modelowanie 3D i wizualizacja
  • Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji
Interakcja z użytkownikiem
Wstążka
Palety narzędzi
Wiersz poleceń
Uchwyty wielofunkcyjne
Przezroczystość obiektów i warstw
Bloki dynamiczne
Szyki skojarzone
Zaznaczanie i izolowanie obiektów
Tworzenie rysunków 2D i opisów
Tekst
Wymiary
Linie odniesienia
Linie środkowe i znacznik środka
Tabele
Chmurki wersji
Układy
Rzutnie
Pola
Tworzenie łączy danych
Wyodrębnianie danych 
Wiązania parametryczne 
Narzędzia Express Tools 
Modelowanie 3D i wizualizacja
Modelowanie brył, powierzchni i siatki 
Nawigacja 3D (narzędzia: Orbita, ViewCube, Koło) 
Style wizualne 
Płaszczyzny przekroju 
Fotorealistyczny rendering (oświetlenie, materiały) 
Skanowanie 3D i chmury punktów 
Widoki: bazowy, szczegółowy, rzut i przekrój 
3D Print Studio 
Współpraca
Pliki PDF — import/eksport/podkład
Pliki DGN — import/eksport/podkład
Odniesienia do rysunków DWG i obrazów
Menedżer zestawów arkuszy
Modele odniesienia Navisworks 
Importowanie modeli 3D 
Układ współrzędnych położenia geograficznego i mapy online
Udostępnianie widoku projektu
Aplikacja Mobilny AutoCAD
Instalowanie i dostosowywanie
Technologia TrustedDWG™
Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości
Narzędzie migracji
Dostosowywanie interfejsu CUI
Bezpieczne wczytywanie 
Rejestrator operacji 
Współużytkowanie licencji przez wielu użytkowników (w sieci) 
Monitor zmiennych systemowych
Narzędzia do zarządzania standardami CAD 
API (interfejs programowania aplikacji) 
Autodesk App Store 
Aplikacja komputerowa Autodesk 

 

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.


Promocje


Copyright 2015-2018 PCC Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.