Autodesk Fusion 360 Cloud

fusion360

Fusion 360 Cloud
– Pierwsze rozwiązanie CAD działające w chmurze


Teraz każdy użytkownik ma możliwość pracy ze swoim modelem z każdego miejsca i w każdym czasie, a efektami tej pracy może się dzielić ze współpracownikami i klientami poprzez chmurę Autodesk.

 Program CAD/CAE/CAM

Fusion 360 to środowisko łączące w sobie narzędzia do: modelowania CAD 3D części i zespołów, generowania dokumentacji 2D, wizualizacji i renderingu, animacji działania wyrobów, obliczeń wytrzymałościowych MES, obliczeń termicznych, generowania ścieżek CNC lub programów do wydruku na drukarkach 3D.


fusion 360 cloudProgram Fusion 360 zawiera następujące środowiska:

 • MODEL – Bryłowe modelowanie części i zespołów
 • SCULPT – Modelowanie swobodne, Free Forming
 • PATCH – Modelowanie powierzchniowe
 • DRAWING – tworzenie dokumentacji 2D
 • RENDER – wizualizacja
 • ANIMATION – animacji montażu i prezentacja wyrobu
 • SIMULATION – obliczenia wytrzymałościowe i termicznej
 • CAM – tworzenie programów do sterowania maszyn CNC

 

Środowiska te zostały szerzej opisane w poszczególnych zakładkach na tej stronie.
Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas szczegółowymi opisami możliwości programu Fusion 360.


Dostęp z dowolnego miejsca

Utworzone w Fusion 360 projekty i dane są przechowywane w chmurze na indywidualnym koncie klienta. Dostęp do danych jest z dowolnego miejsca i urządzenia komputerowego posiadającego dostęp do Internetu jak: komputer, laptop, tablet, smartfon. Program działa na komputerach z systemem Windows, MAC OS, oraz na platformie Android (tylko przeglądanie).


Zaawansowana współpraca

Dzięki internetowemu dostępowi do danych Fusion 360 w niezwykle łatwy i prosty sposób pozwala na dołączanie do uczestnictwa w projekcie innych użytkowników. Można wspólnie pracować nad projektem, tworzyć własne części i edytować istniejące, wprowadzać komentarze, uwagi i recenzje.

 

Fusion 360 – projektowanie

Fusion 360 łączy wzornictwo przemysłowe z  inżynierią mechaniczną w pierwszym, kompletnym rozwiązaniu 3D CAD w chmurze do projektowania produktów. Zakładka Fusion 360 – projektowanie obejmuje omówienie następujących środowisk oprogramowania Fusion 360: MODEL, SCULPT, PATCH oraz DRAWING.


Fusion 360 – MODEL

Jest to środowisko do projektowania części i zespołów. Zawiera wszystkie potrzebne narzędzia.

 • Rysowanie: linia, splajn, prostokąt, koło, łuk, elipsa, wielokąt, szyk, itd.
 • Edycji szkiców: zaokrąglenie, fazowanie, utnij, wydłuż, szyk, itd.
 • Wymiarowanie utworzonych szkiców.
fusion 360 rysowanie
 • Tworzenie brył przez: wyciągnięcie, obrót, przeciągnięcie, wyciągnięcie złożone.
 • Tworzenie otworów, żeber, pogrubianie, spirala, rura, itd.
fusion 360
 • Modyfikacja brył: promień, faza, edycja bezpośrednia, skorupa, pochylenie, skala, podział bryły, łącznie brył (operacje Boolowskie), itp.
 • Narzędzia do zmiany właściwości materiałów, zmianę wyglądu, zarządzanie materiałami, zmianę parametrów, itd.
rysowanie2-0
 • Narzędzia do tworzenia i edycji zespołu jak: wiązania, połączenia, blokowania położenia, wymuszania ruchu elementu, wykrywania połączenia, animacji ruchu, określenia wartości wiązania w czasie ruchu.
fusion 360
 • Polecenie do tworzenia elementów konstrukcyjnych jak płaszczyzny, osie, punkty.
fudion 360
 • Narzędzia do sprawdzania i analizy: badanie kolizji, mierzenie, analiza krzywizny, analiza pochylenia, tworzenia przekroju w modelu 3D
rysowanie5-0
 • Wstawianie elementów do pokrycia bitmapą, wstawienie tła, wstawienie podkładu do szkicu.
 • Narzędzia do wstawienia modeli z innych systemów: pliki spline, siatki typu MESH, plików SVG, czy DXF
Fusion 360
 • Narzędzia do edycji i tworzenia wydruków 3D i generowania plików sterowania drukarkami 3D.
 • Tworzenie interaktywnych prezentacji
 • Wycena wytworzenia detalu przez: wydruk 3D, wtrysk tworzywa i aluminium, obróbkę CNC
Fusion 360

Biblioteka Elementów Znormalizowanych

W środowisku MODEL dostępna jest biblioteka elementów znormalizowanych. Biblioteka dostępna jest w menu INSERT: Insert McMaster-Carr ComponentBiblioteka zawiera 26 kategorii elementów do wstawienia z różnych dziedzin projektowania:

 • elementy złączne i mocujące
 • obróbka ubytkowa i polerowanie
 • budynek i teren
 • elektryczność i oświetlenie
 • narzędzia
 • filtrowanie
 • przepływ, pomiary i kontrola przepływu
 • meble i przechowywanie
 • narzędzia ręczne
 • okucia i zamki
 • grzanie i chłodzenie
 • smarowanie
 • magazynowanie i transport
 • mierzenie i kontrola
 • wyposażenie biura
 • rury, złącza, kołnierze
 • armatura
 • napędy, silniki, przekładnie, koła zębate
 • pomiar i kontrola ciśnienia
 • łańcuchy, liny, zawiesia, haki, wciągarki, wózki, podnośniki
 • wyposażenie BHP
 • cięcie i wycinanie
 • uszczelnienia
 • pakowanie
 • wieszanie, mocowaniePrzykładowa biblioteka Fastening & Joining zawiera elementy jak:

 • Śruby, wkręty
 • Pręty gwintowane i szpilki
 • Oczka
 • Mocowania U
 • Nakrętki
 • Podkładki
 • Podkładki klinowe
 • Kołki
 • Nity
 • Gwoździe
 • Nitownice
 • Zszywki
 • Pierścienie osadcze
 • Sprężyny


Jak korzystać z biblioteki?

 1. Z lewej stronie należy wybrać kategorię elementów: Fastening & Joining
 2. Następnie element z biblioteki np.: Screws & Bolts
 3. Wybrać typ śruby – CAP Screws (śruby z łbem sześciokątnym)
 4. Należy określić wymiary: metryczne lub calowe, a następnie wybrać średnicę i długość, np. Rozmiar M6 x 35mm
 5. Po prawej stronie do wyboru mamy: klasę wytrzymałości 10.9, 8.8, śruby z kołnierzem.
 6. Po kliknięciu w rozmiar pojawia się okno Product Detail CAD w którym możemy wybrać typ pliku do wstawienia. Np.: w formacie 3-D STEP. (Do wyboru jest 6 formatów 3D i 4 formaty 2D).
 7. Po kliknięciu SAVE śruba wstawiona jest do projektu.
 8. W celu umieszczenia w pożądanym miejscu należy użyć wiązań.

 

Fusion 360

Fusion 360

fusion-bibliot-1-01

fusion-bibliot-2-01

fusion-bibliot-4


Fusion 360 – DRAWING (Rysunek)

Tworzenie dokumentacji dostępne jest po prawym przyciskiem myszy w przeglądarce części lub zespołu oraz pod prawym przyciskiem myszy w przeglądarce plików Fusion 360. Po przejściu do rysunku mamy do dyspozycji narzędzia do tworzenia rzutów i opisywania rysunków.

fusion-drawing

Tworzenie rzutów możliwe jest przy wykorzystaniu: rzutu bazowego, widoku, przekroju, szczegółu.  Utworzone rzuty mogą być przedstawione jako widoki krawędziowe, widoki cieniowane z widocznymi lub ukrytymi liniami.

fusion 360

Możliwości modułu Drawing:

 • Narzędzia do opisywania dokumentacji pozwalają na utworzenie: osi symetrii, osi otworów, utworzenia wymiarów liniowych, kątowych, średnicy, wymiaru od bazy czy łańcucha wymiarowego. Opisy tekstowe pozwala na umieszczenie tekstu na rysunku lub tekstu na odnośniku.
 • Symbole opisowe pozwalają  na opis chropowatości, odchyłek kształtu i położenia, znacznie bazy.
 • Lista części generuje tabelę zawierającą: nazwę elementu, opis, litość sztuk, materiał, numer kolejny. Numery pozycji na rysunku umieszczane są ręcznie z linią odniesienia w formie prostej linii z numerem pozycji lub linii falowanej z numerem pozycji.
 • Utworzone rysunki są zapisywane na naszym koncie w chmurze.  Polecenie OUTPUT zapisuje rysunek na dysku naszego komputera z formacie DWG wersji 2013 lub pdf.


Fusion 360 – SCULPT (Swobodne modelowanie)

Po wybraniu w środowisku MODEL fioletowej ikony obrazujące kostkę przechodzimy do środowiska SCULPT – swobodnego modelowania części – Free Forming. W środowisku SCULPT mamy narzędzia do tworzenia brył, modyfikacji i edycji.

sculpt1

Bryły tworzymy z podstawowych elementów jak: kostka, walec, płaszczyzna, cylinder, torys sfera, itp.fusion 360

Narzędzia do modyfikacji geometrii umożliwiają edycję wcześniej utworzonych podstawowych elementów i dowolne ich przekształcanie. Mamy do dyspozycji narzędzia jak: wstawianie dodatkowej krawędzi, podział elementy na mierniejsze, wstawianie punktu, łącznie elementów, budowanie połączenia między elementami, oraz wiele innych do modyfikacji geometrii.

Narzędzia do tworzenia elementów symetrycznych, oraz do naprawy modeli.

sculpt3

Fusion 360 – PATCH (Powierzchnie)

Jest to środowisko do tworzenia modeli powierzchniowych. Zawiera dwa zestawy narzędzi CREATE i MODIFY: do tworzenia modeli powierzchniowych i do modyfikacji.

fusion 360 cloud
W narzędziu CREATE dostępne są polecenia do tworzenia modeli powierzchniowych przez: Wyciągnięcie, Obrót, Przeciągnięcie, Przeciągnięcie złożone, Odsunięcie, Odbicie, itp.

W narzędziu MODIFY dostępne są polecenia: Przecinanie powierzchni, Wydłużanie, Zszywanie, Zmienia orientacji, itp.

fusion 360 cloud
 

Fusion 360 – Prezentowanie

Program Fusion 360 posiada możliwości tworzenia wizualizacji produktowych i animacji montażowych bardzo dobrej jakości w porównaniu do małego nakładu pracy. Funkcjonalności te dostępne są w środowiskach RENDER oraz ANIMATION opisanych szczegółowo poniżej.


Fusion 360 – RENDER

Środowisko do tworzenia wizualizacji i renderingów. Pozwala na przypisanie wyglądu materiału modelu, ustawienia oświetlenia sceny, utworzenia powierzchni zawierających naklejki, ustawienia sposobu mapowania powierzchni przez bitmapę.

Render wykonywany może być w oknie programu poleceniem IN CANVAS RENDER. Możemy kontrolować ilość iteracji, czas trwania renderu, jakoś obrazu, rozdzielczość. Efekt renderu można zapisać do pliku: png, jpg, tiff.

Fusion 360

Druga opcja renderingu RENDER pozwala na dokładne ustawienie parametrów utworzonego obrazu jak:

 • Rodzaj publikacji: web, urządzenia mobilne, wydruk, film
 • Rozdzielczość od 0.5-8.4 Megapixeli
 • Sposobu renderu – przez chmurę czy przez komputer lokalny. Render w chmurze wykorzystuje jednostki Cloud Credit. Za wyrenderowany obraz o rozdzielczości 1 Mpixel pobierany jest 1 CC.
 • Jakości renderu

Render ma ustawione standardowe widoki modelu które mogą być wykorzystane do wykonania renderu.

fusion 360 cloud


Fusion 360 – ANIMATION

Służy do wykonania filmów pokazujących kolejność montażu, działanie mechanizmów, wizualizacji wyrobów, instrukcji montażu, instrukcji obsługi. Po uruchomieniu środowiska ANIMATION mamy do dyspozycji oś czasu na której możemy układać kolenie sekwencje np.: montażu zespołu.

animation- fusion360

Możliwości środowiska

 • Dla każdej z części lub podzespołu można określić odległość odsunięcia, obrót, automatyczne rozbicie, rozbicie na wszystkich poziomach zespołu. Opcje widoczności pozwalają na ukrywanie widoczności elementu lub zmianę wyglądu części w czasie.
 • Na osi czasu możemy definiować kolejność operacji, czas ich trwania, kolejność następujących po sobie ruchów.
 • W takcie prezentacji mogą pojawiać się komentarze.
 • Efekt końcowym pracy jest zapisanie utworzonej animacji do pliku w formacie AVI.

 

Fusion 360 – Symulacje

SIMULATION to środowisko do prowadzenia obliczeń, analiz i symulacji. Użytkownik programu na do dyspozycji aż 4 typy analiz wykonywanych metodą elementów skończonych.


Analizy dostępne w Fusion 360:

 • analiza wytrzymałościowa,
 • analiza drgań własnych,
 • analiza termiczna,
 • analiza termiczno-wytrzymałościowa.

simulation -fusin360Analiza wytrzymałościowa

Pozwalana na prowadzenie obliczeń MES dla części i zespołów. W przypadku obliczeń zespołów należy zdefiniować kontakty pomiędzy elementami zespołu. Do dyspozycji mamy narzędzia do mocowania i tworzenia wiązań elementów, definiowania sił, ciśnienia, momentów, siły ciężkości.

Kontakty pozwalają na określenie zależności pomiędzy elementami w zespole, do wybory są następujące kontakty: połącznie, bez połączenia nieruchome, bez połączenia ślizgowe, ślizgowe z połączeniem. Program może automatycznie rozpoznać i przypisać typ kontaktu.

Po wykonaniu obliczeń dostępne są wyniki:

 • współczynnik bezpieczeństwa,
 • naprężenia zredukowane,
 • naprężenia normalne,
 • naprężenia tnące,
 • odkształcenie.

Wyniki obliczeń prezentowane są w postaci map pokrycia, animacji, raportów, itp.

simulation -fusin360


simulation -fusin360Analiza termiczna

Pozwala na analizę elementów poddanych działaniu ciepła w stanie ustalonym, określeniu rozprowadzania ciepła w elemencie i określenie przepływu ciepła. Narzędzia pozwalają na przypisanie temperatury do powierzchni, określenia odprowadzania ciepła, konwekcji, ciepła wewnętrznego i radiacji. W wyniku przeprowadzonej symulacji otrzymujemy graficzny rozkład temperatury w elemencie i mapę przepływu ciepła.

Ciekawą funkcją wizualizacji wyników jest prezentacja elementów geometrii z wybranego zakresu temperatur. (dotyczy także innych wyników jak: naprężeń, przemieszczeń, odkształceń, itp.)

simulation -fusin360 simulation -fusin360

Analiza wytrzymałościowo-termiczna.

Pozwala na określenie naprężeń i odkształceń w elemencie wywołanych działaniem temperatury.

Fusion 360 – Wytwarzanie

Moduł CAM służy do tworzenia symulacji obróbki i generowania kodów NC do sterowania maszyn numerycznych.Menu SETUP programu pozwala na zdefiniowanie materiału wejściowego do obróbki, naddatków na obróbkę, wybraniu orientacji bryły, wstępnej definicji rodzaju obróbki, punktu początkowego, orientacji układu współrzędnych.
 
fusion360 - cam


cam fusion 360Strategie obróbki 2D w Fusion 360
umożliwiają obróbkę:

 • kieszeni,
 • powierzchni,
 • konturów 2D,
 • otworów pod wpusty,
 • ścieżek, gwintów,
 • otworów,
 • ścieżek koncentrycznych,
 • grawerowanie,
 • obróbkę fazy.


cam fusion 360Strategie obróbki 3D w Fusion 360
umożliwiają obróbkę:

 • kieszeni,
 • równoległymi ścieżkami,
 • konturów,
 • pochyleń,
 • ołówkową,
 • sferyczną,
 • spiralną,
 • promieniową, itp..

 
 


Wiercenie

Okno dialogowe Fusion 360 pozwala na wybór narzędzia z biblioteki do wykonania obróbki, wybranie parametrów obróbki, wybór geometrii do prowadzenia obróbki, zdefiniowanie parametrów otworu oraz cykli obróbki.

cam fusion 360


Toczenie

cam fusion 360Toczenie w Fusion 360 oferuje strategie obróbki do:

 • toczenia profili,
 • grawerowania,
 • toczenia powierzchni czołowej,
 • rowków,
 • fazek,
 • przecinania,
 • toczenia gwintów.


Wybór narzędzia do operacji toczenia

cam fusion 360

Po wyborze rodzaju obróbki następuje generacja ścieżek i symulacja obróbki. W menu ACTIONS możemy wykonać symulację obróbki, wybrać Post Procesor z biblioteki i wygenerować kod NC do sterowania maszyną.

cam fusion 360

JUŻ NIEBAWEM:  Lista dostępnych postprocesoróww Fusion 360.

Fusion 360 – wersje i typy licencji

Program Fusion 360 występuje w dwóch wersjach komercyjnych (płatnych). Udostępniany jest tekże w wersji niekomercyjnej studentom i startupom. Sprawdź możliwości i korzyści poszczególnych wersji.


Funkcje

Fusion 360

Fusion 360 Ultimate

Modelowanie parametryczne 3D, części, zespoły
Modelowanie swobodne 3D, Free-form
Dokumentacja 2D: widoki, rzuty, przekroje, wymiarowanie, lista części, opisywanie dokumentacji, wymiarowanie
Animacja wiązań, ruch mechanizmów
Konstrukcje blachowe, tworzenie i rozwijaniena jesień 2016na jesień 2016
Rendering, wizualizacje fotorealistyczne
Analiza MES – statyczna analiza wytrzymałościowa części i zespołów
Analiza MES – drgania własne
Analiza MES – przewodnictwo ciepła
Analiza MES – naprężenia wywołane ciepłem 
CAM – 2.5 osie
CAM – 3 osie
CAM – toczenie
CAM – centra frezarsko-tokarskie 
CAM – indeksowana obróbka dla 4 i 5 osi w planach
CAM – ciągła obróbka w 5-ciu osiach
Współdzielenie projektu, praca grupowa
Wersjonowanie plików projektu
Wyszukiwanie plików, przeglądanie, opisy, uwagi
Dostępne jednostki obliczeniowe – Cloud Credits100
przy pierwszym zakupie
1000
po zakupie i każdym odnowieniu rocznej licencji
Zaawansowana pomoc techniczna
Integracja z technologią MS Active Directory
Sprawdź cenę >>  Sprawdź cenę >> 

 

Autodesk Fusion 360 – posiadane korzyści w zależności od typu licencji

Typ licencji Fusion 360Wersja testowa – Trial

Startup

 

StudentFusion 360Fusion 360 Ultimate
Dla kogoWszyscy, wersja na 30 dniDla hobbystów i Startup o obrocie poniżej 100 000$/rokStudenci, nauczycieleDla użytkowników i firm o obrocie powyżej 100 000$/rokDla użytkowników i firm o obrocie powyżej 100 000$/rok
Dostępna wersjaFusion 360 UltimateFusion 360 UltimateFusion 360 UltimateFusion 360Fusion 360 Ultimate
Ilość – Cloud Credits25 CC na czas testówNielimitowanaNielimitowana100 CC przy pierwszym zakupie programu1000 CC przy pierwszym zakupie programu i 1000 CC przy każdym zakupie odnowienia (na 1 rok)
Pomoc techniczna /telefon,
dedykowana specjalistyczna pomoc
brakbrakbrakbrakTAK
CenaBezpłatneBezpłatneBezpłatne Sprawdź >>  Sprawdź >> 

 

Sprawdź wymagania systemowe Fusion 360 Cloud


 • Apple Mac® OS® X Mavericks (10.9.5), OS® X Yosemite (10.10.5), OS® X El Capitan (10.11),
 • Microsoft® Windows® 7 SP1 or Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 10
 • Procesor: 64-bitowy procesor (32-bitowy nie jest obsługiwany!)
 • Pamięć:  minimum 3GB RAM (zalecana 4GB lub więcej )
 • Połączenie z Internetowe klasy ADSL (Internet po łączach telefonicznych) lub szybsze
 • Wymagane wolne miejsce na twardym dysku: 3GB na klienta Fusion 360
 • Karta graficzna: 512MB GDDR RAM lub więcej, oprócz Intel GMA X3100 cards
 • Urządzenie wskazujące: Myszka zgodna z systemem Microsoft, Apple Mouse, Magic Mouse, MacBook Pro trackpad


Skontaktuj się z nami

Wypróbuj Fusion 360 firmy Autodesk

Już teraz możesz wypróbować to innowacyjne rozwiązanie Autodesk bezpłatnie przez 30 dni.


fusion-360-badge-256px
 • Modelowanie, dokumentacja 2D, obliczenia, symulacje i CAM w jednym programie
 • Oparte na chmurze zintegrowanie rozwiązanie CAD/CAE/CAM stworzone do współpracy
 • Automatyczne zarządzanie danymi upraszczające proces projektowania
 • Dostępny w języku angielskim

WYPRÓBUJ FUSION 360 JUŻ TERAZ >>


Bezpłatne licencje na oprogramowanie firmy Autodesk i/lub usługi oparte na chmurze muszą być zaakceptowane i zgodne z warunkami umowy licencyjnej lub warunkami świadczenia usługi, które dołączono do takiego oprogramowania lub usług opartych na chmurze.Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.
Promocje

Autodesk Fusion 360 Cloud, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Copyright 2015-2016 PCC Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.